Rozbudowa ul. Sportowej w Krośnie

 

NAZWA PROJEKTU: Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie

PROGRAM: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.png [40.56 KB]

INFORMACJA O PROJEKCIE
WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 2 993 115,21 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 833 971,00 zł
BENEFICJENT: Miasto Krosno
PARTNERZY: -
OBSZAR PROJEKTOWY: Drogi i transport
KATEGORIA: Inwestycyjny
OKRES REALIZACJI:
REALIZACJA OD: 10.12.2021
REALIZACJA DO: 15.03.2023
OPIS PROJEKTU:

Inwestycja obejmuje:

  • rozbudowę drogi gminnej ul. Sportowej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+488,06 tj. od ul. Rzeszowskiej do zjazdu na basen (Zespół Krytych Pływalni), 
  • budowę sygnalizacji świetlnej z ul. Rzeszowską,
  • budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz chodnika,
  • przebudowę obiektu mostowego (rozbudowę przepustu nad potokiem Małka),
  • przebudowę istniejących skrzyżowań (z ul. Rzeszowską, ul. Odrzykońską oraz innymi fragmentami ul. Sportowej),
  • przebudowę kanału technologicznego, sieci elektroenergetycznej nn, sieci sanitarnych (sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej), teletechnicznej.

W dniu 28 października 2021 r. pomiędzy Miastem a Wojewodą Podkarpackim została podpisana umowa nr RFRD – G117/A/2021 w sprawie dofinansowania realizacji zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W dniu 10 grudnia 2021 r. została zawarta umowa z wyłonionym w przetargu Wykonawcą robót – Konsorcjum Firm: Lider – Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o., Partner – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A.

FOTOGALERIA:

 

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie