• |
A A A
 • Deutsch
 • English
Sobota, 12 czerwca 2021, dzisiaj świętujemy imieniny: Leona, Onufrego

Kontakt

Aktualności

Prestiżowa nagroda dla Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Krośnie

21-09-2020 | Dla Mieszkańców | Życie miasta

Podczas Gali Jubileuszowej XV Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2020 Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie otrzymał pierwsze miejsce w kategorii: rehabilitacja społeczna i zawodowa. Uroczyste Gala wręczenia nagród dobyło się w 17 września 2020 r.

 


To prestiżowa nagroda dla tych, którzy przełamują stereotypy i dają szansę na lepsze życie osobom z niepełnosprawnościami. Warsztat Terapii Zajęciowej w Krośnie powstał 1 września 1992 r. jako trzeci z kolei Warsztat w Polsce i pierwszy w województwie podkarpackim. Wyróżnienie Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Krośnie to uhonorowanie 28 letniej pracy na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami W okresie swojej działalności Warsztat wprowadził na rynek pracy 68 osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami, które  z uwagi na posiadaną niepełnosprawność są najbardziej zagrożone wykluczeniem w dostępie do zatrudnienia. Wszyscy absolwenci WTZ utrzymują się w zatrudnieniu, co jest potwierdzeniem skuteczności form rehabilitacji prowadzonych w Warsztacie, jak również znaczenia tych placówek w systemie wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

 

Bernarda Gorczyczewska – kierownik WTZ w Krośnie (w środku), Grzegorz Bliźniak – Przewodniczący Zarządu PSONI Koło w Krośnie oraz Zbigniew Hus – Wiceprzewodniczący Zarządu PSONI Koło w Krośnie

 


Nagrodę odebrali: Bernarda Gorczyczewska – kierownik WTZ w Krośnie, Grzegorz Bliźniak – Przewodniczący Zarządu PSONI Koło w Krośnie oraz Zbigniew Hus – Wiceprzewodniczący Zarządu PSONI Koło w Krośnie.


Warsztaty Terapii Zajęciowej stanowią ważny element sytemu wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością. Są odpowiedzią na prawo osób z niepełnosprawnością do samodzielnego i godnego życia oraz prawo do podjęcia zatrudnienia, które gwarantuje im Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Warsztaty pozwalają osobom z niepełnosprawnością na przygotowanie się do podjęcia zatrudnienia, samodzielność w decydowaniu o sobie,  w prowadzeniu gospodarstwa domowego przy jednoczesnym życiu  w środowisku lokalnym, w domu rodzinnym, czy też w nowej formie prowadzonej przez PSONI jaką  jest mieszkanie wspomagane.
 

 

Statuetka i certyfikatStatuetka i certyfikat

 


O konkursie
Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) już od 15 lat  przyznają  prestiżowe statuetki LODOŁAMACZY w kategoriach:

 • zatrudnienie chronione,
 • rehabilitacja społeczno-zawodowa
 • otwarty rynek pracy
 • instytucja
 • przyjazna przestrzeń
 • zdrowa firma
 • dziennikarz bez barier

 


Konkurs Lodołamacze odbywa się pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP, Pani Agaty Kornhauser-Dudy. Podzielony został na dwa etapy: regionalny – wyłaniający laureatów w poszczególnych rejonach kraju oraz centralny – w którym finaliści zmierzą się w walce o laur Lodołamaczy 2020. Statuetki zostaną przyznane w 7 kategoriach, na laureatów bieżącej 15. edycji Konkursu czekają również 2 kategorie specjalne „Superlodołamacz” i „Lodołamacz Specjalny”. Prestiżową nagrodą Lodołamacza 2020 zostaną wyróżniane firmy podczas uroczystej Gali, która odbędzie się  w dniu 8 października 2020 r. w Zamku Królewskim  w Warszawie.
 

 

Nagrodzeni

 


Informacja o PSONI Koło w Krośnie
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) to najstarsza i największa polska organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Stowarzyszenie jest prawnym kontynuatorem ruchu rodziców, powstałego w 1963 roku w strukturach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, który był wtedy jedną z nielicznych w Europie, a pierwszą w krajach socjalistycznych, ogólnokrajową organizacją walczącą o godne miejsce w społeczeństwie osób z niepełnosprawnością intelektualną - obywateli, których pozbawiano wówczas szans na edukację, rehabilitację, pracę i skazywano na egzystencję na marginesie społeczeństwa.
Celem PSONI jest podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. PSONI jest prekursorem we wdrażaniu nowatorskich rozwiązań mających na celu jak najpełniejsze włączenie społeczne, w tym zawodowe osób z niepełnosprawnością intelektualną.
PSONI Koło w Krośnie od blisko 40 lat buduje system wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami, w ramach którego prowadzi placówki pobytu dziennego: Ośrodek Wczesnej Interwencji, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, Warsztat Terapii Zajęciowej, dwa Środowiskowe Domy Samopomocy, Mieszkanie Treningowe, Mieszkanie Wspomagane oraz dwa Zakłady Aktywności Zawodowej zatrudniające 89 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym.
 

Bernarda Gorczyczewska – kierownik WTZ w Krośnie (w środku), Grzegorz Bliźniak oraz Zbigniew Hus
Nagrodzeni statuetką Lodołamacz
Bernarda Gorczyczewska – kierownik WTZ w Krośnie
wstecz

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • Inauguracja projektu: Tropy do Franciszka Mirandoli

  Termin: 2021-06-12
  Miejsce: https://tiny.pl/r3942 więcej
 •  
 • KDT: WIDOWISKO BALETOWE JAŚ I MAŁGOSIA, GRUPY BALETOWE RCKP

  Termin: 2021-06-13
  Miejsce: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • Jarmark staroci przed Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

  Termin: 2021-06-13
  Miejsce: Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej więcej
 •  
 • Dni Autorskie - wystawa fotografii

  Termin: 2021-06-15
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
 • Konferencja: “Edukacyjne projekty filmowe i artystyczne jako narzędzia promocji dziedzictwa kulturowego”

  Termin: 2021-06-17
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej