• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Czwartek, 25 lutego 2021, dzisiaj świętujemy imieniny: Wiktora, Cezara

Kontakt

Aktualności

XXXI zdalna sesja Rady Miasta Krosna

19-02-2021 | Dla Mieszkańców | Życie miasta

Budynek Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2 - siedziba Rady Miasta Krosna

Zbigniew Kubit Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał XXXI zdalną sesję Rady. Sesja odbędzie się 26 lutego 2021 r. (tj. piątek) o godz. 9.00. Przypominamy, że posiedzenia są dostępne online i można je śledzić na żywo za pośrednictwem Internetu.

 

 

Przejdź do transmisji online.

 

Program sesji:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXX zdalnej sesji Rady Miasta Krosna.
4. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
    Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 r.
5. Informacja Prezydenta Miasta o realizacji Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia za 2020 r.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krosna z kontroli wybranych inwestycji
    drogowych (wraz z podjęciem stosownej uchwały - projekt Nr XXXI/882/21).  
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

7.1. przyjęcia Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
       oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021 – 2025
       (projekt Nr XXXI/883/21),
7.2. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania
        opieki  zapewnianej w klubie dziecięcym funkcjonującym na terenie Gminy
        Krościenko Wyżne dzieciom z terenu Gminy Miasto Krosno
        (projekt Nr XXXI/884/21),
7.3. zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie
       z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
       w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Miasto Krosno (projekt Nr XXXI/885/21),
7.4. przekształcenia Technikum Nr 7 w Krośnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół
       Kształcenia Ustawicznego w Krośnie poprzez zmianę siedziby
       (projekt Nr XXXI/886/21),
7.5. przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Krośnie
       wchodzącego w skład Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
        poprzez zmianę siedziby (projekt Nr XXXI/887/21),
7.6. przekształcenia Szkoły Policealnej w Krośnie wchodzącej w skład Zespołu Szkół
       Kształcenia Ustawicznego w Krośnie poprzez zmianę siedziby
       (projekt Nr XXXI/888/21),
7.7. przekształcenia Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Krośnie wchodzącej
       w skład Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie poprzez zmianę
        siedziby (projekt Nr XXXI/889/21),
7.8. przekształcenia Bursy Międzyszkolnej wchodzącej w skład Zespołu Placówek
        Oświatowych w Krośnie poprzez ustalenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia
        działalności opiekuńczo-wychowawczej (projekt Nr XXXI/890/21),
7.9. określenia dworca i przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
        lub zarządzającym jest Gmina Miasto Krosno, udostępnionych dla operatorów
        i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
        (projekt Nr XXXI/891/21),
7.10. zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
         budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym
         w gminnej ewidencji zabytków (projekt Nr XXXI/892/21),
7.11. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu (projekt Nr XXXI/893/21),
7.12. nadania nazwy dla ronda w mieście Krośnie (projekt Nr XXXI/894/21),
7.13. nadania nazwy dla ronda w mieście Krośnie (projekt Nr XXXI/895/21),
7.14. nadania nazwy dla ulicy w mieście Krośnie (projekt Nr XXXI/896/21),
7.15. gospodarki nieruchomościami w sprawach:

7.15.1. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXXI/897/21),
7.15.2. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXXI/898/21),
7.15.3. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXXI/899/21),
7.15.4. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXXI/900/21),
7.15.5. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXXI/901/21),
7.15.6. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXXI/902/21),
7.15.7. sprzedaży nieruchomości i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży
            (projekt Nr XXXI/903/21),
7.15.8. nabycia nieruchomości (projekt Nr XXXI/904/21),
7.15.9. wniosku o przekazanie nieruchomości (projekt Nr XXXI/905/21),
7.15.10. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony
               oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
               dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność
               Gminy Krosno (projekt Nr XXXI/906/21),
7.15.11. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony
              oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy
              dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy
              Krosno (projekt Nr XXXI/907/21),
7.15.12. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony
              oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy
              dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy
              Krosno (projekt Nr XXXI/908/21),
7.15.13. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony
              oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy
              dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy
              Krosno (projekt Nr XXXI/909/21),

7.16. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania
         pn. „Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi
         krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową
         drugiej jezdni” (projekt Nr XXXI/910/21),
7.17. zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok (projekt Nr XXXI/911/21),
7.18. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna
         (projekt Nr XXXI/912/21),
7.19. pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Dyrektor
         Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie (projekt Nr XXXI/913/21),
7.20. rozpatrzenia petycji (projekt Nr XXXI/914//21).

8. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
9. Odpowiedzi na zapytania.
10. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach
      w okresie międzysesyjnym.
11. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie sesji.


 

wstecz

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • ZIMOWA BIESIADA POETYCKA W ODCINKACH

  Termin: 2021-02-25
  Miejsce: online więcej
 •  
 • DKF "16 mm" - OBRAZ POŻĄDANIA

  Termin: 2021-02-25
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • Smartfon marzeń - zajęcia dla dzieci w wieku 6-10 lat

  Termin: 2021-02-26
  Miejsce: Wydarzenie online więcej
 •  
 • JAŚ I MAŁGOSIA - WIDOWISKO GRUP BALETOWYCH RCKP

  Termin: 2021-02-27
  Miejsce: RCKP, sala widowiskowa, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • Wystawa grafiki Barbary Komanieckiej

  Termin: 2021-03-03
  Miejsce: Salonik Artystyczny KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej