• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Wtorek, 19 listopada 2019, dzisiaj świętujemy imieniny: Elżbiety, Salomei, Seweryna

Urząd Miasta

Kontakt

Wydział Gospodarki Komunalnej

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 ul. Staszica 2 

e-mail: gk@um.krosno.pl

   

KRZYSZTOF SMERECKI
NACZELNIK WYDZIAŁU

pokój 26 (I piętro)


 

 

 

 

DOROTA RAKOCZY

pokój nr 26 (I piętro)
tel. 13 47 436 65
 

ZAKRES SPRAW:

 • utrzymanie czystości na zieleńcach,
 • koszenie traw w pasach drogowych ulic oraz na niezagospodarowanych działkach miejskich,
 • odchwaszczanie ciągów pieszych,
 • realizacja budżetu obywatelskiego i dotacji celowych.

 

DOROTA NITKA

pokój nr 26  (I piętro)
tel. 13 47 436 65
 

ZAKRES SPRAW:

 • nadzór nad cmentarzami komunalnymi,
 • planowanie i organizowanie publicznego transportu zbiorowego,
 • wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania,
 • nadzór nad pomnikami i miejscami pamięci.
 

 

MAGDALENA MAZUR-WÓJCIK

pokój nr 28 (poddasze)
tel. 13 47 436 29
 

ZAKRES SPRAW:

 • nadzór nad miejskimi placami zabaw, boiskami sportowymi, siłowniami plenerowymi,
 • regulacja stanu prawnego wód opadowych.
   
 

NATALIA URAM

pokój nr 27A (poddasze)
tel. 13 47 436 32
 

ZAKRES SPRAW:

 • bieżące utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych oraz ławek parkowych,
 • nadzór nad szaletami miejskimi,
 • zakup, montaż, opróżnianie koszy ulicznych,
 • nadzór nad kanalizacją deszczową.

   

KRZYSZTOF ZABOROWSKI

pokój nr 28 (poddasze)
tel. 13 47 436 32
 

ZAKRES SPRAW:

 • nadzór nad eksploatacją kanalizacji deszczowej,
 • wydawanie warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji deszczowej,
 • nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją fontann i studni miejskich.

   

BOGDAN GINALSKI

pokój nr 28 (poddasze)
tel. 13 47 436 29
 

ZAKRES SPRAW:

 • wszelkie działania związane z polityką energetyczną miasta,
 • wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy Prawo Energetyczne,
 • utrzymanie oświetlenia ulicznego.
 

ALEKSANDER SARNECKI

pokój nr 28 (poddasze)
tel. 13 47 436 29
 

ZAKRES SPRAW:

 • aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej MOF Krosno,
 • obsługa techniczna i merytoryczna działań projektu parasolowego OZE "Czysta Energia" dla mieszkańców Krosna,
 • zgłaszanie usterek i awarii w zakresie oświetlenia miasta.

 

ARKADIUSZ MULARCZYK
Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi

pokój nr  14 (parter)
tel. 13 47 436 40
 

ZAKRES SPRAW:

 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
 

MARIA HUĆKO-KARP

pokój nr  14 (parter)
tel. 13 47 436 40
 

ZAKRES SPRAW:

 • utrzymanie czystości ulic i chodników,
 • prowadzenie spraw związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych.

 

 

ANNA DANECKA

pokój nr 14 (parter)
tel. 13 47 436 30
 

ZAKRES SPRAW:

 • sprawowanie kontroli nad gospodarką wodno-ściekową w zakresie prawidłowego odprowadzania ścieków do kanalizacji,
 • udzielanie dotacji do przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • wydawanie zezwoleń dla przedsiębiorców w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 
 

IWONA WOŹNIAK

pokój nr  14 (parter)
tel. 13 47 436 30
 

ZAKRES SPRAW:

 • zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • naliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • realizacja działań kontrolnych w zakresie zgodności danych zawartych w deklaracjach ze stanem faktycznym,
 • wydawanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
   
 

MATEUSZ GAC


pokój nr 14 (parter)
tel. 13 47 436 30
 


ZAKRES SPRAW:

 • udzielanie dotacji do przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
 

MARZENA GLAZAR

pokój nr 14 (parter)
tel. 13 47 436 20
 

ZAKRES SPRAW:

 • naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • wydawanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • realizacja działań kontrolnych w zakresie zgodności danych zawartych w deklaracjach ze stanem faktycznym.
 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • SZTUKA.OBECNY! Musical JAK NIE MY TO KTO? Spektakl dla szkół

  Termin: 2019-11-18
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • 41. KROŚNIEŃSKIE SPOTKANIA TEATRALNE - benefis STANISŁAWY CELIŃSKIEJ

  Termin: 2019-11-20
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • Wykład Adama Krzanowskiego „Józef Szmyd (1907-1963) - muzyk i folklorysta ziemi krośnieńskiej”

  Termin: 2019-11-20
  Miejsce: Czytelnia Główna, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • DKF "16mm" - VAN GOGH U BRAM WIECZNOŚCI

  Termin: 2019-11-21
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • 41. KROŚNIEŃSKIE SPOTKANIA TEATRALNE - spektakl NASZE ŻONY!!!

  Termin: 2019-11-22
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej