NAZWA PROJEKTU: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR

PROGRAM: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Logotypy_CPPC.jpg [59.00 KB]

INFORMACJA O PROJEKCIE
WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 146 500,00 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 146 500,00 zł (100% wydatków kwalifikowanych)
WKŁAD WŁASNY: -
BENEFICJENT: Gmina Miasto Krosno
PARTNERZY: -
OBSZAR PROJEKTOWY: Pomoc społeczna
KATEGORIA: Nieinwestycyjny
OKRES REALIZACJI:
REALIZACJA OD: 13.04.2022
REALIZACJA DO: 13.02.2023
OPIS PROJEKTU:

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Umowa o powierzenie grantu została podpisana 13 kwietnia 2022 roku.

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego. Grant przeznaczony jest na zakup 9 szt. komputerów stacjonarnych, 48 szt. laptopów i 4 szt. tabletów dla dzieci i wnuków byłych pracowników PPGR.

banner PPGR.jpg [50.91 KB]

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie