• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Piątek, 19 kwietnia 2019, dzisiaj świętujemy imieniny: Adolfa, Leona

Zmiana granic

Kontakt

Aktualności

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Miasto Krosno

24-01-2019

Prezydent Miasta Krosna działając na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz uchwały nr LXI/1374/14 Rady Miasta Krosna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r. poz. 2413) zmienionej uchwałą nr LIX/1342/18 Rady Miasta Krosna z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2018 r. poz. 2775)

zaprasza mieszkańców Miasta Krosna do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Miasto Krosno w dniach od 24 stycznia do 28 lutego 2019 r.
 
Przedmiotem konsultacji jest poszerzenie granic administracyjnych Gminy Miasto Krosno o tereny o powierzchni ok. 121,92 ha, stanowiące część Gminy Krościenko Wyżne (w granicach obrębu ewidencyjnego Krościenko Wyżne) oraz Gminy Miejsce Piastowe (w granicach obrębów ewidencyjnych Targowiska i Łężany).
Obszar planowany do przyłączenia obejmuje przede wszystkim teren, który Gmina Miasto Krosno nabyła w formie użytkowania wieczystego. Docelowo ma on zostać przeznaczony na skomunikowanie Krosna  z projektowaną obecnie drogą ekspresową S–19 (szlak transportowy „Via Carpathia”) oraz utworzenie strefy inwestycyjnej dla przemysłu i usług. Utworzenie dogodnego połączenia drogowego z Rzeszowem i resztą kraju oraz uruchomienie nowej strefy inwestycyjnej przyczyni się do rozwoju Krosna i całej południowej części regionu. Realizacja tych planów wpłynie na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwój przedsiębiorczości,  sprzyjając tworzeniu nowych, atrakcyjnych miejsc pracy i podnoszeniu jakości życia mieszkańców. 
Zasięg obszaru planowanego do przyłączenia został określony w załączniku do uchwały nr LXV/1444/18 Rady Miasta Krosna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany granic Gminy Miasto Krosno oraz przeprowadzenia konsultacji.
 
Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat planowanej zmiany granic Gminy Miasto Krosno. 
 
Konsultacje prowadzone są w dniach od 24 stycznia do 28 lutego 2019 r. 
 
Konsultacje przeprowadza się z wykorzystaniem ankiety konsultacyjnej, zawierającej pytanie o następującej treści:
„Czy jesteś za poszerzeniem granic administracyjnych Gminy Miasto Krosno o tereny o powierzchni ok. 121,92 ha, stanowiące część Gminy Krościenko Wyżne (w granicach obrębu ewidencyjnego Krościenko Wyżne) oraz Gminy Miejsce Piastowe (w granicach obrębów ewidencyjnych Targowiska i Łężany)?”.
Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu znaku „X” w odpowiedniej rubryce: „JESTEM ZA”, „JESTEM PRZECIW” lub „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.
 
Ankietę konsultacyjną można złożyć w następujących formach:
1) poprzez wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego dostępnego na platformie konsultacji społecznych Miasta Krosna pod adresem: https://krosno.konsultacje-spoleczne.pl/,
2) poprzez wypełnienie formularza w wersji papierowej i złożenie go w dowolnym punkcie konsultacyjnym lub przesłanie do Urzędu Miasta Krosna (ul. Lwowska 28 A, 38-400 Krosno) w kopercie z dopiskiem „ZMIANA GRANIC MIASTA”. Formularz można uzyskać w punktach konsultacyjnych lub pobrać ze stron internetowych: www.krosno.pl/zmiana-granic, www.bip.umkrosno.pl (w zakładce „Zmiana granic miasta”). 
 
Wykaz punktów konsultacyjnych, w których można pobrać i złożyć ankietę: 
 • Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 A, ul. ks. S. Staszica 2, ul. Prochownia 4 (Urząd Stanu Cywilnego),
 • Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1,
 • Krośnieńska Biblioteka Publiczna, ul. Wojska Polskiego 41,
 • Hala Sportowo – Widowiskowa, ul. Bursaki 29,
 • Kryte lodowisko Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Bursaki 41,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Piastowska 58,
 • Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Grodzka 10,
 • SZKOŁY PODSTAWOWE:
  • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej, ul. M. Konopnickiej 5,
  • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Eugeniusza Kolanki w Miejskim Zespole Szkół Nr 7, ul. Powstańców Śląskich 37,
  • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Pawła II, ul. Grunwaldzka 15,
  • Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Janusza Korczaka w Miejskim Zespole Szkół Nr 6, ul. Kletówki 1,
  • Szkoła Podstawowa Nr 7 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Miejskim Zespole Szkół Nr 3, ul. ks. S. Decowskiego 9,
  • Szkoła Podstawowa Nr 8 im. „Dar Górników” w Miejskim Zespole Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7,
  • Szkoła Podstawowa Nr 10 im. kpt. Stanisława Betleja w Miejskim Zespole Szkół Nr 1, ul. J. i S. Magurów 1,
  • Szkoła Podstawowa Nr 12 w Miejskim Zespole Szkół Nr 2, ul. S. Wyspiańskiego 20,
  • Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków, ul. Wojska Polskiego 45,
  • Szkoła Podstawowa Nr 15 w Miejskim Zespole Szkół Nr 4, ul. S. Kisielewskiego 18, 
 •  PRZEDSZKOLA MIEJSKIE:
  • Przedszkole Miejskie Nr 1 w Miejskim Zespole Szkół Nr 7, ul. Bohaterów Westerplatte 24,
  • Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Króla Maciusia Pierwszego w Miejskim Zespole Szkół Nr 1, ul. J. i S. Magurów 1, 
  • Przedszkole Miejskie Nr 3 „Na Zielonym Wzgórzu” w Miejskim Zespole Szkół Nr 8, ul. Prochownia 4a,
  • Przedszkole Miejskie Nr 4 w Miejskim Zespole Szkół Nr 6, ul. Wyzwolenia 6b,
  • Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Powstańców Warszawskich 42,
  • Przedszkole Miejskie Nr 8 „Bajkowa Ósemka”, ul. S. Kisielewskiego 15,
  • Przedszkole Miejskie Nr 11 w Miejskim Zespole Szkół Nr 2, ul. S. Wyspiańskiego 20.
Punkty konsultacyjne zlokalizowane w szkołach i przedszkolach będą nieczynne w okresie ferii zimowych (11 – 24.02.2019 r.).
 
Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami odbędzie się 29 stycznia 2019 r. o godz. 17:00 w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, ul. Kolejowa 1. 
 
Raport z przebiegu konsultacji społecznych zostanie opublikowany na stronie internetowej Miasta Krosna: www.krosno.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej:  www.bip.umkrosno.pl, na platformie konsultacji społecznych Miasta Krosna: https://krosno.konsultacje-spoleczne.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna, nie później niż w ciągu 60 dni od dnia zakończenia konsultacji.
 
Za przeprowadzenie konsultacji w Urzędzie Miasta Krosna odpowiada Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, ul. Lwowska 28 A, pokój nr 301, tel. 13 47 43 301, e-mail: ri@um.krosno.pl. 
 

 

Pliki do pobrania

ankieta_konsultacyjna.pdf

Ankieta konsultacyjna

ogloszenie_o_konsultacjach.pdf

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Miasto Krosno

zarzadzenie.pdf

Zarządzenie nr 90/19 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Miasto Krosno

uchwala.pdf

Uchwała nr LXV/1444/18 Rady Miasta Krosna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany granic Gminy Miasto Krosno oraz przeprowadzenia konsultacji

wstecz

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • XVIII KROŚNIEŃSKIE DNI TAŃCA

  Termin: 2019-04-24
  Miejsce: Krosno, ul. Kolejowa 1, RCKP więcej
 •  
 • Literacko-plastyczne warsztaty dla dzieci

  Termin: 2019-04-24
  Miejsce: Oddział dla Dzieci KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • XVIII KROŚNIEŃSKIE DNI TAŃCA - KROSNO NA POINTACH

  Termin: 2019-04-25
  Miejsce: Krosno, ul. Kolejowa 1, RCKP więcej
 •  
 • DKF "16 mm" KAPITAN

  Termin: 2019-04-25
  Miejsce: Krosno, artKino, Bieszczadzka 1 więcej
 •  
 • BALONY NAD KROSNEM

  Termin: 2019-05-02
  Miejsce: Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej