• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Niedziela, 24 stycznia 2021, dzisiaj świętujemy imieniny: Franciszka, Felicji

Kontakt

Aktualności

Obowiązek składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2020 roku

07-01-2021 | Dla Mieszkańców | Życie miasta

Dokumenty - źródło fot. pixabay

Przypominamy, że do dnia 31 stycznia 2021 r. należy złożyć  oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2020 roku oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 


Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych wynikają z art. 111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019  r. poz. 2277 z późn. zm.).
Obecnie nie wprowadzono ulg związanych z koniecznością dokonania opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Nie odroczono również terminu, w którym należy złożyć oświadczenie i uiścić opłatę. Należy podkreślić, że zasady wnoszenia opłat (ich wysokości, terminy płatności, skutki niedotrzymania terminu itp.) są regulowane ustawowo.


Informujemy, że oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2020 roku można złożyć bez konieczności osobistej wizyty w Urzędzie Miasta Krosna  w jeden z następujących sposobów:

 1. poprzez wrzucenie wypełnionego i podpisanego oświadczenia do skrzynki nadawczej stojącej zaraz przy wejściu do urzędu przy ul. Lwowskiej 28a,
 2. za pośrednictwem poczty – można wysłać oświadczenie wypełnione i podpisane na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno.
   

Wartość sprzedaży za 2020 r. oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.


Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały 2021 r. – mogą wnosić opłatę w trzech równych ratach do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września 2021 r.


Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w trakcie 2021 r. –  wnoszą opłatę jednorazowo do 31 stycznia 2021 r. w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (wyliczona w dniach).
 

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu: Bank Pekao S.A. nr: 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883. W tytule przelewu należy wpisać: przedsiębiorcę, nazwę punktu sprzedaży oraz określenie raty, której wpłata dotyczy. Opłaty można również dokonać w kasie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2.


Termin do wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.


Należy pamiętać, że w styczniu 2021 roku będzie tylko 19 dni roboczych, natomiast 30 i 31 stycznia to dni wolne od pracy. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną ważne jest, aby nie odkładać złożenia oświadczenia i wniesienia opłaty na ostatnią chwilę. Przedsiębiorcy zainteresowani naliczeniem opłat za 2021 rok mogą sami skorzystać z kalkulatora opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dostępnego w Internecie, bądź proszeni są o kontakt mailowy lub telefoniczny (penar.beata@um.krosno.pl, tel. 13 47 43 220).

 


Druk oświadczenia można pobrać w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Lwowska 28a lub pobierając załącznik.

 


UWAGA!
Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady wygaszenia zezwoleń w związku z niezłożeniem w/w oświadczenia oraz niedokonaniem w/w  opłaty w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 31 stycznia:

I. Przedsiębiorca, który nie złoży do 31 stycznia danego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, będzie miał możliwość złożenia tego oświadczenia w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu (czyli od upływu 31 stycznia danego roku) pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% podstawowej opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia.


Np. Przedsiębiorca, sprzedający w danym punkcie trzy rodzaje napojów alkoholowych A,B,C który nie złoży do 31 stycznia 2021 r. oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, będzie mógł złożyć takie oświadczenia najpóźniej do 2 marca 2021 r. pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci 30% podstawowej opłaty określonej w art. 111 ust. 2 dla poszczególnych rodzajów zezwoleń, czyli:

 • 30% kwoty  525,00 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% (oraz piwo) –  tzn. 157,50 zł,
 • 30% kwoty  525,00 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej  4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – tzn. 157,50 zł,
 • 30% kwoty  2 100,00  zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu –  tzn. 630,00 zł.

 

Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju alkoholu, w dodatkowym terminie wraz z wymaganą opłatą, spowoduje wygaszenie zezwolenia.
 

II. Przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie do 31 stycznia, 31 maja i  30  września danego roku , kolejnej raty za korzystanie z zezwoleń w danym roku, będzie miał możliwość dokonania tej wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu, pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego  roku.


Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca w poprzednim roku nie przekroczył ustawowych progów określonych w art. 111 ust. 5 będzie wpłacał 30% podstawowej opłaty rocznej dla danego rodzaju zezwolenia.


Jeśli jednak przedsiębiorca przekroczył ustawowe progi, będzie wpłacał 30% opłaty  podwyższonej, określonej w art. 111 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


Np. Przedsiębiorca, sprzedający w danym punkcie trzy rodzaje napojów alkoholowych A,B,C który nie zapłaci do 31 stycznia 2021 r. I raty za korzystanie z tych zezwoleń i który nie przekroczył ustawowych  progów wartości sprzedaży będzie mógł dokonać wymaganej opłaty najpóźniej do 2 marca 2021 r. pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci 30% podstawowej opłaty określonej w art. 111  ust. 2 wyż. cyt. ustawy dla poszczególnych rodzajów zezwoleń, czyli:

 • 30% kwoty  525,00 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% (oraz piwo) –  tzn. 157, 50 zł,
 • 30% kwoty  525,00 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej  4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – tzn. 157,50 zł,
 • 30% kwoty  2 100,00 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu – tzn. 630,00 zł.

 

W przypadku przekroczenia ustawowych progów wartości sprzedaży alkoholu roczna oplata dla poszczególnych rodzajów zezwoleń oblicza w sposób określony  w art. 111 ust. 5 wyż. cyt. ustawy tzn. przy przekroczeniu wartości:

A) 37 500,00 zł dla  napojów alkoholowych  o zawartości do  4,5% alkoholu oraz piwa – roczną, opłatę wnosi w wysokości  1,4% ogólnej wartości  sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
B) 37 500,00 zł dla  napojów alkoholowych  o zawartości powyżej  4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)  – roczną, opłatę wnosi w wysokości  1,4% ogólnej wartości  sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
C) 77 000,00 dla  napojów alkoholowych  o zawartości powyżej 18%  alkoholu – roczną, opłatę wnosi w wysokości  2,7 % ogólnej wartości  sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.


Jeżeli przedsiębiorca, który przekroczył w 2020 r. ustawowe progi określone w art. 111 ust. 5 wyż. cyt. ustawy nie zapłaci do 31 stycznia 2021 r. I raty za korzystanie z poszczególnych rodzajów zezwoleń, będzie mógł zapłacić I ratę najpóźniej do 2 marca 2021 roku, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci dodatkowo 30% podwyższonej opłaty rocznej wyliczonej dla danego rodzaju zezwolenia.


Te same zasady obowiązują w przypadku braku opłaty kolejnych rat.


Brak opłaty raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową 30% opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia – art. 18 ust. 13 wyż. cyt. ustawy.

 

wstecz

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • KSIĘŻNICZKA CZARDASZA_spektakl przeniesiony z 5.X.2020

  Termin: 2021-03-12
  Miejsce: RCKP więcej
 •  
 • "DWOJE NA HUŚTAWCE" spektakl przeniesiony z 14_IX_2020

  Termin: 2021-05-14
  Miejsce: RCKP więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej