Harmonogram działań w ramach przygotowania Projektu pn. Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu miasta Krosna”

 

Lp. Opis działania Termin Wykonawca
1. Spotkania informacyjne 16-19.05.2016 r. UM Krosna /Ekosfera
2. Przyjmowanie deklaracji uczestnictwa w Projekcie 30.05 - 30.06.2016 r. UM Krosna
3. Sprawdzenie Deklaracji do 30.06.2016 r. UM Krosna
4. Weryfikacja możliwości instalacji OZE u Mieszkańców do 31.08.2016 r. Ekosfera
5. Ustalenie ostatecznej listy uczestników Projektu 15.09.2016 r. UM Krosna
6. Podpisanie umów użyczenia nieruchomości na potrzeby realizacji Projektu do 15.10.2016 r.

UM Krosna
/Mieszkańcy

7. Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przedsięwzięcia do 31.10.2016 r. Ekosfera
8. Opracowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego Po ogłoszeniu naboru – przewidywany termin koniec 2016 r. UM Krosna
9. Ocena złożonych wniosków i ustalenie listy samorządów zakwalifikowanych do dofinansowania Projektów Przewidywany termin - połowa  2017 r. Instytucja Zarządzająca RPO
10. Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu Przewidywany termin - połowa  2017 r. Instytucja Zarządzająca RPO
/UM Krosna
11. Podpisanie umów na realizację Projektu z Mieszkańcami II połowa 2017 r. UM Krosna
/Mieszkańcy
12. Wpłata pierwszej transzy wkładu własnego w wysokości 1500 zł II połowa 2017 r. Mieszkańcy
13. Przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyboru Wykonawcy instalacji OZE w formule „zaprojektuj i wybuduj” III/IV kwartał 2017 r. UM Krosna
14. Wybór Wykonawcy i ustalenie  ostatecznych kosztów instalacji i terminów realizacji Projektu IV kwartał 2017 r. UM Krosna
15. Wpłata drugiej transzy kwoty wkładu własnego Mieszkańców do wysokości ustalonej po przetargu  I kwartał 2018 r. Mieszkańcy
16. Wykonanie instalacji OZE, przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi instalacji OZE 2018 r. Firma wyłoniona w przetargu - Wykonawca
17. Odbiór wykonanych instalacji OZE 2018 r. Wykonawca
/UM Krosna
/Mieszkańcy
18. Badanie wskaźników realizacji Projektu w okresie trwałości do 31.12.2024 r. Mieszkańcy
/UM Krosna
19. Przekazanie instalacji OZE na własność Mieszkańców  styczeń 2025 r. UM Krosna

 

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie