Rozbudowa ulicy Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka

 

NAZWA PROJEKTU: Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka

PROGRAM: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - prawidłowy.png [161.72 KB]
INFORMACJA O PROJEKCIE
WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 5 062 946,45 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 2 099 819,00 zł
WKŁAD WŁASNY: 2 963 127,45 zł
BENEFICJENT: Miasto Krosno
PARTNERZY: -
OBSZAR PROJEKTOWY: Drogi i transport
KATEGORIA: Inwestycyjny
OKRES REALIZACJI:
REALIZACJA OD: 12.10.2022
REALIZACJA DO: 26.10.2023
OPIS PROJEKTU:

Inwestycja obejmuje:

  • rozbudowę drogi gminnej - ulicy I. J. Paderewskiego na długości 117,50 mb (od km 0+190,00 do km 0+307,50),
  • rozbiórkę istniejącego będącego w bardzo złym stanie technicznym mostu na potoku Lubatówka i budowę w jego miejscu nowego mostu,
  • budowę lewostronnego chodnika dla pieszych w ciągu drogi głównej (117,50 mb),
  • budowę prawostronnego ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi głównej (113,00 mb),
  • przebudowę skrzyżowania z ul. Nad Lubatówką.

W dniu 21 marca 2022 r. pomiędzy Miastem a Wojewodą Podkarpackim została podpisana umowa nr RFRD – G25/A/2022 w sprawie dofinansowania realizacji zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W dniu 12 października 2022 r. została zawarta umowa z wyłonionym w przetargu Wykonawcą robót – Primost Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie.

FOTOGALERIA:

 

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie