NAZWA PROJEKTU: „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO”

PROGRAM: Rozwój Lokalny

Norway_grants@4x_sieć web.png [22.97 KB]
INFORMACJA O PROJEKCIE
WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 17 757 066,33 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 15 328 498,86 zł
WKŁAD WŁASNY: 2 428 567,47 zł
BENEFICJENT: Gmina Miasto Krosno
PARTNERZY:

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

Gmina Miasto Gdynia

Stowarzyszenie B-4

Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie

Stowarzyszenie Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży DYSONANS

Stowarzyszenie Kogel Mogel

Fundacja Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej

OBSZAR PROJEKTOWY:

Drogi i transport
Ochrona środowiska
Kultura
Edukacja
Pomoc społeczna
Sport i Turystyka
Administracja
Przedsiębiorczość

KATEGORIA:

Inwestycyjny

Nieinwestycyjny

OKRES REALIZACJI:
REALIZACJA OD: 09.07.2021
REALIZACJA DO: 30.04.2024
OPIS PROJEKTU:
Projekt pn. „Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy=KROSNO” jest wieloaspektowy, integruje różne obszary działalności miasta w celu kompleksowej poprawy jakości życia oraz lepszego dostosowania administracji samorządowej do potrzeb obywateli. 
 
Powstawał z szerokim udziałem mieszkańców i wielu partnerów społeczno – gospodarczych. Zakłada współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz miastem Gdynia.
Nadrzędnym wyzwaniem, realizując szereg zaplanowanych działań, jest zatrzymanie w Krośnie młodych ludzi, stworzenie dla nich warunków do rozwoju, osiedlania się, sprostanie ich oczekiwaniom.
W ramach przygotowania projektu został opracowany Plan Rozwoju Lokalnego, który obejmuje kilkadziesiąt przedsięwzięć inwestycyjnych oraz „miękkich”, a wśród nich m.in.:
  • stworzenie atrakcyjnej przestrzeni dla młodzieży i studentów – utworzenie Centrum Aktywności Młodzieży w zabytkowej kamienicy na krośnieńskim Rynku wraz z bogatym programem warsztatów, działań animacyjnych, integrujących, promujących aktywność społeczną, a także innych wydarzeń w pełni odpowiadających potrzebom i zainteresowaniom młodych ludzi;
  • rozwój stref rekreacyjnych – budowa alejek rowerowo – spacerowych wzdłuż Wisłoka, utworzenie stref sportowo – rekreacyjnych w formie parków kieszonkowych;
  • wzmocnienie obszaru przedsiębiorczości – w tym m.in. innowacje w kształceniu zawodowym, kształcenie dualne, rozwijanie zainteresowań politechnicznych wśród młodzieży i program doradztwa zawodowego;
  • rozwój turystyki – w tym m.in. organizacja jarmarków rzemieślniczych.
Ważną częścią projektu jest wzmocnienie lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych, zgodnie z celami określonymi w Planie Rozwoju Instytucjonalnego. Przewidziano projekty przyczyniające się do rozwoju zarządzania strategicznego, poprawy standardów świadczenia usług publicznych, wdrożenia standardów dostępności, zwiększenia efektywności partycypacji społecznej.
„Rozwój lokalny” dla podniesienia standardu życia mieszkańców
Program „Rozwój lokalny” to kompleksowe wsparcie rozwoju małych i średnich miast. Zgłaszane projekty zawierały długoterminowe, zintegrowane i wielotematyczne koncepcje rozwoju miast. Mają one wpłynąć na poprawę komfortu życia mieszkańców. Całkowity budżet przedsięwzięcia wynosi 117,6 milionów euro.
Projekt „Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy=KROSNO” współfinansowany jest w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.
„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.


Fundusze norweskie reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach funduszy norweskich Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej oraz obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami, Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:
#1 innowacje, badania naukowe, edukacja ,konkurencyjność i godna praca;
#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

 

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie