NAZWA PROJEKTU: Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach MOSiR Krosno wraz z wymianą opraw oświetleniowych

PROGRAM: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

pl_lad_I.png [7.05 KB]
INFORMACJA O PROJEKCIE
WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 2 040 800,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 999 984,00 PLN
WKŁAD WŁASNY: 40 816,00 PLN
BENEFICJENT: Gmina Miasto Krosno
PARTNERZY: -
OBSZAR PROJEKTOWY:

Ochrona środowiska

KATEGORIA:

Inwestycyjny

OKRES REALIZACJI:
REALIZACJA OD: 01.09.2022
REALIZACJA DO: 30.06.2023
OPIS PROJEKTU:

Przedmiotem inwestycji jest:

 1. Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych na terenie kompleksu otwartych basenów przy ul. Bursaki 29, nr działki ewidencyjnej 1720, które zasilać będą:
  a) Halę Sportowo - Widowiskową MOSiR Krosno - instalacja fotowoltaiczna na dachach dwóch budynków zaplecza basenu po stronie zachodniej. Falowniki do zasilania hali będą umieszczone w pomieszczeniu technicznym zaplecza basenowego, natomiast zasilanie hali zostanie wykonane kablem ziemnym. Średnie miesięczne zużycie energii elektrycznej w chwili obecnej wynosi 10 000 kWh. Planuje się, że wybudowana instalacja fotowoltaiczna pozwoli na pokrycie ok 32% zapotrzebowania na energię,
  b) kompleks basenów i lodowisko - instalacja fotowoltaiczna na dachach dwóch budynków zaplecza basenu po stronie wschodniej. Kompleks basenów otwartych i lodowisko są włączone do jednego układu rozliczeniowo-pomiarowego. W pomieszczeniu stacji uzdatniania i filtracji na ścianie zostaną zabudowane falowniki dla tej części instalacji. Średnie miesięczne zużycie energii elektrycznej w chwili obecnej wynosi 40 000 kWh. Planuje się, że wybudowana instalacja fotowoltaiczna pozwoli na pokrycie ok 10% zapotrzebowania na energię. Przewidziane instalacje fotowoltaiczne zaplanowano jako on-grid – przeznaczone do współpracy z siecią energetyczną i rozliczane jako prosumenckie. Stawia to ograniczenia mocy generatora do 50 kWp i nie wymagają one pozwolenia na budowę.
 2. Modernizacja oświetlenia Hali Sportowo - Widowiskowej MOSiR Krosno przy ul. Bursaki 29 - wykonana na materiałach LED. Przewiduje się całkowitą wymianę – w większości żarowych - opraw i źródeł światła na oprawy i źródła światła LED wraz z układem sterowania poziomem luminacji i dla niektórych opraw koloru, co pozwoli również
  na aranżacje efektów świetlnych w czasie widowisk. Zaplanowano wymianę ok. 86 opraw.
 3. Modernizacja oświetlenia hali przy ul. Legionów - wykonana na materiałach LED. Przewiduje się wymianę opraw i źródeł światła na oprawy i źródła światła LED. Pozwoli to na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w stosunku do rozwiązania pierwotnego. Zaplanowano wymianę ok. 18 opraw. Efektem modernizacji oświetlenia w obydwu halach będzie spadek zapotrzebowania na energię o ok 60% w skali roku.

  Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj-wybuduj.
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie