• |
A A A
 • Deutsch
 • English
Czwartek, 15 kwietnia 2021, dzisiaj świętujemy imieniny: Anastazji, Teodora

Kontakt

Aktualności

XXVIII zdalna sesja Rady Miasta Krosna

24-11-2020 | Dla Mieszkańców | Życie miasta

Budynek Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2 - siedziba Rady Miasta Krosna

Zbigniew Kubit Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał XXVIII zdalną sesję Rady. Sesja odbędzie się 30 listopada 2020 r. (tj. poniedziałek) o godz. 9.00. Przypominamy, że posiedzenia są dostępne online i można je śledzić na żywo za pośrednictwem Internetu.

 

Przejdź do transmisji online.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad – stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII zdalnej sesji Rady Miasta Krosna.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:

4.1. uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
       Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.
       (projekt Nr XXVIII/780/20),
4.2. zmiany uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami
       pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
       na rok 2020 (projekt Nr XXVIII/781/20),
4.3. zmiany uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami
       pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
       na rok 2021 (projekt Nr XXVIII/782/20),
4.4. uchwalenia Programu  profilaktyki cukrzycy typu 2 dla mieszkańców  Krosna
       w wieku 45-65 lat na lata 2021-2022 (projekt Nr XXVIII/783/20),
4.5. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
       i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2020 roku i wysokości
       środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
       przeznaczonych na te zadania (projekt Nr XXVIII/784/20),
4.6. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Motywacyjnego Programu
       Stypendialnego Miasta Krosna  dla uczniów gimnazjów i szkół
       ponadpodstawowych (projekt Nr XXVIII/785/20),
4.7. opłaty od posiadania psów (projekt Nr XXVIII/786/20),
4.8. zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie
       Miasta Krosna w ramach pomocy de minimis (projekt Nr XXVIII/787/20),
4.9. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
       odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
       oraz ustalenia stawki takiej opłaty (projekt Nr XXVIII/788/20),
4.10. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
         (projekt Nr XXVIII/789/20),
4.11. ustalenia regulaminu korzystania z dworca autobusowego w Krośnie
         (projekt Nr XXVIII/790/20),
4.12. powierzenia Spółdzielni Socjalnej Piast z siedzibą w Miejscu Piastowym zadań
         własnych Gminy Miasto Krosno (projekt Nr XXVIII/791/20),
4.13. gospodarki nieruchomościami w sprawach:

4.13.1. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXVIII/792/20),
4.13.2. obciążenia nieruchomości (projekt Nr XXVIII/793/20),
4.13.3. obciążenia nieruchomości (projekt Nr XXVIII/794/20),
4.13.4. zamiany nieruchomości (projekt Nr XXVIII/795/20)
4.13.5. zamiany nieruchomości (projekt Nr XXVIII/796/20),
4.13.6. zamiany nieruchomości (projekt Nr XXVIII/797/20),
4.13.7. nabycia nieruchomości (projekt Nr XXVIII/798/20),
4.13.8. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony
             oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy
             dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
             Gminy Krosno (projekt Nr XXVIII/799/20),
4.13.9. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu
            trwałego zarządu (projekt Nr XXVIII/800/20),

4.14. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania
         pn. „Dobudowa punktów świetlnych” (projekt Nr XXVIII/801/20),
4.15. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania
         na realizację zadania pn.  „Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Boh. Westerplatte 24
         – budowa przedszkola” (projekt Nr XXVIII/802/20),
4.16. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na zadania w zakresie
         miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna
         (projekt Nr XXVIII/803/20),
4.17. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację Programu
         profilaktyki cukrzycy typu 2 dla mieszkańców Krosna (projekt Nr XXVIII/804/20),
4.18. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania
         pn. „Zarządzanie dworcem autobusowym w Krośnie przy ul.Kolejowej”
         (projekt Nr XXVIII/805/20),
4.19. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania
         pn. „Utrzymanie czystości na przystankach” (projekt Nr XXVIII/806/20),
4.20. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania
         pn. „Opróżnianie i utrzymywanie w czystości koszy ulicznych”
         (projekt Nr XXVIII/807/20),
4.21. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania
         na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych
         (projekt Nr XXVIII/808/20),
4.22. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania
         pn. „Budowa drogi pomiędzy ul.Polną a ul.Sikorskiego w Krośnie”
         (projekt Nr XXVIII/809/20),
4.23. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania
         pn. „Utrzymanie sygnalizacji świetlnej na terenie Miasta Krosna”
         (projekt Nr XXVIII/810/20),
4.24. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania
         na realizację zadania pn. „Likwidacja problemów komunikacyjnych
         na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie
         miasta Krosna” (projekt Nr XXVIII/811/20),
4.25. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu
         dróg gminnych i wewnętrznych (projekt Nr XXVIII/812/20),
4.26. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania
         pn. „Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul.Prochownia 7 – budowa zatoki parkingowej”
         (projekt Nr XXVIII/813/20),
4.27. wyrażenia zgody na  zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania
         pn. „Realizacja utrzymania oznakowania pionowego na terenie Miasta Krosna”
         (projekt Nr XXVIII/814/20),
4.28. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania
         pn. „Konserwacja dźwigów przy ul.Bieszczadzka 5” (projekt Nr XXVIII/815/20),
4.29. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania
         pn. „Zagospodarowanie stabilizatu” (projekt Nr XXVIII/816/20),
4.30. zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
         (projekt Nr XXVIII/817/20),
4.31. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok (projekt Nr XXVIII/818/20),
4.32. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna
         (projekt Nr XXVIII/819/20).

5. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
6. Odpowiedzi na zapytania.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach
    w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie sesji.

 

wstecz

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • Z PUNKTU WIDZENIA: SPOTKANIA Z FOTOGRAFAMI [ONLINE]

  Termin: 2021-04-15
  Miejsce: online więcej
 •  
 • "DWOJE NA HUŚTAWCE" spektakl przeniesiony z 14_IX_2020

  Termin: 2021-05-14
  Miejsce: RCKP więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej