• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Niedziela, 19 stycznia 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Henryka, Mariusza

Urząd Miasta

Kontakt

Wydział Polityki Społecznej

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

ul. Lwowska 28 a

e-mail: ps@um.krosno.pl

JULITA JAŚKIEWICZ
NACZELNIK WYDZIAŁU

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krosna  do spraw Organizacji Pozarządowych

pokój 221 (II piętro)


 

 

 

 

ANNA DZIADOSZ
Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia 

pokój nr 005 (parter) 
tel. 13 47 430 14
 

 ZAKRES SPRAW:

 • nadzór nad realizowanymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie zadaniami w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • realizacja zadań dotyczących opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • nadzór nad funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w Krośnie.

  

REFERAT SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA

 
MARIA HABRAT

pokój nr 220 (II piętro)
tel.13 47 432 20
 

ZAKRES SPRAW:

 • prowadzenie spraw z zakresu polityki społecznej,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania dotacji na realizację zadań publicznych,
 • współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Krośnie, domami pomocy społecznej, Środowiskowym Domem Samopomocy w Krośnie przy ul. Kletówki 7a.
 
 

BEATA PENAR

pokój nr 215 (II piętro)
tel.13 47 432 15
 

ZAKRES SPRAW:

 • realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień,
 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania dotacji na realizację zadań publicznych.

 

MONIKA SZYMBARA

pokój nr 220 (II piętro)
tel. 13 47 432 20
 

ZAKRES SPRAW:

 • monitorowanie spraw związanych z ochroną zdrowia,
 • ustalanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczeniobiorcom, innym niż ubezpieczeni,
 • realizacja programów polityki zdrowotnej,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania dotacji na realizację zadań publicznych.

 

KRYSTYNA OSIKA

pokój nr 214 (II piętro)
tel. 13 47 432 14
 

ZAKRES SPRAW:

 • realizacja zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
 • współpraca z instytucjami rynku pracy w zakresie aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 • realizacja zadań z zakresu ekonomii społecznej, w tym nadzór nad CIS,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania dotacji na realizację usług opiekuńczych.

 

 

REFERAT WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH


KATARZYNA MARKOWICZ

pokój nr 005 (parter)
tel.13 47 430 14
 

ZAKRES SPRAW:

 • dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
 • dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” - Moduł II,
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych.
   

  

JUSTYNA SZYMAŃSKA - SZUL

sala obsługi nr 2 (parter) 
tel. 13 47 430 24
 

ZAKRES SPRAW:

 • dofinansowania ze środków PFRON do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 • obsługa programu Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny,
 • dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
 • współpraca z Środowiskowym Domem Samopomocy w Krośnie przy ul. Gen. J. Hallera 6/4,
 • dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” - Moduł I.

  

MAŁGORZATA BAĆ

sala obsługi  nr 2 (parter)
tel. 13 47 43 024
 

ZAKRES SPRAW:
 • dofinansowania ze środków PFRON do turnusów rehabilitacyjnych,
 • dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” – Moduł I i II.

 

DOROTA WOJTOWICZ

sala obsługi  nr 2 (parter)
tel. 13 47 43 005
 

ZAKRES SPRAW:
 • dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (wyroby medyczne),
 • dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,

 

 

STANOWISKO – CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH


JUSTYNA SŁABIK

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Krosna
ul. Grodzka 10
tel. 13 47 439 07

ZAKRES SPRAW:

 • współpraca z krośnieńskimi organizacjami pozarządowymi o charakterze pozafinansowym,
 • prowadzenie nadzoru nad stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta Krosna,
 • koordynacja działań Krośnieńskiego Centrum Wolontariatu i CWOP.
   

 

AGNIESZKA TOMKOWICZ

ul. Grodzka 10
tel. 13 47 439 07
 
ZAKRES SPRAW:

 • działania w obszarze polityki senioralnej,
 • prowadzenie Centrum Aktywności Seniora INFOSENIOR,

 

AGNIESZKA PALINOWSKA

sala obsługi (parter)
tel. 13 47 43 013
e-mail: kartamieszkanca@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:
 • obsługa programu Krośnieńska Karta Miejszkańca,
 • dofinansowania ze środków PFRON w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III,
 • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych.

 

EMILIA SOCHA

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
ul. Czajkowskiego 49
tel. 605 201 291

ZAKRES SPRAW:

 • wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców miasta Krosna.
 
 
 
 
 

 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • MÓWIMY O SZTUCE... HISTORIA ZNAKÓW GRAFICZNYCH - SPOTKANIE Z RENE WAWRZKIEWICZEM

  Termin: 2020-01-19
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
 • Ferie ze Sztuką w Biurze Wystaw Artystycznych

  Termin: 2020-01-20
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
 • ARTYSTYCZNE FERIE ZIMOWE W REGIONALNYM CENTRUM KULTUR POGRANICZA

  Termin: 2020-01-20
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • FERIE Z BAJKAMI W ARTKINIE

  Termin: 2020-01-21
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • FERIE ZIMOWE W ETNOCENTRUM ZIEMI KROŚNIEŃSKIEJ

  Termin: 2020-01-21
  Miejsce: ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej, Kolejowa 29 a, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej