CZŁONKOWIE I ZASADY DZIAŁANIA

Członkami MPKZPPOWiS są pracownicy oraz emeryci i renciści, którzy nie wycofali wkładów, z placówek oświatowo-wychowawczych i samorządów: miasta Krosna, powiatu krośnieńskiego, gmin położonych w powiecie krośnieńskim, gminy Besko i gminy Zarszyn.

Aktualnie do Kasy należy około 2700 czynnych członków.
Kasa działa w oparciu o Statut i uchwały Walnego Zebrania Delegatów Kasy. Walne Zebrania zwoływane są co 2 lata.

Realizację zadań statutowych zapewnia Zarząd Kasy wybierany przez Walne Zebranie Delegatów na 4-letnią kadencję.

Od ostatniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów, które odbyło się 9 kwietnia 2019 roku Zarząd i Komisja Rewizyjna działają w następujących składach:

Zarząd MKZPPOWiS
Anna Smolik
Maria Kunka
Marek Bliżycki
Cecylia Maciejczyk
Anna Antoniuk
Urszula Rymarz
Waldemar Opoń
przewodnicząca
z-ca przewodniczącej
sekretarz
skarbnik
członek
członek
członek
Komisja Rewizyjna MKZPPOWiS
Bogusława Michalik-Trojan
Cecylia Akslar
Jadwiga Gonet
przewodnicząca
z-ca przewodniczącej
sekretarz

Posiedzenia Zarządu Kasy związane z przydzielaniem świadczeń odbywają się w każdy ostatni wtorek miesiąca z wyłączeniem lipca. Możliwy jest inny termin posiedzenia w grudniu.

Bieżącą obsługę finansową członków i kandydatów chcących przystąpić do Kasy, zapewnia Biuro Obsług Finansowej Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a, w pokoju numer 333 w godzinach pracy Urzędu.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie