A A A
 • English
 • Deutsch
Poniedziałek, 19 listopada 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Elżbiety, Salomei, Seweryna

Urząd Miasta

Kontakt

Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny, Zarządzania Kadrami i Kontroli

 

ul. Lwowska 28 a

e-mail: ok@um.krosno.pl


PAWEŁ MIERZYŃSKI

NACZELNIK WYDZIAŁU

pokój 311 (III piętro)

 

 

 

 ZAKRES SPRAW:

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, warunków jego działania oraz prowadzenie spraw Miasta w tym m. in.: 

 • zapewnienie właściwej organizacji w Urzędzie,
 • nadzorowanie realizacji uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta dot. Urzędu,
 • nadzorowanie załatwiania w Urzędzie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz skarg i wniosków.
 

  

 

KATARZYNA OBERC
Zastępca Naczelnika

pokój nr 315 (III piętro) 
tel. 13 47 433 15
 

ZAKRES SPRAW:
 • sprawy organizacyjne i kadrowe
 

 

MONIKA MATUSZ

pokój nr 315 (III piętro) 
tel. 13 47 433 15
 

ZAKRES SPRAW:
 • sprawy kadrowe.
 

 

ARTUR JUSZCZYK
Kierownik Referatu Obsługi Obywatela

 

pokój nr 316 (III piętro) 
tel. 13 47 433 16
 


ZAKRES SPRAW:
 • koordynowanie pracy referatu Obsługi Obywatela i Urzędu,
 • utrzymanie budynków urzędu miasta,
 • prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • organizowanie praktyk studenckich oraz praktyk dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 • obsługa administracyjna organizowanych prac społecznie-użytecznych i prac interwencyjnych,
 • organizowanie szkoleń dla pracowników Urzędu. 

 

MARIAN ZOŁA
Kierownik Referatu Informatyki

pokój nr 317 (III piętro) 
tel. 13 47 433 17
 

ZAKRES SPRAW:
 • koordynowanie działań Urzędu w zakresie stosowanych rozwiązań teleinformatycznych,
 • rozwój systemów teleinformatycznych,
 • administrowanie systemem SMS-owym.

 

STANISŁAWA BOJKO

pokój nr 314 (III piętro) 
tel. 13 47 433 14
 

ZAKRES SPRAW:
 • rejestracja stron na rozmowy z Prezydentem oraz protokołowanie przyjęć stron,
 • prowadzenie centralnego rejestru i zbioru zarządzeń oraz pism okólnych oraz uchwał,
 • prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków. 

  

JOLANTA MACHOWSKA

pokój nr 314 (III piętro) 
tel. 13 47 433 14
 

ZAKRES SPRAW:
 • współudział w prowadzeniu kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, kontroli doraźnych i postępowań sprawdzających,
 • opracowanie rocznych planów kontroli,
 • przygotowywanie powierzeń, upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Prezydenta oraz prowadzenie centralnego rejestru w/w dokumentów,
 • koordynowanie i realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

ANDRZEJ KOPACZ

pokój nr 316 (III piętro) 
tel. 13 47 433 16
 

ZAKRES SPRAW:
 • prowadzenie magazynu Urzędu Miasta,
 • zaopatrzenie urzędu w materiały i sprzęt biurowy oraz druki.
 

RADOSŁAW BANASIAK

pokój nr 317 (III piętro) 
tel. 13 47 433 17
 

ZAKRES SPRAW:
 • obsługa informatyczna Urzędu Miasta,
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania infomatów,
 • administrowanie w zakresie informatycznym oficjalną stroną internetową Urzędu oraz Biuletynem Informacji Publicznej.

  

DANIEL SKOTNICKI

pokój nr 317 (III piętro) 
tel. 13 47 433 17
 

ZAKRES SPRAW:
 • obsługa informatyczna Urzędu Miasta.

 

KATARZYNA SOBOŃ - SAJDAK

pokój nr 225 (II piętro) 
tel. 13 47 435 60
 

ZAKRES SPRAW:
 • obsługa sekretariatu.

 

MARIA WĄCHAŁA

Kancelaria Ogólna (parter) 
tel. 13 47 430 12
 

ZAKRES SPRAW:
 • obsługa kancelaryjna Urzędu,
 • prowadzenie spraw związanych z Funduszem Świadczeń Socjalnych.

 

JADWIGA KUŹNAR

Kancelaria Ogólna (parter) 
tel. 13 47 430 11
 

ZAKRES SPRAW:
 • obsługa kancelaryjna Urzędu,
 • prowadzenie archiwum zakładowego.

 

JOLANTA GRODZKA

Kancelaria Ogólna (parter) 
tel. 13 47 430 12
 

ZAKRES SPRAW:
 • prowadzenie archiwum zakładowego.
 

 

GABRIELA JÓZEFCZYK

Kancelaria Ogólna (parter) 
tel. 13 47 430 12

Biuro Obsługi Obywatela
tel. 13 47 430 01

 

ZAKRES SPRAW:
 • obsługa centrali telefonicznej urzędu,
 • udzielanie informacji interesantom,
 • pomoc w wypełnianiu wniosków, 
 • rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej.
 
 

DOMINIKA WASYL

Kancelaria Ogólna (parter) 
tel. 13 47 430 12

Biuro Obsługi Obywatela
tel. 13 47 430 01

 

ZAKRES SPRAW:
 • obsługa centrali telefonicznej urzędu,
 • udzielanie informacji interesantom,
 • pomoc w wypełnianiu wniosków, 
 • rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej.

 

GRZEGORZ PIOTROWSKI

Kancelaria Ogólna (parter budynek przy ul. Staszica 2) 
tel. 13 47 436 21
 

ZAKRES SPRAW:
 • obsługa centrali telefonicznej urzędu,
 • udzielanie informacji interesantom,
 • pomoc w wypełnianiu wniosków, 
 • rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej.
 

 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • Herbert w świecie sztuk pięknych

  Termin: 2018-11-21
  Miejsce: Wypożyczalnia Główna KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • 40. KROŚNIEŃSKIE SPOTKANIA TEATRALNE - SZALONE NOŻYCZKI

  Termin: 2018-11-22
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • Spotkanie z Andrzejem Franaszkiem „Herbert jakiego nie znamy”

  Termin: 2018-11-22
  Miejsce: Czytelnia Główna KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • „Herbert w obrazach”

  Termin: 2018-11-22
  Miejsce: Czytelnia Główna KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • DKF "16mm" CLIMAX

  Termin: 2018-11-22
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej