Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów MPKZPPOWiS

Zarząd MPKZPPOWiS oraz Komisja Rewizyjna informują, że na posiedzeniu 27 grudnia 2022 r. podjęto uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów MPKZPPOWiS w dniu 28 marca 2023 roku (wtorek).


W związku z prawdopodobnymi znacznymi zmianami w składach organów MPKZPPOWiS, Zarząd prosi o wybór odpowiedzialnych Delegatów na Walne Zebranie, którzy zechcą pracować w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej z pożytkiem dla ponad 2600 członków Kasy przez kolejną 4-letnią kadencję.

Celem Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego będzie wybór nowych władz Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Oświaty i Samorządowej (proponowana nowa nazwa) oraz uchwalenie nowego Statutu MKZP opartego na ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1666).


Wybranych Delegatów prosimy o niezawodne przybycie.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie