NAZWA PROJEKTU: Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia

PROGRAM: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

logo POWER.jpg [310.90 KB]
INFORMACJA O PROJEKCIE
WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 1 673 700,00 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 300 000,00 zł
WKŁAD WŁASNY: 373 700,00 zł
BENEFICJENT: Gmina Miasto Krosno
PARTNERZY: -
OBSZAR PROJEKTOWY:

Edukacja

KATEGORIA:

Inwestycyjny

OKRES REALIZACJI:
REALIZACJA OD: 01.09.2021
REALIZACJA DO: 31.05.2023
OPIS PROJEKTU:

Gmina Miasto Krosno otrzymała grant w projekcie „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską. Wysokość grantu to 1 300 000,00 zł. Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Dodatkowo Gmina Miasto Krosno przeznaczyła na ten cel 232 700,00 zł ze środków własnych.

 

Grant przeznaczony jest na pokrycie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia w ramach testowania Modelu dostępnej szkoły w trzech placówkach na terenie miasta tj. Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków, Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Dar Górników w Miejskim Zespole Szkół Nr 8 oraz Szkoła Podstawowa Nr 10 im. kpt. Stanisława Betleja w Miejskim Zespole Szkół Nr 1.

W ramach działań inwestycyjnych zaplanowano dostosowanie obiektów do standardów dostępności poprzez m. in.:

 • montaż wind w SP 14 i SP 10,
 • poszerzenie drzwi,
 • modernizację schodów,
 • zastosowanie kontrastowych oznaczeń,
 • poprawę stanu nawierzchni ciągów komunikacyjnych,
 • zakup rolet zacieniających,
 • dostosowanie pomieszczeń sanitarnych i sal lekcyjnych.


W ramach działań nieinwestycyjnych zaplanowano m. in.:

 • zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych,
 • zakup mebli i wyposażenia np. stół z regulowana wysokością blatu oraz kąta jego nachylenia, szafki na odzież i obuwie,
 • szkolenia kadry pedagogicznej,
 • organizację zajęć dodatkowych,
 • organizację wycieczek integracyjnych.
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie