• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Sobota, 4 lipca 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Elżbiety, Teodora

Kontakt

Aktualności

XXII zdalna sesja Rady Miasta Krosna

22-05-2020 | Dla Mieszkańców | Życie miasta

Siedziba Rady Miasta Krosna - Budynek Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2

Zbigniew Kubit Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał XXII zdalną sesję Rady. Sesja odbędzie się 29 maja 2020 r. (tj. piątek) o godz. 9.00.

 

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołów z XX zdalnej i XXI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Krosna.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:


4.1. zmiany uchwały w sprawie powołania Krośnieńskiej Rady Seniorów
       oraz nadania jej Statutu (projekt Nr XXII/623/20),
4.2. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu
       udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
       zamieszkałych na terenie Gminy Krosno (projekt Nr XXII/624/20),
4.3. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Krosno
       (projekt Nr XXII/625/20),
4.4. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania
       odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
       tych odpadów (projekt Nr XXII/626/20),
4.5. uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
        wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 – 2023
        (projekt Nr XXII/627/20),
4.6. ogłoszenia tekstu jednolitego  uchwały w sprawie  uchwalenia miejscowego
       planu zagospodarowania  przestrzennego miasta Krosna 
       pn. „Przemysłowa I” (projekt Nr XXII/628/20),
4.7. nadania nazwy dla ulicy w mieście Krośnie (projekt Nr XXII/629/20),
4.8. nadania nazwy dla ulicy w mieście Krośnie (projekt Nr XXII/630/20),
4.9. nadania nazwy dla skweru w mieście Krośnie (projekt Nr XXII/631/20),
4.10. gospodarki nieruchomościami w sprawach:

4.10.1. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXII/632/20),
4.10.2. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXII/633/20),
4.10.3. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXII/634/20),
4.10.4. nabycia nieruchomości (projekt Nr XXII/635/20),
4.10.5. nabycia nieruchomości (projekt Nr XXII/636/20),
4.10.6. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony
            oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy
            dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
            Gminy Krosno (projekt Nr XXII/637/20),
4.10.7. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony
            oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy
            dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
            Gminy Krosno (projekt Nr XXII/638/20),
4.10.8. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony
            oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy
            dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
            Gminy Krosno (projekt Nr XXII/639/20),

4.11. wyrażenia zgody na zaciągnięcie obowiązania na realizację zadania
         pn. „Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK28” (projekt Nr XXII/640/20),
4.12. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania
         pn. „Miejski system zarządzania jakością powietrza” (projekt Nr XXII/641/20),
4.13. udzielenia zabezpieczenia w formie weksla in blanco (projekt Nr XXII/642/20),
4.14. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok (projekt Nr XXII/643/20),
4.15. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XXII/644/20).

 

5. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
6. Odpowiedzi na zapytania.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach
    w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie sesji.
 

wstecz

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • LETNIE KONCERTY W ŚWIĄTYNIACH. INAUGURACYJNY RECITAL ORGANOWY W KROŚNIEŃSKIEJ FARZE

  Termin: 2020-07-04
  Miejsce: Bazylika kolegiacka Świętej Trójcy (fara), ul. Piłsudskiego, Krosno więcej
 •  
 • BWA Krosno zaprasza na wykład: Mówimy o sztuce… O duchowości w sztuce Hilmy af Klint

  Termin: 2020-07-05
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych więcej
 •  
 • MANUFAKTURA WYOBRAŹNI - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - MALARSTWO SZTALUGOWE

  Termin: 2020-07-08
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • DKF "16 mm" ŻEGNAJ MÓJ SYNU

  Termin: 2020-07-09
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • BAJKOWA SCENA przy RCKP

  Termin: 2020-07-09
  Miejsce: RCKP, parking od strony ul. Czuchry, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej