• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Sobota, 6 czerwca 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Norberta, Bogumiła

Kontakt

Aktualności

Szkoły opublikowały listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej

08-07-2019 | Dla Mieszkańców | Życie miasta

Logo nabór

Szkolne komisje rekrutacyjne 5 lipca 2019 r. opublikowały listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół. Z wynikami rekrutacji kandydaci mogli zapoznać się także w systemie elektronicznym NABÓR 2019.

 

Do 10 lipca 2019 r. kandydaci powinni dostarczyć do szkoły oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Kandydaci do techników i szkół branżowych zobowiązani są także dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie. Skierowanie te wydają szkoły, do których kandydaci zostali zakwalifikowani.


W tym roku do klas pierwszych w krośnieńskich szkołach zakwalifikowało się:

1604 kandydatów
po szkole podstawowej
w tym do:
1653 kandydatów
po gimnazjum
w tym do:
 • 23 oddziałów liceów ogólnokształcących 776 osób (48%)
 • 21 oddziałów techników 694 osób (43%)
 • 5 oddziałów branżowych szkół I stopnia 134 osoby (9 %) 
 • 23 oddziałów liceów ogólnokształcących 779 osób (47%)
 • 22 oddziałów techników 730 osób (44%)
 • 5 oddziałów branżowych szkół I stopnia 144 osób (9%)


 


W toku rekrutacji każdy kandydat mógł uzyskać łącznie 200 punktów - w tym połowę, bo maksymalnie 100 punktów za egzamin zewnętrzny (tegoroczni kandydaci to ostatni absolwenci gimnazjów i pierwsi zreformowanych szkół podstawowych), a resztę za oceny ze świadectwa oraz szczególne osiągnięcia np. w konkursach przedmiotowych, świadectwo z wyróżnieniem, wolontariat.


Najwyższe progi punktowe w tym roku obowiązywały w liceach ogólnokształcących w następujących szkołach/oddziałach, gdzie niezbędna liczba punktów do zakwalifikowania się do danego oddziału wynosiła:
 

po szkole podstawowej po gimnazjum
 • matematyczno-fizycznej w I LO -166 pkt
 • politechnicznej w I LO -158,95 pkt
 • promedycznej w I LO – 157,35 pkt
 • techniczno-ekonomicznej w I LO – 152,55 pkt
 • dwujęzycznej w I LO -143,85 pkt
 • matematyczno-fizycznej w II LO -140,15 pkt
 • promedycznej z roz. mat. w I LO -173 pkt
 • matematyczno-fizycznej w I LO -168,2 pkt
 • promedycznej z roz. j. ang. w I LO -160,6 pkt
 • dwujęzycznej w I LO -152,4 pkt
 • politechnicznej w I LO – 151,8 pkt
 • matematyczno-geograficznej w I LO -147,8 pkt
 • matematyczno-fizycznej w II LO -141,2 pktW przypadku krośnieńskich techników, podczas tegorocznej rekrutacji najwyższy próg punktowy do pokonania mieli uczniowie ubiegający się o przyjęcie do Technikum nr 5 (Elektryk). Punkty niezbędne do zakwalifikowania były tu tak samo wysokie, jak w najlepszych liceach.  Aby się dostać do najbardziej popularnych klas w tym technikum, absolwenci szkół podstawowych musieli uzyskać minimalne progi punktowe na poziomie: technik programista – 151,15 pkt, technik informatyk -139,1 pkt, technik automatyk -126,45 pkt, a absolwenci gimnazjów w zawodzie  technik automatyk -121 pkt.
 


Komisja rekrutacyjna przyjmuje ucznia do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia, dostarczył oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. W przypadku, gdy kandydat złożył wcześniej oryginały dokumentów w szkole pierwszego wyboru, ale nie został do tej szkoły zakwalifikowany zobowiązany jest do odebrania oryginałów dokumentów i złożenia ich w szkole, do której został zakwalifikowany.


Nieprzedłożenie zaświadczenia o stanie zdrowia w okresie potwierdzania zamiaru nauki w szkole zawodowej, a w szkole dla pracowników młodocianych zaświadczenia o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu uniemożliwia umieszczenie kandydata na liście przyjętych do szkoły.


Niezłożenie w ustalonym terminie oryginałów dokumentów w oddziale/szkole, do którego kandydat został zakwalifikowany, jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca w tej szkole.


Przewodniczący komisji rekrutacyjnych 12 lipca 2019 r. do godz. 10.00 podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału/szkoły.


Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające do oddziałów, w których nie wypełniono ustalonych planem naboru limitów miejsc.


12 lipca 2019 r. w systemie Nabór 2019 zostanie opublikowany wykaz wolnych miejsc, na które będzie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca.


Rekrutacja uzupełniająca odbywać się będzie w terminach ustalonych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Wnioski można będzie złożyć w terminie 12 - 17 lipca 2019 r.


Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły w trybie rekrutacji uzupełniającej nastąpi 6 sierpnia 2019 r.


Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym - 9 sierpnia 2019 r. 


Bieżące komunikaty dotyczące rekrutacji uzupełniającej będą dostępne na stronie elektronicznego naboru.
 

wstecz

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • BWA Krosno zaprasza na Spacer historyczny: Śladami Portiusa

  Termin: 2020-06-07
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
 • SPEKTAKLE DLA DZIECI ODWOŁANE - Wcześniej PRZENIESIONE Z 30 MARCA NA 10 CZERWCA

  Termin: 2020-06-10
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1 , Krosno więcej
 •  
 • ZMIANA TERMINU KONCERTU SŁAWKA UNIATOWSKIEGO

  Termin: 2020-08-27
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1 Krosno więcej
 •  
 • NOWY TERMIN SPEKTAKLU "DWOJE NA HUŚTAWCE"

  Termin: 2020-09-14
  Miejsce: RCKP więcej
 •  
 • ZMIANA TERMINU!!!!!!SPEKTAKL "PIKANTNI"

  Termin: 2020-09-20
  Miejsce: RCKP, sala widowiskowa, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej