Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu

NAZWA PROJEKTU: Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu

PROGRAM:      

pl-by-ua.jpg [15.08 KB]

                                                    Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020                        

INFORMACJA O PROJEKCIE
WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 60 630,00 EUR
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:

54 567 EUR (Gmina Miasto Krosno oraz Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie – 31 645,00 EUR, dofinansowanie 27 476,50 EUR)

Dofinansowano przez Unię Europejską na potrzeby Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 na poziomie 90%

BENEFICJENT: Gmina Miasto Krosno
PARTNERZY: Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie, Departament Kultury, Sportu, Młodzieży i Rodziny w Uzhgorodzie oraz Zakarpacka Komisja Filmowa w Uzhgorodzie
OBSZAR PROJEKTOWY:

Kultura

KATEGORIA:

Nieinwestycyjny

OKRES REALIZACJI:
REALIZACJA OD: 01.04.2020 r.
REALIZACJA DO: 30.09.2021 r.
OPIS PROJEKTU: Gmina Miasto Krosno wspólnie z Biurem Wystaw Artystycznych w Krośnie, a także z Departamentem Kultury, Sportu, Młodzieży i Rodziny oraz Zakarpacką Komisją Filmową w Uzhgorodzie w dniu 1 kwietnia 2020 r. rozpoczęli realizację projektu pn. „Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu” dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Głównym celem projektu jest promocja dziedzictwa kulturowego wśród mieszkańców oraz turystów odwiedzających miasta Krosno i Uzhgorod, która ma podnieść świadomość oraz zaciekawić historią obydwu regionów. Krosno i Uzhgorod to miasta posiadające jedne z najbogatszych zasobów dziedzictwa kulturowego i historycznego polsko-ukraińskiego pogranicza. Problemem jest jednak brak niestandardowych i nowoczesnych form ich prezentacji. Obydwa miasta są ważnymi ośrodkami ruchu turystycznego ze względu na ich unikalną i bogatą historię, która stara się być przedstawiona i promowana poprzez odpowiednie kampanie publiczne. Dzięki realizacji projektu dziedzictwo kulturowe obydwu miast zostanie zaprezentowane za pomocą animacji oraz filmu. W projekcie zaplanowano szereg działań, realizowanych przez wszystkich jego partnerów: w tym konkurs dla uczniów szkół średnich z Krosna i Uzhgorodu, warsztaty z animacji poklatkowej oraz filmu, stworzenie animacji poklatkowej o Krośnie oraz filmu promocyjnego o Uzhgorodzie, Konferencję Filmową w Krośnie i Międzynarodowe Forum Filmowe w Uzhgorodzie, wizyty studyjne. Szczególnie działania filmowe, wspólne dla charakteru działalności instytucji z Krosna i Uzhgorodu pozwolą w nowoczesnym i atrakcyjnym formacie przedstawić dziedzictwo kulturowe i historyczne obu miast partnerskich.
Mając na uwadze sytuację i bezpieczeństwo osób zaangażowanych w realizację projektu oraz uczestników działań, wszystkie etapy realizacji projektu zostały w pełni dostosowane swym zakresem i formą do panujących okoliczności.

 

 

„Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie”

 

NAZWA PROJEKTU: „Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie”

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna; Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

zestawienie znakow_1.jpg.png [45.77 KB]
INFORMACJA O PROJEKCIE
WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 2 887 972,00 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 2 551 926,00 zł
WKŁAD WŁASNY: 336 046,00 zł
BENEFICJENT: Gmina Miasto Krosno
PARTNERZY: Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Krośnie
OBSZAR PROJEKTOWY: Pomoc społeczna
KATEGORIA: Nieinwestycyjny
OKRES REALIZACJI:
REALIZACJA OD: 01.07.2019
REALIZACJA DO: 31.03.2022
OPIS PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest:

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla 100 mieszkańców Krosna, os. niesamodzielnych, powyżej 60 roku życia, poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia w miejscu zamieszkania, tj. usług opiekuńczych wraz z teleopieką.

Projekt polega na stworzeniu kompleksowego systemu wsparcia os. niesamodzielnych w miejscu zamieszkania w tym:

  • zapewnieniu wszystkim uczestnikom projektu całodobowej teleopieki za pomocą bransoletki, dzięki której uczestnik będzie miał możliwość wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia poprzez kontakt z Centrum Teleopieki
  • zapewnieniu wsparcia dla uczestników projektu w postaci usług opiekuńczych/sąsiedzkich usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania.

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia problemu niewystarczającego poziomu wsparcia ze strony instytucji publicznych w Krośnie dla osób niesamodzielnych powyżej 60 roku życia.

 

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie