• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Czwartek, 18 kwietnia 2019, dzisiaj świętujemy imieniny: Apoloniusza, Bogusławy

Zmiana granic

Kontakt

Aktualności

ZAKOŃCZYŁY SIĘ KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE POSZERZENIA GRANIC GMINY MIASTO KROSNO

29-03-2018

Mając na uwadze przygotowywany przez Miasto wniosek o dokonanie zmiany granic Gminy Miasto Krosno, który za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego przekazany zostanie do do ministra właściwego do spraw administracji publicznej, w dniach od 14 lutego do 7 marca br. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne z mieszkańcami mające na celu poznanie opinii mieszkańców w tej sprawie.

W kosnultacjach społecznych wzięło udział 2 904 mieszkanców Krosna co stanowi 6,37 % wszystkich uprawnionych do głosowania. Spośród tego grona osób, ponad 89% osób opowiedziało się za poszerzeniem Miasta. (ZOBACZ WYNIKI KONSULTACJI)

Planowane do przyłącznia tereny będące częścią Gminy Krościenko Wyżne (ok. 111,23 ha) oraz Gminy Miejsce Piastowe (ok. 36,74 ha) stanowią obecnie w zdecydowanej większości obszar lotniska „Iwonicz”, będącego z uwagi na decyzję Urzędu Lotnictwa Cywilnego od wielu lat zamknięte dla ruchu lotniczego. Nabycie prawa użytkowania wieczystego wspomnianych terenów oraz procedowane włączenie ich do granic Miasta Krosna ma na celu utworzenie strefy inwestycyjnej dla przemysłu i usług oraz skomunikowanie Krosna z projektowaną obecnie drogą ekspresową S–19 (szlak transportowy „Via Carpathia”). Utworzenie dogodnego połączenia drogowego z Rzeszowem i resztą kraju oraz uruchomienie nowej strefy inwestycyjnej przyczyni się do rozwoju Krosna i całej południowej części regionu. Realizacja tych planów wpłynie na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta oraz rozwój przedsiębiorczości, co sprzyja tworzeniu nowych, atrakcyjnych miejsc pracy i podnoszeniu jakości życia mieszkańców.

Mapa przedstawiająca koncepcję zmiany granic Gminy Miasto Krosno

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Konsultacje społeczne przeprowadzane były w oparciu o ankiety, które Mieszkańcy Krosna będą mogli pobrać z załączników do niniejszego artykułu oraz ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna pod adresem: http://www.bip.umkrosno.pl/Zmiana_granic_miasta___1,  a także w jednym z punktów konsultacji społecznych na terenie Miasta (lista punktów konsultacji społecznych wraz z mapką dostępne niżej).

Ankiety umożliwiały wyrażenie swojej opinii poprzez możliwość odpowiedzi na pytanie o następującej treści:

„Czy jesteś za poszerzeniem granic administracyjnych Gminy Miasto Krosno o tereny o powierzchni ok. 147,97 ha, stanowiące część Gminy Krościenko Wyżne (w granicach obrębu ewidencyjnego Krościenko Wyżne) oraz Gminy Miejsce Piastowe (w granicach obrębów ewidencyjnych Targowiska i Łężany)?”.

Ankiety uzyskać oraz składać można było w terminie od 14 lutego do 7 marca br.  we wspomnianych punktach konsultacji społecznych tj:

1. Budynki Urzędu Miasta Krosna ( 3 lokalizacje):

 • ul. Lwowska 28a,
 • ul. ks. S. Staszica 2,
 • ul. Prochownia 4 (Urząd Stanu Cywilnego).


2. Budynki szkół podstawowych ( 10 lokalizacji): 

 • SP nr 3 – ul. M. Konopnickiej 5,
 • SP nr 4 (MZS Nr 7) – ul. Powstańców Śląskich 37,
 • SP nr 5 – ul. Grunwaldzka 15,
 • SP nr 6 (MZS Nr 6) – ul. Kletówki 1,
 • SP nr 7 (MZS Nr 3)  – ul. ks. S. Decowskiego 9,
 • SP nr 8 – ul.  Prochownia 7,
 • SP nr 12 (MZS Nr 2) – ul. S. Wyspiańskiego 20,
 • SP nr 10 (MZS nr 1) – ul. J.S. Magurów 1,
 • SP nr 14 – ul. Wojska Polskiego 45,
 • SP nr 15 (MZS Nr 4)  – ul. S. Kisielewskiego 18.


3. Budynki przedszkoli miejskich (8 lokalizacji):

 • PM nr 1 – ul. Bohaterów Westerplatte 24,
 • PM nr 2 – ul. Mirandoli Pika 3,
 • PM nr 3 – ul. Prochownia 4a,
 • PM nr 4 – ul. Wyzwolenia 6b, 
 • PM nr 5 – ul. Powstańców Warszawskich 42,
 • PM nr 8 – ul. S. Kisielewskiego 15,
 • PM nr 10 - ul. Decowskiego 9,
 • PM nr 11 – ul. Wyspiańskiego 20.


4. Budynki pozostałych instytucji publicznych (6 lokalizacji):

 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - ul. Bursaki 41 (Lodowisko - wypożyczalnia łyżew) i ul. Bursaki 29 (Hala Widowiskowo Sportowa),
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - ul. Piastowska 58,
 • Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych - ul.  Grodzka 10,
 • Regionalne Centrum Kultur Pogranicza - ul. Kolejowa 1,
 • Krośnieńska Biblioteka Publiczna - ul. Wojska Polskiego 41. 

Mapa punktów na terenie Miasta Krosna, gdzie możliwe było uzyskanie i złożenie ankiety konsultacyjnej

 

Ankietę konsultacyjną można było składać również w formie korespondencji na adres Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, w kopercie z dopiskiem „ZMIANA GRANIC MIASTA”.
 
Dokładne plany władz Krosna w zakresie poszerzenia granic zostaną szczegółowo przedstawione Mieszkańcom podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w budynku Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza  przy ulicy Kolejowej 1, w dniu 19 lutego br. o godz. 17.00. (CZYTAJ WIĘCEJ)
 
Z przeprowadzonych konsultacji opracowany został raport, który opublikowany został również na stronie internetowej Miasta Krosna , w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krosna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna.

Czytaj więcej w artykule na temat wyników konsultacji (KLIKNIJ TUTAJ)

wstecz

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • XVIII KROŚNIEŃSKIE DNI TAŃCA

  Termin: 2019-04-24
  Miejsce: Krosno, ul. Kolejowa 1, RCKP więcej
 •  
 • Literacko-plastyczne warsztaty dla dzieci

  Termin: 2019-04-24
  Miejsce: Oddział dla Dzieci KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • XVIII KROŚNIEŃSKIE DNI TAŃCA - KROSNO NA POINTACH

  Termin: 2019-04-25
  Miejsce: Krosno, ul. Kolejowa 1, RCKP więcej
 •  
 • DKF "16 mm" KAPITAN

  Termin: 2019-04-25
  Miejsce: Krosno, artKino, Bieszczadzka 1 więcej
 •  
 • BALONY NAD KROSNEM

  Termin: 2019-05-02
  Miejsce: Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej