Jeżeli masz wątpliwości lub pytania wyślij do nas wiadomość na adres: czystepowietrze@um.krosno.pl. W terminie do 3 dni roboczych odpowiedź zostanie przesłana na Twojego maila oraz umieszczona na stronie.

  1. Czy w ramach Programu „Czyste Powietrze” jest możliwość uzyskania dotacji na kocioł pelletowy?
    Jeżeli kocioł na pellet spełnia wymogi rozporządzenia eco-design istnieje możliwość uzyskania na jego zakup i montaż dotacji i może on stanowić koszt kwalifikowany przy zachowaniu warunku, że budynek, w którym będzie zamontowany nie jest podłączony do sieci gazowej.
  2. Czy dofinansowanie obejmuje także remont komina?
    W Programie Czyste Powietrze kosztem kwalifikowanym oprócz zakupu i montażu źródła ciepła jest również koszt modernizacji istniejącego komina w celu dostosowania go do nowo zakupionego źródła ciepła. Koszty związane z naprawą komina, zastosowaniem wkładów kwasoodpornych są kosztami kwalifikowanymi. Komin zaliczany jest do systemu odprowadzania spalin.
  3. Co stanie się w sytuacji, jeśli beneficjent nie zrealizuje całego zadania, który został ujęty we wniosku, np. złożył wniosek diotyczący wymiany kotła i termomodernizacji, a zakupił tylko kocioł?
    W tym przypadku do wniosku o płatność beneficjent dołącza oświadczenie, że rezygnuje z termomodernizacji, a WFOŚiGW aneksuje zawartą z nim umowę. Beneficjent musi jednak wiedzieć, że wniosek w ramach Programu można złożyć tylko raz na dany budynek (Program priorytetowy Czyste Powietrze  pkt. 11. Postanowienia dodatkowe ppkt. 9 Na jeden budynek/lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach Programu, z zastrzeżeniem pkt. 8.).

 Zanim zadasz nam bezpośrednio pytanie, spróbuj poniżej znaleźć odpowiedź:

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie