NAZWA PROJEKTU/ZADANIA:

Zakup samochodu 9 osobowego w celu dowozu uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie oraz do innych miejskich jednostek, których wychowankowie są uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a zamieszkują na terenie Gminy Miasto Krosno

PROGRAM:

WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2.png [300.48 KB]

INFORMACJA O PROJEKCIE

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 158 210,00 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 79 800,00 zł
BENEFICJENT: Miasto Krosno
PARTNERZY: Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie
OBSZAR PROJEKTOWY:

Pomoc społeczna

KATEGORIA:

Inwestycyjny

OKRES REALIZACJI:
REALIZACJA OD: 09.07.2021 r.
REALIZACJA DO: 27.09.2026 r.
OPIS PROJEKTU:

„Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Miasto Krosno w 2021 r. kolejny raz jest realizatorem „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans między regionami oraz zwiększenie udziału osób z niepełnosprawnościami w rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

W bieżącym roku miasto Krosno otrzymało dofinansowanie w ramach obszaru D do zakupu dla Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie samochodu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami.

Nazwa zadania: „Zakup samochodu 9 osobowego w celu dowozu uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie oraz do innych miejskich jednostek, których wychowankowie są uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a zamieszkują na terenie Gminy Miasto Krosno”.

W ramach zadania zakupiony został dla Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie fabrycznie nowy 9-osobowy samochód marki Ford Transit Custom, przystosowany do przewozu uczniów poruszających się na wózkach.

Aktualnie w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie naukę pobiera 33 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 2 uczniów poruszających się na wózkach. Celem zadania było zapewnienie tym uczniom bezpiecznego i komfortowego przejazdu z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem oraz dowozu ich do innych miejsc, gdzie mogą uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych.

 FOTOGALERIA:

 

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie