• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Sobota, 4 lipca 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Elżbiety, Teodora

Kontakt

Aktualności

Rewelacyjne wyniki egzaminu maturalnego potwierdzają wysoką jakość krośnieńskich szkół

05-07-2019 | Dla Mieszkańców | Życie miasta

Grafika - Dyplom - żródło: pixabay

W Krośnie maturę zdało 87% tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych. To wynik jeszcze lepszy niż przed rokiem i znacznie wyższy niż zdawalność matury w kraju i w województwie. Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie oraz Komisje Okręgowe w całym kraju podały wstępne informacje o wynikach tegorocznych matur – absolwenci, którzy zdali maturę, 4 lipca 2019 r. odbierali w swoich szkołach świadectwa dojrzałości.

 


Jak podaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, w tym roku w maju do matury w Krośnie przystąpiło 1351 tegorocznych absolwentów, w tym w liceach ogólnokształcących 885, a w technikach 466 absolwentów. Maturzyści obowiązkowo zdawali: w części ustnej język polski oraz język obcy nowożytny, w części pisemnej język polski, matematykę, jeden język obcy oraz wybrany przedmiot na poziomie rozszerzonym.


W krośnieńskich liceach maturę pozytywnie zaliczyło 89% zdających, a w technikach 83% tegorocznych absolwentów spośród przystępujących do wszystkich wymaganych egzaminów, co jest wynikiem znakomitym.

 


Zdawalność egzaminu maturalnego w maju 2019 r.

 

lo*

technika ogółem
zda-walność liczba zda-jących zda-walność liczba zda-jących zda-walność liczba zda-jących
m. Krosno 89% 885 83% 466 87% 1 351
woj. podkarp. 88,3% 9 694 70,2% 6 495 81% 16 189
powiat krośnieński 75% 228 57% 137 68% 365
Polska 86,4% 156 352 70,5% 90 878 80,5% 247 230

Źródło: UM Krosna opracowanie własne Wydziału Edukacji na podstawie danych OKE w Krakowie 
* lo - licea ogólnokształcące

 


Jak wynika z raportów opublikowanych przez CKE w Warszawie i OKE w Krakowie wyniki matur w Krośnie są w tym roku, podobnie jak w latach wcześniejszych wyższe niż wyniki ogólnopolskie i wojewódzkie.


Troszczymy się o wysoką jakość edukacji co dla wielu ośmioklasistów i gimnazjalistów oraz ich rodziców stanowi mocny argument, by właśnie w Krośnie kontynuować dalszą naukę”- zwraca uwagę Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Bronisław Baran.


Obowiązkowe egzaminy z języka polskiego w kraju zdało 95% tegorocznych maturzystów, z języka angielskiego (najczęściej wybieranego spośród wszystkich języków obcych) – 94%, a z matematyki – 86%. Wyniki w województwie podkarpackim są zbliżone do danych ogólnopolskich.


O jakości edukacji na poziomie szkół ponadgimnazjalnych  świadczą także średnie wyniki uzyskane zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i zdawanych na poziomie rozszerzonym. Dla absolwentów przystępujących do matury ważne jest nie tylko to by ją zdać, ale także by wyniki  z egzaminów maturalnych, stanowiące podstawę przyjęcia na wyższe uczelnie były jak najlepsze.

 W tym roku maturzyści z krośnieńskich szkół osiągnęli bardzo dobre wyniki z przedmiotów obowiązkowych. Szczególnie dobrze na tle kraju i województwa wypadł obowiązkowy egzamin z matematyki, gdzie maturzyści z  liceów ogólnokształcących uzyskali średni wynik na poziomie 68% punktów, przy 64% na poziomie kraju, 66% na poziomie województwa oraz 53% w najbliższym powiecie. Egzamin obowiązkowy z matematyki wypadł również bardzo dobrze w krośnieńskich technikach gdzie maturzyści uzyskali średni wynik na poziomie 58% punktów, przy 49% na poziomie kraju, 51% na poziomie województwa oraz 41% w najbliższym powiecie.

Krośnieńscy maturzyści chętnie korzystali także z możliwości zdawania matury z wybranych przedmiotów najczęściej wybierając geografię, biologię, chemię, fizykę, historię i wiedzę o społeczeństwie. Na poziomie rozszerzonym maturzyści wybierali również język polski, matematykę,  języki obce, informatykę,  filozofię i historię sztuki.


Do egzaminów maturalnych przystąpili także absolwenci z lat ubiegłych, którzy do tej pory nie uzyskali świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy chcieli podwyższyć uzyskany wcześniej wynik egzaminacyjny albo poszerzyć liczbę przedmiotów maturalnych.


Absolwenci, którzy nie uzyskali świadectwa dojrzałości z powodu nie uzyskania minimalnego progu punktowego z jednego przedmiotu obowiązkowego, będą mogli przystąpić do egzaminów poprawkowych 20 sierpnia, pozostali będą mogli  ponowić próbę zdania matury dopiero za rok. 


Pełne wyniki tegorocznych matur - uwzględniające sesję dodatkową i poprawkową zostaną przedstawione w Informacji o realizacji zadań oświatowych w październiku bieżącego roku. 
 

 

wstecz

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • LETNIE KONCERTY W ŚWIĄTYNIACH. INAUGURACYJNY RECITAL ORGANOWY W KROŚNIEŃSKIEJ FARZE

  Termin: 2020-07-04
  Miejsce: Bazylika kolegiacka Świętej Trójcy (fara), ul. Piłsudskiego, Krosno więcej
 •  
 • BWA Krosno zaprasza na wykład: Mówimy o sztuce… O duchowości w sztuce Hilmy af Klint

  Termin: 2020-07-05
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych więcej
 •  
 • MANUFAKTURA WYOBRAŹNI - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - MALARSTWO SZTALUGOWE

  Termin: 2020-07-08
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • DKF "16 mm" ŻEGNAJ MÓJ SYNU

  Termin: 2020-07-09
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • BAJKOWA SCENA przy RCKP

  Termin: 2020-07-09
  Miejsce: RCKP, parking od strony ul. Czuchry, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej