Przypominamy, że w dniu 23 kwietnia 2018 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową, wprowadzającą na obszarze województwa podkarpackiego ograniczenie w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Ma ona na celu poprawę jakości powietrza w regionie, a w rezultacie poprawę zdrowia i życia jego mieszkańców.


Na mocy tej uchwały wprowadzone zostały następujące regulacje - od 1 czerwca 2018 r. zakazane jest stosowanie następujących paliw:

 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem,
 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 • paliw o uziarnieniu poniżej 5 mm i zawartości popiołu powyżej 12%,
 • biomasy (drewno, słoma, pelet i inne) o wilgotności powyżej 20%.

 

Rodzaje instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia w zakresie ich eksploatacji to instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne w szczególności kocioł, kominek i piec, jeżeli:

 • dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub,
 • wydzielają ciepło lub,
 • wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika.

W przypadku ww. instalacji dopuszcza się wyłącznie eksploatację tych, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Zatem wolno instalować już tylko kotły spełniające normę emisyjną 5 klasy.
Uchwała wchodząc w życie wskazała jednocześnie terminy wymiany kotłów i pieców w województwie podkarpackim, które zostały zakupione przed 1 czerwca 2018 r. i na dzień dzisiejszy nie spełniają standardów zgodnych z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń.


Terminy wymiany:

 • 1 stycznia 2022 r. – ostateczny termin wymiany kotłów bez tabliczek znamionowych oraz tych używanych od przynajmniej 10 lat od momentu wyprodukowania. Data ta dotyczy wyłącznie urządzeń, które nie spełniają norm emisji klas PN-EN 303-5:2012,
 • 1 stycznia 2024 r. – ostateczny termin wymiany kotłów używanych od 5 do 10 lat (licząc od daty produkcji),
 • 1 stycznia 2026 r. – ostateczny termin zaprzestania użytkowania kotłów, które pracują do 5 lat od daty produkcji,
 • 1 stycznia 2028 r. – zaprzestanie użytkowania kotłów, które spełniają wymogi emisyjne klas 3. i 4.

Zapisy tej uchwały dotyczą również kominków i pieców wolnostojących.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie