ŻŁOBEK MIEJSKI "KOLOROWE NUTKI" W KROŚNIE

ul. Mirandoli Pika 3, 38-400 Krosno
tel. 885 420 003
13 47 43 980, 13 47 43 981
e-mail: sekretariat@zmkrosno.pl

Dyrektor: Elżbieta Jamróz
Organem prowadzącym jest miasto Krosno, a nadzór nad żłobkiem sprawuje Prezydent Miasta Krosna.

Do żłobka mogą uczęszczać dzieci w przedziale wiekowym od ukończenia 20 tygodnia życia do trzech lat, w wyjątkowych sytuacjach do czterech lat.

Lokalizacja oddziałów Żłobka:

  • pięć oddziałów Żłobka w budynku przy ul. Mirandoli Pika 3, liczba miejsc – 123 (dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do trzech lat),
  • jeden oddział Żłobka w budynku Przedszkola Miejskiego nr 5, ul. Powstańców Warszawskich 42, liczba miejsc – 26 (dla dzieci w wieku od dwóch lat do trzech lat),
  • jeden oddział Żłobka w budynku Przedszkola Miejskiego nr 8, ul. St. Kisielewskiego15, liczba miejsc – 26 (dla dzieci w wieku od dwóch do trzech lat),
  • trzy oddziały Żłobka w budynku przy ul. S. Kisielewskiego 4, liczba miejsc – 47 (dla dzieci w wieku od 12 miesięcy do trzech lat).

Więcej informacji na temat naboru do żłobka w Informatorze.

Rodzice, którzy rozważają zapisanie dziecka do Żłobka proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się i zakażeniu wirusem Sars-CoV-2 obowiązującym w Żłobku Miejskim "Kolorowe Nutki" w Krośnie oraz o zapoznanie się z treścią oświadczenia. Dokumenty do pobrania znajdują się poniżej (na dole strony).

Żłobek Miejski "Kolorowe Nutki" w Krośnie czynny jest codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.30 do 16.30.

W Żłobku Miejskim "Kolorowe Nutki" w Krośnie funkcjonuje oddział utworzony w ramach projektu unijnego „Mamo, tato czas do pracy! – Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie”, realizowanego w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-016/18 RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie