• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Wtorek, 26 stycznia 2021, dzisiaj świętujemy imieniny: Tytusa, Tymoteusza

Kontakt

Aktualności

Zasady obsługi klienta w Urzędzie Miasta Krosna

13-10-2020 | Dla Mieszkańców | Życie miasta

Budynki Urzędu Miasta Krosna

Od 13 października w Urzędzie Miasta Krosna obowiązują następujące zasady obsługi klienta. Ograniczmy do minimum załatwianie spraw administracyjnych osobiście w Urzędzie Miasta Krosna. Rekomendujemy skorzystanie z możliwości załatwiania spraw przez Internet - mailowo, przez ePUAP lub telefonicznie.
 

 


Zachęcamy do zapoznania się z katalogiem spraw i usług dostępnych na:

Poradniki interesanta Urzędu Miasta Krosna dostępne są na naszej stronie internetowej - PRZEJDŹ DO PORADNIKA.Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania z zakresu obsługi interesantów.


Przy wejściu do budynków naszym klientom będzie mierzona temperatura. Po wejściu do budynku należy zdezynfekować dłonie. Osoby z widocznymi objawami chorobowymi nie będą obsługiwane do odwołania. Aby załatwić sprawę należy upoważnić inną, zdrową osobę.

 


Wszystkie osoby wchodzące do budynków Urzędu Miasta Krosna zobowiązane są do zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695 i 1087), ust i nosa.

 


Korespondencję w formie tradycyjnej można składać:

 • w budynku urzędu przy ul. Lwowskiej 28a do „skrzynki podawczej”
 • w budynku urzędu przy ul. Staszica 2 do „skrzynki podawczej” – wejście od Placu Konstytucji 3 Maja.

 

Aby otrzymać potwierdzenie złożenia dokumentu należy:

 • podać adres email na piśmie lub kopercie wraz ze wskazaniem zamiaru uzyskania potwierdzenia wpływu pisma do urzędu, na który pracownik urzędu prześle potwierdzenie lub
 • złożyć pismo na stanowisku Kancelarii Ogólnej gdzie pracownik potwierdzi złożenie pisma.

 

 

Kasa Urzędu Miasta przy ul. Staszica 2 oraz kasa banku PEKAO SA w budynku urzędu przy ul. Lwowskiej 28a będą pracowały w następujących godzinach:
 

Kasa Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2

poniedziałek     7.30 – 16.00
wtorek    7.30 – 12.00 i 13.00 - 15.00
środa    7.30 – 15.00
czwartek    7.30 – 12.00 i 13.00 - 15.00
piątek    7.30 – 14.00
przerwa: codziennie w godz. od 10.30 – 10.45


 

 

 

Kasa banku PEKAO SA w budynku Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a

 

poniedziałek 7.30 - 16.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa   7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.30Prosimy o dokonywanie wpłat w formie bezgotówkowej.
Wpłat na rzecz Gminy Miasto Krosno można również dokonywać bez prowizji w placówkach banku PEKAO SA w Krośnie:

 • przy ul. Powstańców Warszawskich 3,
 • przy ul. Bieszczadzkiej 5.

 

Zachęcamy również do dokonywania płatności drogą elektroniczną za pośrednictwem bankowości internetowej.
 

 

Obsługa interesantów w budynku urzędu przy ul. Staszica
Jedyne wejście do budynku urzędu przy ul. Staszica jest otwarte od strony Placu Konstytucji 3 Maja.
 

 

Wydział Gospodarki Komunalnej – email: gk@um.krosno.pl

 • deklaracje dot. gospodarowania odpadami: 13 47 43 620; 13 47 43 630; 13 47 43 640

Klienci Wydziału Gospodarki Komunalnej będą obsługiwani w pokoju nr 13.
 

 

Wydział Ochrony Środowiska – email: os@um.krosno.pl

 • wycinka drzew, zieleń miejska, sprawy dot. zwierząt – 13 47 43 626
 • elektrośmieci, instalacje solarne – 13 47 43 666

Klienci Wydziału Ochrony Środowiska będą obsługiwani w pokoju nr 13.
 

 

Wydział Komunikacji i Transportu – email: kt@um.krosno.pl

W celu ustalenia terminu wizyty obowiązkowy jest wcześniejszy kontakt telefoniczny:

 • prawa jazdy - tel. 13 47 43 712
 • rejestracja pojazdów - tel. 13 47 43 713
 • pozostałe sprawy - tel. 13 47 43 714

Klienci Wydziału Komunikacji i Transportu będą obsługiwani bezpośrednio na stanowiskach pracy.
Zachęcamy do załatwiania drogą elektroniczną spraw dotyczących zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu poprzez stronę obywatel.gov.pl.
 

 

Wydział Drogownictwa – email: wd@um.krosno.pl

 • opłata dodatkowa – tel. 13 47 43 617
 • zajęcie pasa drogowego – tej. 13 47 43 618
 • reklamy w pasach drogowych, abonamenty „0” na parkowanie w strefie płatnego parkowania  – tel. 13 47 43 616

Klienci Wydziału Drogownictwa będą obsługiwani w pokoju nr 13.
 

 

Miejski Konserwator Zabytków: email: rymar.marta@um.krosno.pl
tel. 13 47 43 631
Klienci Miejskiego Konserwatora Zabytków będą obsługiwani w pokoju nr 13.
 

 

Straż Miejska: e-mail: sm@um.krosno.pl tel.: 13 47 43 607
Klienci Straży Miejskiej będą obsługiwani w pok. nr 5
Obsługa interesantów w budynku urzędu przy ul. Lwowskiej

Wydział Spraw Obywatelskich – email: so@um.krosno.pl
W celu ustalenia terminu wizyty obowiązkowy jest wcześniejszy kontakt telefoniczny:

 • dowody osobiste - 13 47 43 102,
 • ewidencja ludności - 13 47 43 107,
 • ewidencja działalności gospodarczej -13 47 43 022

Klienci Wydziału Spraw Obywatelskich będą obsługiwani bezpośrednio na stanowiskach pracy.

 

 

Wydział Podatków i Opłat – email: po@um.krosno.pl

W celu ustalenia terminu wizyty obowiązkowy jest wcześniejszy kontakt telefoniczny:

 • wymiar podatków: 13 47 43 111
 • księgowość podatkowa: 13 47 43 112

Klienci Wydziału Podatków i Opłat będą obsługiwani bezpośrednio na stanowiskach pracy.

 


Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami – email: geod@um.krosno.pl

 • przekształcenie użytkowania wieczystego: 13 47 43 116
 • informacje o nieruchomościach: 13 47 43 124
 • mapy, wypisy i wyrysy z egib: 13 47 43 114

Klienci Wydziału Geodezji będą obsługiwani na pierwszym piętrze w pokojach:

 • 114: mapy, wypisy i wyrysy z egib
 • 124: zmiany w ewidencji gruntów, podziały nieruchomości, zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, rejestr cen i wartości nieruchomości, użytkowanie wieczyste.

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami do dnia 16 października 2020 r. będzie nieczynny.

 

Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa – email: pb@um.krosno.pl

 • decyzje o warunkach zabudowy: 13 47 43 202
 • pozwolenia na budowę:  13 47 43 216; 13 47 43 217
 • planowanie przestrzenne, wypisy, wyrysy: 13 47 43 203

Klienci Wydziału Planowania Przestrzennego i Budownictwa będą obsługiwani na Biurze Obsługi Obywatela.
 

 

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia – email: ps@um.krosno.pl

 • ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieubezpieczonych: 13 47 43 220,
 • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 13 47 43 214,
 • Krośnieńska Karta Mieszkańca, Karta Dużej Rodziny: 13 47 43 013.


Dofinansowania ze środków PFRON

 • przyjmowanie wniosków o dofinansowania ze środków PFRON 13 47 43 024, 13 47 43 014 - zaleca się składanie wniosków o dofinansowanie za pomocą platformy Systemu Obsługi Wsparcia: sow.pfron.org

Klienci w sprawach dot. PFRON będą obsługiwani bezpośrednio na stanowiskach pracy na parterze.
 

 

 Wydział Księgowości – email: wk@um.krosno.pl

 • informacje o opłatach za odpady komunalne: tel. 13 47 43 310

Klienci Wydziału Księgowości będą obsługiwani na Biurze Obsługi Obywatela
 


Klienci pozostałych wydziałów mających siedzibę w budynku przy ul. Lwowskiej będą obsługiwani na Biurze Obsługi Obywatela.
 


Urząd Stanu Cywilnego (ul. Prochownia 4) email: usc@um.krosno.pl

 • urodzenia: 13 43 204 19
 • śluby: 13 47 43 390
 • zgony: 13 47 43 391

Klienci Urzędu Stanu Cywilnego będą obsługiwani na wydzielonym stanowisku pracy.


Aby przyśpieszyć załatwienie sprawy prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. W pierwszej kolejności obsługiwane są osoby zgłaszające zgon, zgłaszające urodzenie oraz uznanie ojcostwa.
 


Telefony kontaktowe do Urzędu Miasta Krosna zamieszczone są na stronie internetowej krosno.pl w zakładce URZĄD MIASTA.

 

 


 


Zmiany zostały wprowadzone na podstawie § 24, §27  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 1758)  oraz art. 15 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 r. poz. 1320) i obowiązują w Urzędzie Miasta Krosna od dnia 13 października 2020 r.
 

wstecz

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • ZIMOWA BIESIADA POETYCKA W ODCINKACH

  Termin: 2021-01-28
  Miejsce: ONLINE więcej
 •  
 • KONCERT NOWOROCZNY „ŚWIĄTECZNE WSPOMNIENIA” STUDIO PIOSENKI SWING

  Termin: 2021-01-30
  Miejsce: transmisja na żywo więcej
 •  
 • Z PUNKTU WIDZENIA: SPOTKANIA Z FOTOGRAFAMI [ONLINE]

  Termin: 2021-02-04
  Miejsce: online więcej
 •  
 • ZIMOWA BIESIADA POETYCKA W ODCINKACH

  Termin: 2021-02-11
  Miejsce: ONLINE więcej
 •  
 • ZIMOWA BIESIADA POETYCKA W ODCINKACH

  Termin: 2021-02-25
  Miejsce: online więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej