A A A
 • English
 • Deutsch
Czwartek, 20 września 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Eustachego, Euzebii

Urząd Miasta

Kontakt

Wydział Polityki Społecznej

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

ul. Lwowska 28 a

e-mail: ps@um.krosno.pl

JULITA JAŚKIEWICZ
NACZELNIK WYDZIAŁU

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krosna  do spraw Organizacji Pozarządowych

pokój 221 (II piętro)

e-mail: jaskiewicz.julita@um.krosno.pl
 

 

 

 

ANDRZEJ LULA
Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krosna  do spraw Osób Niepełnosprawnych

pokój nr 005 (parter) 
tel. 13 47 430 14
e-mail: lula.andrzej@um.krosno.pl

 ZAKRES SPRAW:

 • prowadzenie spraw związanych z rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.

 

 

 

REFERAT SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA

 

MARIA HABRAT

pokój nr 220 (II piętro)
tel.13 47 432 20
e-mail: habrat.maria@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania dotacji na realizację zadań publicznych,
 • współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Krośnie, domami pomocy społecznej, Środowiskowym Domem Samopomocy w Krośnie przy ul. Kletówki 7a.
 
 

ELŻBIETA MOLA

pokój nr 215 (II piętro)
tel. 13 47 432 15
e-mail: mola.elzbieta@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:
 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • zadania z zakresu profilaktyki uzależnień,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania dotacji na realizację zadań publicznych.
 

 

AGNIESZKA MUCHA

pokój nr 220 (II piętro)
tel.13 47 432 20
e-mail: mucha.agnieszka@um.krosno.pl

 ZAKRES SPRAW:

 • opracowywanie, monitoring i realizacja  programów polityki zdrowotnej oraz podejmowanie działań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dla mieszkańców miasta Krosna,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ustalania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczeniobiorcom, innym niż ubezpieczeni,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania dotacji na realizację zadań publicznych.

 

 

 

REFERAT WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH

 

BEATA PENAR

sala obsługi  nr 2 (parter) 
tel. 13 47 430 05
e-mail: penar.beata@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (wyroby medyczne),
 • dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
 • dofinansowania ze środków PFRON w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III.

   

  

KATARZYNA MARKOWICZ

sala obsługi  nr 2 (parter) 
tel.13 47 430 05
e-mail: markowicz.katarzyna@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” - Moduł II,
 • dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się.

 

 

MAŁGORZATA BAĆ

sala obsługi  nr 2 (parter)
tel. 13 47 43 024
e-mail: bac.malgorzata@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:
 • dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” – Moduł I i II,
 • dofinansowania ze środków PFRON do turnusów rehabilitacyjnych,
 • dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego, zaciągniętego przez osobę niepełnosprawną na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego,
 • obsługa programu Krośnieńska Karta Mieszkańca.

   

STANOWISKO DO SPRAW KONTROLI SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ I WSPIERANIA RODZINY

 

ANNA DZIADOSZ 
Główny specjalista

pokój nr 214 (II piętro)
tel. 13 47 432 14
e-mail: dziadosz.anna@um.krosno.pl 


ZAKRES SPRAW:

 • sprawowanie kontroli nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną, placówkami wsparcia dziennego, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, placówkami opiekuńczo – wychowawczymi,
 • przekazywanie, kontrola i rozliczanie dotacji w sprawie finansowania placówek wsparcia dziennego oraz placówki opiekuńczo – wychowawczej,
 • przekazywanie, kontrola i rozliczanie kosztów utrzymania dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
 • nadzór nad Żłobkiem Miejskim w Krośnie oraz Niepublicznym Żłobkiem pn. „Mali Odkrywcy” w Krośnie.
   

 
 

KRYSTYNA OSIKA

pokój nr 214 (II piętro)
tel. 13 47 432 14
e-mail: osika.krystyna@um.krosno.pl 


ZAKRES SPRAW:

 • współpraca z Środowiskowym Domem Samopomocy w Krośnie przy ul. Gen. J. Hallera 6/4,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania dotacji na realizację usług opiekuńczych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ustalania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,
 • kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
 • współpraca z instytucjami rynku pracy w zakresie aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz z partnerami rynku pracy w celu zebrania informacji o sytuacji i możliwościach realizacji zadań w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych,
 • sprawowanie nadzoru nad Centrum Integracji Społecznej w Krośnie.

   

  

STANOWISKO – CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 

JUSTYNA SŁABIK

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Krosna
ul. Grodzka 10
tel. 13 47 439 07
e-mail:slabik.justyna@um.krosno.pl


ZAKRES SPRAW:

 • współpraca z krośnieńskimi organizacjami pozarządowymi o charakterze pozafinansowym w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie,
 • prowadzenie nadzoru nad stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta Krosna w oparciu o ustawę Prawo o stowarzyszeniach,
 • koordynacja działań KROSNOludzkiego Centrum Wolontariatu i CWOP.
   

 

JUSTYNA SZYMAŃSKA - SZUL

sala obsługi nr 2 (parter) 
tel. 13 47 430 24
e-mail: szymanska-szul.justyna@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” - Moduł I,
 • dofinansowania ze środków PFRON do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 • Obsługa programu Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny,
 • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy dotycząca spraw związanych z finansowaniem wydatków na instrumenty rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia – staże i szkolenia,
 • dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

 

 

AGNIESZKA PALINOWSKA

ul. Grodzka 10
tel. 13 47 439 07
e-mail: palinowska.agnieszka@um.krosno.pl


ZAKRES SPRAW:

 • prowadzenie Centrum Aktywności Seniora INFOSENIOR w ramach projektu finansowanego z funduszy EOG i funduszy norweskich,
 • realizowanie profilaktycznych wizyt domowych w ramach projektu finansowanego z funduszy EOG i funduszy norweskich,
 • działania w obszarze polityki senioralnej,
 • obsługa programu Krośnieńska Karta Mieszkańca.

   

 

 

 

 

EMILIA SOCHA

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
ul. Czajkowskiego 49
tel. 605 201 291
 

ZAKRES SPRAW:

 • wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców miasta Krosna.
 
 
 
 
 

 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • KROŚNIEŃSKA JESIEŃ MUZYCZNA

  Termin: 2018-09-20
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • Konkurs „Herbert w obrazach”

  Termin: 2018-09-20
  Miejsce: Biblioteka Główna KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • Spotkanie z Barbarą Gawryluk

  Termin: 2018-09-20
  Miejsce: Oddział dla Dzieci KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • Spotkanie z Barbarą Gawryluk

  Termin: 2018-09-20
  Miejsce: Filia nr 4 KBP, ul. Krakowska 124 więcej
 •  
 • Spotkanie z Szymonem Hołownią

  Termin: 2018-09-20
  Miejsce: Czytelnia Główna KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej