A A A
 • English
 • Deutsch
Czwartek, 20 września 2018, dzisiaj świętujemy imieniny: Eustachego, Euzebii

Urząd Miasta

Kontakt

Wydział Gospodarki Komunalnej

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 ul. Staszica 2 

e-mail: gk@um.krosno.pl

   

KRZYSZTOF SMERECKI
NACZELNIK WYDZIAŁU

pokój 26 (I piętro)

e-mail: smerecki.krzysztof@um.krosno.pl
 

 

 

 

DOROTA RAKOCZY

pokój nr 26 (I piętro)
tel. 13 47 436 65
e-mail: rakoczy.dorota@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • utrzymanie czystości na zieleńcach,
 • koszenie traw w pasach drogowych ulic oraz na niezagospodarowanych działkach miejskich,
 • odchwaszczanie ciągów pieszych.

 

DOROTA NITKA

pokój nr 26  (I piętro)
tel. 13 47 436 65
e-mail: nitka.dorota@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • nadzór nad cmentarzami komunalnymi,
 • planowanie i organizowanie publicznego transportu zbiorowego,
 • wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania.
 

 

MAGDALENA MAZUR-WÓJCIK

pokój nr 28 (poddasze)
tel. 13 47 436 29
e-mail: mazur.magdalena@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • nadzór nad miejskimi placami zabaw, boiskami sportowymi, siłowniami plenerowymi,
 • nadzór nad utrzymaniem Ogrodu Jordanowskiego,
 • bieżące utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych oraz ławek parkowych,
 • nadzór nad szaletami miejskimi.
   
 

MAGDALENA GALICKA

pokój nr 27A (poddasze)
tel. 13 47 436 32
e-mail: galicka.magdalena@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • ukwiecenie miasta,
 • utrzymanie drzew i krzewów oraz nasadzenia.

   

BOGDAN GINALSKI

pokój nr 28 (poddasze)
tel. 13 47 436 29
e-mail: ginalski.bogdan@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • wszelkie działania związane z polityką energetyczną miasta,
 • wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy Prawo Energetyczne.
 

ALEKSANDER SARNECKI

pokój nr 28 (poddasze)
tel. 13 47 436 29
e-mail: sarnecki.aleksander@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • prowadzenie aktualizacja analiza  systemu informacyjnego dot. zużycia energii na terenie Miasta Krosna,
 • aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej MOF Krosno,
 • obsługa techniczna i merytoryczna działań projektu parasolowego OZE "Czysta Energia" dla mieszkańców Krosna,
 • zgłaszanie usterek i awarii w zakresie oświetlenia miasta.

 

ARKADIUSZ MULARCZYK
Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi

pokój nr  14 (parter)
tel. 13 47 436 40
e-mail: mularczyk.arkadiusz@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
 

MARIA HUĆKO-KARP

pokój nr  14 (parter)
tel. 13 47 436 40
e-mail: hucko-karp.maria@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • utrzymanie czystości ulic i chodników,
 • prowadzenie spraw związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych.

 

 

ANNA DANECKA

pokój nr 14 (parter)
tel. 13 47 436 30
e-mail: danecka.anna@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • sprawowanie kontroli nad gospodarką wodno-ściekową w zakresie prawidłowego odprowadzania ścieków do kanalizacji,
 • udzielanie dotacji do przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • wydawanie zezwoleń dla przedsiębiorców w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 
 

IWONA WOŹNIAK

pokój nr  14 (parter)
tel. 13 47 436 30
e-mail: wozniak.iwona@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • realizacja działań kontrolnych w zakresie zgodności danych zawartych w deklaracjach ze stanem faktycznym,
 • wydawanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
   
 

ADRIAN PERZ


pokój nr 14 (parter)
tel. 13 47 436 30
e-mail: perz.adrian@um.krosno.pl


ZAKRES SPRAW:

 • udzielanie dotacji do przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • tworzenie projektów aktów prawa miejscowego i regulacji wewnętrznych z zakresu prawa gospodarki komunalnej
 

ANETA RACHWAŁ

pokój nr 14 (parter)
tel. 13 47 436 20
e-mail: rachwal.aneta@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowadzenie ewidencji księgowej,
 • windykacja zobowiązań z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (upomnienia i tytuły wykonawcze),
 • wydawanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • ulgi i umorzenia.
 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • KROŚNIEŃSKA JESIEŃ MUZYCZNA

  Termin: 2018-09-20
  Miejsce: RCKP, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • Konkurs „Herbert w obrazach”

  Termin: 2018-09-20
  Miejsce: Biblioteka Główna KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • Spotkanie z Barbarą Gawryluk

  Termin: 2018-09-20
  Miejsce: Oddział dla Dzieci KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • Spotkanie z Barbarą Gawryluk

  Termin: 2018-09-20
  Miejsce: Filia nr 4 KBP, ul. Krakowska 124 więcej
 •  
 • Spotkanie z Szymonem Hołownią

  Termin: 2018-09-20
  Miejsce: Czytelnia Główna KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej