ŚWIADCZENIA

MKZPPOWiS udziela nieoprocentowanych, zwrotnych pożyczek pieniężnych zgodnie z zapisami Statutu Kasy.


Aktualnie maksymalna wysokość pożyczki wynosi 20.000 zł. Wysokość pożyczki jest obliczana jako trzykrotność zgromadzonego wkładu członkowskiego, lecz nie więcej niż maksymalna wysokość pożyczki. Pożyczka może być spłacana w maksymalnie 40 miesięcznych ratach nie niższych niż 100 zł.


MKZPPOWiS udziela swoim członkom zapomóg losowych zgodnie z zasadami zapisanymi w Statucie Kasy.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie