„Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie”

 

NAZWA PROJEKTU: „Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie”

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna; Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

zestawienie znakow_1.jpg.png [45.77 KB]
INFORMACJA O PROJEKCIE
WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 2 887 972,00 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 2 551 926,00 zł
WKŁAD WŁASNY: 336 046,00 zł
BENEFICJENT: Gmina Miasto Krosno
PARTNERZY: Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Krośnie
OBSZAR PROJEKTOWY: Pomoc społeczna
KATEGORIA: Nieinwestycyjny
OKRES REALIZACJI:
REALIZACJA OD: 01.07.2019
REALIZACJA DO: 31.03.2022
OPIS PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest:

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla 100 mieszkańców Krosna, os. niesamodzielnych, powyżej 60 roku życia, poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia w miejscu zamieszkania, tj. usług opiekuńczych wraz z teleopieką.

Projekt polega na stworzeniu kompleksowego systemu wsparcia os. niesamodzielnych w miejscu zamieszkania w tym:

  • zapewnieniu wszystkim uczestnikom projektu całodobowej teleopieki za pomocą bransoletki, dzięki której uczestnik będzie miał możliwość wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia poprzez kontakt z Centrum Teleopieki
  • zapewnieniu wsparcia dla uczestników projektu w postaci usług opiekuńczych/sąsiedzkich usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania.

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia problemu niewystarczającego poziomu wsparcia ze strony instytucji publicznych w Krośnie dla osób niesamodzielnych powyżej 60 roku życia.

 

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie