KOMUNIKATY

W okresie pandemii wnioski o przyznanie pożyczek i/lub innych świadczeń, deklaracje przystąpienia do Kasy oraz wnioski o skreślenie z listy członków należy składać na parterze Urzędu Miasta przy wejściu głównym.


 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów MPKZPPOWiS

Zarząd MPKZPPOWiS oraz Komisja Rewizyjna informuje, że na posiedzeniu 25 stycznia 2022 r. podjęto uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów MPKZPPOWiS. Datę zebrania wyznaczono na kwiecień 2023 roku.

 

Uzasadnieniem dla tej decyzji jest trwająca pandemia wirusa Covid-19, której natężenie nie pozwala, na przeprowadzenie zaległego zebrania i zgromadzenie 70 osób przez około 2 godziny.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie