• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Piątek, 17 stycznia 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Antoniego, Jana

Urząd Miasta

Kontakt

Wydział Budżetowo-Fnansowy

 ul. Lwowska 28 a

e-mail: skarbnik@um.krosno.pl


MARCIN POŁOMSKI

SKARBNIK MIASTA

pokój 310 (III piętro)


 

 

 

  

AGATA NIEDZIELA 
Zastępca Skarbnika Miasta

pokój nr 308 (III piętro) 
tel. 13 47 433 08
 

ZAKRES SPRAW:

 • księgowość Projekty unijne, Wadia i zabezpieczenia.

 

 

MARLENA BURGER 

pokój nr 308 (III piętro) 
tel. 13 47 433 08
 

ZAKRES SPRAW:

 • księgowość Inwestycje, opłaty za zajęcie pasa drogowego, mandaty, PEFRON.

 

 

MARZENA JÓRASZ 

pokój nr 322 (III piętro) 
tel. 13 47 433 22
e-mail: jorasz.marzena@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • księgowość ORGAN.

 

 

JOANNA STRUCZUK

pokój nr 322 (III piętro) 
tel. 13 47 433 22
 

ZAKRES SPRAW:

 • księgowość Środki Trwałe, Ubezpieczenia Gminy Miasta Krosna, Skarbu Państwa.

 

 

HALINA FARBANIEC  

pokój nr 323 (III piętro) 
tel. 13 47 433 23
 

ZAKRES SPRAW:

 • księgowość Dochody Gminy Miasta Krosna.

 

 

WIOLETTA PIGOŃ-GOLONKA  

pokój nr 323 (III piętro) 
tel. 13 47 433 23
 

ZAKRES SPRAW:

 • księgowość Wydatki Gminy Miasta Krosna.

 

 

KRZYSZTOF CZAJA

pokój 323 (III piętro) 
tel. 13 47 433 23
 

ZAKRES SPRAW:

 • księgowość Użytkowanie wieczyste, Fundusz Geodezyjny.

 

 

 

AGNIESZKA SŁUGOCKA
Kierownik Referatu Obsługi Finansowej

pokój nr 312 (III piętro) 
tel. 13 47 433 12
 

ZAKRES SPRAW:

 • prowadzenie spraw związanych z wypłatami na rzecz pracowników,
 • wypłaty dla osób fizycznych  z tytułu zawartych umów zleceń, o dzieło,
 • wypłaty diet radnych Rady Miasta i przewodniczących zarządów jednostek pomocniczych Miasta Krosna.

 

 

WIESŁAWA  GOMUŁKA  

pokój nr 321 (III piętro) 
tel. 13 47 433 21
 

ZAKRES SPRAW:

 • obsługa finansowo-księgowa MPKZP,
 • wypłaty dla osób fizycznych z tytułu zawartych umów zleceń, o dzieło,
 • wypłaty za prace społeczno-użyteczne.
   

 

AGATA PARADYSZ

pokój nr 321 (III piętro) 
tel. 13 47 433 21
 

ZAKRES SPRAW:

 • obsługa finansowo-księgowa MPKZP,
 • wypłaty dla osób fizycznych z tytułu zawartych umów zleceń, o dzieło,
 • wypłaty za prace społeczno-użyteczne.

 

 

KAROLINA PERNAL

pokój nr 321 (III piętro) 
tel. 13 47 433 21
 

ZAKRES SPRAW:

 • obsługa finansowo-księgowa MPKZP,
 • wypłaty dla osób fizycznych z tytułu zawartych umów zleceń, o dzieło,
 • wypłaty za prace społeczno-użyteczne.

 

 

ANNA GORAJSKA

Dom Pomocy Społecznej Nr 2
tel. 13 43 219 10
 

ZAKRES SPRAW:

 • obsługa finansowo-księgowa DPS Nr 2.

 

 

ANNA ŁOPUSZAŃSKA

Dom Pomocy Społecznej Nr 2
tel. 13 43 219 10
 

ZAKRES SPRAW:

 • obsługa finansowo-księgowa  DPS Nr 1, DPS Nr 2.

 

 

MAŁGORZATA GUZIK

Dom Pomocy Społecznej Nr 2
tel. 13 43 219 10
 

ZAKRES SPRAW:

 • obsługa finansowo-księgowa  DPS Nr 1.

 

 

RENATA JEDZINIAK - PERZ

pokój nr 312 (III piętro) 
tel. 13 47 433 12
 

ZAKRES SPRAW:

 • prace pracowników Urzędu Miasta Krosna.

 

 

BEATA KRZANOWSKA

kasa Urzędu Miasta przy ul. Staszica (parter) 
tel. 13 47 436 21
 

ZAKRES SPRAW:

 • bieżąca obsługa kasy Urzędu Miasta Krosna.

 

 

KATARZYNA PIRÓG
Kierownik Referatu Zarządzania Należnościami i VAT

pokój nr 213 (II piętro) 
tel. 13 47 432 13
 

ZAKRES SPRAW:

 • rozliczanie podatku VAT.

 

 

URSZULA OLEJNICZAK-DUBIEL

pokój nr 213 (II piętro) 
tel. 13 47 432 13
 

ZAKRES SPRAW:

 • wystawianie faktur VAT.

 

 

WOJCIECH DRANKA

pokój nr 205 (II piętro) 
tel. 13 47 432 05
 

ZAKRES SPRAW:

windykacja należności Gminy i Skarbu Państwa z wyłączeniem należności stanowiących dochody Gminy dla których stosuje się przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa, a w szczególności:

 • realizacja zadań z zakresu windykacji polubownej w celu odzyskania należności pieniężnych,
 • prowadzenie monitoringu spływu istniejących należności,
 • inicjowanie i monitorowanie administracyjnych postępowań egzekucyjnych.

 

 

ANNA BALAWAJDER

pokój nr 205 (II piętro) 
tel. 13 47 432 05
 

ZAKRES SPRAW:

 • realizacja zadań z zakresu windykacji polubownej w celu odzyskania należności pieniężnych opłata dodatkowa i mandaty.

 

 

BARBARA ZABOROWSKA
Kierownik Referatu Planowania, Sprawozdawczości i Analiz

pokój nr 318 (III piętro) 
tel. 13 47 433 18
 

ZAKRES SPRAW:

 • opracowywanie projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna,
 • opracowywanie projektów zmian w uchwale budżetowej oraz w WPF, 
 • półroczne i roczne informacje oraz sprawozdania z wykonania budżetu i WPF,
 • informacja o stanie mienia komunalnego,
 • analiza sytuacji finansowej Miasta Krosna i zarządzanie jej płynnością,
 • analizy możliwości zaciągania kredytów, pożyczek i innych zobowiązań finansowych oraz ich spłat,
 • współpraca z bankiem prowadzącym obsługę bankową budżetu Gminy Miasta Krosna

 

 

ELŻBIETA ZUBIK

pokój nr 318 (III piętro) 
tel. 13 47 433 18
 

ZAKRES SPRAW:

 • opracowanie projektu uchwały budżetowej budżetu Miasta Krosna,
 • wprowadzanie zmian w budżecie Miasta Krosna,
 • opracowanie półrocznej informacji z wykonania budżetu oraz z rocznego sprawozdania z wykonania budżetu,
 • przygotowanie informacji o stanie mienia komunalnego,
 • opracowywanie informacji o wykonaniu budżetu do publikacji w BIP.

 

 

EWA SITEK

pokój nr 309 (III piętro) 
tel. 13 47 433 09
 

ZAKRES SPRAW:

 • przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań miejskich jednostek organizacyjnych,
 • zbiorcze sprawozdania budżetowe i z zakresu operacji finansowych oraz sprawozdania finansowe Miasta, bilans skonsolidowany,
 • spłaty rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, 
 • prowadzenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na obsługę bankową oraz kredyty długoterminowe,
 • współpraca z budżetowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie zasilania w środki na bieżącą działalność.

 

 

KATARZYNA WERNEJ

pokój nr 319 (III piętro) 
tel. 13 47 433 19
e-mail: wernej.katarzyna@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • obsługa  płatności Gminy Miasta Krosna na rzecz kontrahentów wynikająca z zawartych umów.

 

 

KATARZYNA HENDZEL

pokój nr 319 (III piętro) 
tel. 13 47 433 19
e-mail: hendzel.katarzyna@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • obsługa  płatności Gminy Miasta Krosna na rzecz kontrahentów wynikająca z zawartych umów,
 • rozliczanie delegacji krajowych.

 

 

JOLANTA JAMROŻY
Wieloosobowe stanowisko monitorowania procesów i zadań

pokój nr 310 (III piętro) 
tel. 13 47 433 10
 

ZAKRES SPRAW:

 • analiza rozwiązań organizacyjno-finansowych,
 • monitorowanie kosztów funkcjonowania miejskich jednostek organizacyjnych,
 • monitorowanie realizacji zadań przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta.
   

 

 

JOANNA BAJCAR

pokój nr 310 (III piętro)
tel. 13 47 433 10
 

ZAKRES SPRAW:

 • współudział w monitorowaniu realizacji zadań przez jednostki organizacyjne działające w obszarze sportu i kultury, w tym analiza stopnia realizacji wyznaczonych celów oraz osiąganych wskaźników i mierników oraz analiza ryzyk z tym związanych,
 • współudział w przygotowywaniu analiz i projektów rozwiązań organizacyjno- finansowych mających na celu poprawę efektywności realizowanych zadań, w tym analiza kosztów zadań strategicznych, inicjowanie nowych rozwiązań optymalizacyjnych,
 • pomoc w monitorowaniu kosztów funkcjonowania miejskich jednostek organizacyjnych działających w obszarze sportu i kultury oraz współpraca z wydziałami w zakresie nadzoru nad tymi jednostkami, w tym opiniowanie propozycji planów finansowych oraz zmian w planach finansowych, analiza stopnia realizacji zadań przez te jednostki, a także zmian organizacji tych jednostek,
 • udział we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta działającymi w obszarach kultury i sportu w zakresie polityki dochodów,
 • analiza możliwości złożenia kontrasygnaty Skarbnika Miasta Krosna na projektach umów oraz ich rejestracja.

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • Stanisław Kochanek - Wystawa wspomnieniowa w 25. rocznicę śmierci

  Termin: 2020-01-17
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
 • XV KONKURS TAŃCA "FOKA DANCE"

  Termin: 2020-01-17
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno, scena_wejście B więcej
 •  
 • MÓWIMY O SZTUCE... HISTORIA ZNAKÓW GRAFICZNYCH - SPOTKANIE Z RENE WAWRZKIEWICZEM

  Termin: 2020-01-19
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
 • Ferie ze Sztuką w Biurze Wystaw Artystycznych

  Termin: 2020-01-20
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
 • ARTYSTYCZNE FERIE ZIMOWE W REGIONALNYM CENTRUM KULTUR POGRANICZA

  Termin: 2020-01-20
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej