Pytania i odpowiedzi zadane na spotkaniu 18.06.2019 r.

 1. Czy mieszkaniec może sam wybrać kocioł?
  Mieszkaniec mógł dokonać wyboru rodzaju kotła (np. jednofunkcyjny, dwufunkcyjny itd.), jednak konieczne było wykonanie weryfikacji technicznej budynku mieszkalnego. Natomiast model kotła (producent) będzie znany dopiero po rozstrzygnięciu przetargu publicznego na wykonanie inwestycji.
 2. Czy można zmienić rodzaj kotła?
  Na wybrane przez mieszkańców kotły Gmina Miasto Krosno uzyskała dofinansowanie i ilość kotłów nie może ulec zmianie. Zmiana rodzaju kotła będzie możliwa jedynie w przypadku jeżeli ktoś zrezygnuje z projektu i będzie wolny kocioł centralnego ogrzewania o wskazanych parametrach.
 3. Kiedy będzie do zapłaty druga transza?
  Druga transza wkładu własnego będzie wymagana po rozstrzygnięciu przetargu na dostawę i montaż kotłów.
 4. Jaka będzie kolejność montażu kotłów?
  Firma wykonawcza zaproponuje harmonogram realizacji zadania, o kolejności montażu kotłów będą decydować między innymi następujące czynniki: kolejność dokonania całego wkładu własnego (wpłata II transzy), kolejność w dokonywanych zgłoszeniach (nr deklaracji).
 5. Czy trzeba wymieniać instalację, jeśli ma się stare grube rury?
  Wymiana instalacji centralnego ogrzewania nie jest warunkiem koniecznym do wykonania wymiany źródła ciepła. Istniejące instalacje centralnego ogrzewania mogą współpracować z nowymi kotłami. Zaleca się gruntowne wypłukanie instalacji  oraz w początkowym okresie użytkowania kontrolę i systematyczne czyszczenie filtrów zastosowanych w instalacji.
 6. Czy konieczny jest obieg zamknięty?
  Wszystkie gazowe kotły kondensacyjne będą pracowały w układzie zamkniętym. Zamknięcia układu centralnego ogrzewania dokona firma, która wygra przetarg i będzie to koszt kwalifikowany (dofinansowany w ramach projektu).
 7. Po ilu latach kocioł centralnego ogrzewania przechodzi na własność?
  Kocioł  centralnego ogrzewania przechodzi na własność mieszkańca po zakończeniu okresu trwałości projektu, to jest po 5 latach od rozliczenia projektu, tj. wypłaty przez Urząd Marszałkowski na rzecz Gminy Miasto Krosno ostatniej transzy dofinansowania z Unii Europejskiej.
 8. Jak długo trzeba przeprowadzać przeglądy gwarancyjne? Kto je wykonuje i kto za nie płaci?
  Przeglądy gwarancyjne muszą być przeprowadzane przez cały okres gwarancji tj. przez 6 lat. Przeglądy mogą być wykonywane przez dowolnie wybranego serwisanta, który będzie posiadał autoryzację producenta kotłów zamontowanych w ramach realizacji projektu. Koszty przeglądów gwarancyjnych pokrywają sami mieszkańcy.
 9. Czy jest potrzebny dostęp do internetu przy kotle?
  Kotły w wersji Premium wyposażone będą w modemy umożliwiające sterowanie kotła przez internet i w takim przypadku dostęp do internetu jest potrzebny, aby wykorzystać pełną funkcjonalność kotła. Jednocześnie, każdy zamontowany kocioł może pracować również bez dostępu do internetu.
 10. Czy w pierwszej transzy jest zawarty podatek Vat?
  W pierwszej transzy wpłaty zawarty jest podatek VAT.
  Mieszkaniec otrzymuje na wpłaconą kwotę fakturę VAT.

Pytania i odpowiedzi dotyczące budynków mieszkalnych jednorodzinnych:

 1. W jaki sposób mieszkaniec ma udokumentować stan prawny nieruchomości?
  Podstawowym dokumentem jest odpis księgi wieczystej.
 2. Jaki jest orientacyjny koszt rozwiercania komina?
  Według informacji uzyskanych od firm wykonujących tego typu usługi, koszt rozwiercania komina wynosi od 180 - 250 zł brutto za mb komina. 
 3. Jaki jest średni koszt przeglądu instalacji (kotła)?
  Średni koszt obowiązkowego przeglądu kotła gazowego wynosi od 150 - 220 zł brutto za jeden przegląd.
 4. Czy deklaracja musi być wydrukowana?
  Deklaracja musi być złożona na obowiązującym formularzu dostępnym na stronie internetowej gminy. Dane, które uzupełniają w deklaracji mieszkańcy mogą być wpisywane odręcznie. 
 5. Czy data wpływu deklaracji ma znaczenie na etapie tworzenia listy rankingowej?
  W przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez różne osoby w deklaracji, decyduje data i godzina wpływu deklaracji. 
 6. Czy można w domu pozostawić kominek?
  Tak, ale tylko w przypadku, gdy był on drugim źródłem ciepła na paliwo stałe. Zasadą jest, że w każdym przypadku jedno źródło ciepła musi być zlikwidowane. Raczej nikt nie zdecyduje się na likwidację kominka, który jest elementem dekoracyjnym pomieszczenia. 
 7. Jeśli budynek jednorodzinny ma mniej niż 10 lat, to konieczna jest termomodernizacja?
  Jeżeli jest docieplony to nie.
 8. Jeśli w budynku jest tylko ogrzewanie w postaci „kozy”, to czy można przystąpić do projektu?
  Ogrzewacz miejscowy na paliwo stałe typu "koza" jest źródłem ciepła na paliwo stałe. Mając takie źródło ciepła można przystąpić do projektu. 
 9. Czy 85% dofinansowania może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych chętnych do projektu?
  Dofinansowanie 85% do kwoty kosztów kwalifikowanych jest niezależne od liczby osób biorących w projekcie.
 10. Skąd są wzięte szacunkowe ceny kotłów?
  Szacunkowe ceny instalacji ustalone zostały na podstawie aktualnych cen rynkowych tego typu usług oraz na podstawie analizy cen przetargowych na wykonanie tego typu instalacji.
 11. Jeśli w budynku jest zasobnik solarny, czy można go podłączyć do kotła?
  Do zasobnika solarnego możemy podłączyć każdy rodzaj kotła centralnego ogrzewania (zbiornik musi posiadać dwie wężownice).

Pytania i odpowiedzi dotyczące Spółdzielni, Wspólnot, Zarządców Nieruchomości:

 1. Co jest kosztem kwalifikowanym w przypadku logotermy?
  Logoterma jest kosztem kwalifikowanym.
 2. Czy budynki wielorodzinne muszą być przyłączone do miejskiej sieci, czy można założyć w mieszkaniu kocioł?
  Można złożyć wniosek o montaż kotła, jednak w tym przypadku dotychczasowym źródłem ciepła, które będzie likwidowane musi być kocioł c.o. na paliwo stałe (węgiel lub drewno). W przypadku przyłączenia do sieci ciepłowniczej dotychczasowe źródło ciepła nie ma znaczenia.
 3. Ile pionów jest potrzebnych by przyłączyć jedno mieszkanie w budynku wielorodzinnym? 
  Generalnie, aby przyłączyć jedno mieszkanie potrzebny jest jeden pion.
 4. Czy w klatkach schodowych będą robione piony?
  Klatki schodowe mogą być wykorzystywane do instalowania pionów.
 5. Czy instalacja wewnątrz mieszkania to koszt kwalifikowany?
  Przy wymianie piecyków do ciepłej wody użytkowej kosztem kwalifikowanym jest wykonanie instalacji do miejsca, w którym był zainstalowany stary piecyk lub do innego miejsca, w którym byłoby możliwe wpięcie do instalacji ciepłej wody w mieszkaniu.
 6. Dlaczego dofinansowanie jest do 85%?
  Ponieważ dotacja wynosi zawsze 85% kosztów kwalifikowanych, a do tego ostateczni odbiorcy pokrywają koszt podatku VAT.

Pytania i odpowiedzi ze spotkania 12.02.2020 r.

 1. Kto będzie wykonywał coroczne przeglądy gwarancyjne i w jakim terminie?
  Coroczne przeglądy gwarancyjne będą wykonywane przez firmę ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp. k. Mieszkaniec nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych kosztów.
 2. Czy będą montowane sterowniki pokojowe?
  Sterowniki pokojowe będą montowane do każdego rodzaju i typu kotła. W klasie Standard będą to sterowniki pokojowe przewodowe, natomiast w klasie Premium będą sterowniki przewodowe z możliwością sterowania przez Internet pod warunkiem doprowadzenie do pomieszczenia, w którym został zamontowany kocioł, sieci internetowej w postaci odpowiednio mocnego sygnału WiFi lub kabla RJ45 z należytym zapasem. Wymóg ten dotyczy kotłów typu Premium i w przypadku, kiedy Uczestnik Projektu wyraża chęć sterowania kotłem na pomocą internetu.
 3. Kto płaci za gaz?
  Rachunki za zużycie gazu płaci użytkownik pieca.
 4. Jakie są wysokości wkładów kominowych?
  W projekcie jest możliwość montażu 3 różnych wkładów kominowych o wysokościach: 8 m, 10m i 12 m oraz w wyjątkowych przypadkach odprowadzanie spalin, przez ścianę budynku. Dotyczy to kotłów o mocy poniżej 21 kW.
 5. Kiedy piece będą montowane?
  Montaż pieców rozpoczął się 04.03.2020 r, i jest realizowany zgodnie z kolejnością dokonywanych wpłat II transzy oraz podpisania umowy.
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie