• |
A A A
 • Deutsch
 • English
Sobota, 12 czerwca 2021, dzisiaj świętujemy imieniny: Leona, Onufrego

Czysta energia

Kontakt

Pytania i odpowiedzi

Poniżej prezentujemy listę najczęściej zadawanych pytań.

  

1. Czy uczestnikiem projektu może być osoba posiadająca troje i więcej dzieci i legitymująca się Kartą Dużej Rodziny?
Koniecznym wymogiem  spełniającym warunek zakwalifikowania wielodzietnej rodziny do Projektu w uprzywilejowanej pozycji wynikającej z tzw. „ubóstwa energetycznego” jest posiadanie decyzji administracyjnej przyznającej zasiłek rodzinny na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 114 ze zm).


2. Dlaczego wyznaczono tak krótki okres składania deklaracji?
Czas przeznaczony na składanie deklaracji został określony przy uwzględnieniu wymagań napiętego harmonogramu przygotowania danych do opracowania aplikacji projektowej, w tym w szczególności przeprowadzenie weryfikacji technicznych możliwości zamontowania instalacji OZE w wskazanym budynku. Oparliśmy się również  na podstawie dotychczasowych doświadczeń innych gmin, które w podobnym trybie wykonały to zadanie.
O zakwalifikowaniu Mieszkańców do Projektu będzie decydować kolejność złożenia  Deklaracji zatem należy się spodziewać, że przy ograniczonej ilości instalacji do wykorzystania w Projekcie, najbardziej zainteresowani będą się starać potwierdzić swój udział w Projekcie jak najszybciej, zatem wyznaczony 5 dniowy okres składania deklaracji  jest wystarczający.  


3. Do czego i kiedy  będą potrzebne rachunki za zużycie energii elektrycznej ?
Rachunki potwierdzające opłatę za zużycie energii elektrycznej  za ostatnie dwa lata będą potrzebne do okazania w czasie Weryfikacji Technicznej możliwości zamontowania OZE, która będzie dokonana w każdej nieruchomości zakwalifikowanej wstępnie do udziału w Projekcie. Weryfikacja będzie przeprowadzona do 31 sierpnia br. Analiza danych zawartych w rachunkach, szczególnie ilości zużytej energii,  pozwoli na określenie rodzaju i mocy instalacji przewidzianych do montażu w ramach Projektu.


4. Jakim dowodem należy potwierdzić prawo dysponowania nieruchomością na której przewidywana jest instalacja OZE?
Prawo dysponowania nieruchomością może opierać się o własność lub współwłasność nieruchomości lub o umowę zawartą z właścicielem nieruchomości (np. dzierżawa, użyczenie i inne).  Własność dokumentujemy wypisem z KW (wydruk z elektronicznego systemu KW lub  akt notarialny lub postanowienie Sądu). Prawo dysponowania nieruchomością na podstawie zawartej z właścicielem umowy winno być potwierdzone poprzez okazanie w momencie składania Deklaracji oryginału umowy i załączenie jej kopi do składanych  dokumentów.


5. Czy można wykorzystywać wytworzoną energię przez OZE dofinansowane w projekcie na zasilanie maszyn i urządzeń wykorzystywanych w działalności gospodarczej prowadzonej na terenie nieruchomości?
Udział w projekcie mogą wziąć udział tylko osoby fizyczne i mogę wykorzystywać wytworzoną energię na potrzeby własne gospodarstwa domowego. Prowadzący działalność gospodarczą np. w zakresie usług prawnych, projektowych  w budynku mieszkalnym nie będą w stanie wydzielić  tej części energii, którą zużyją na zasilanie komputera czy drukarki nie będzie ona stanowić istotnej część z całości wytworzonej energii. Przypadek  gdy wytworzona przez instalacje OZE energia będzie używana np. w procesie produkcyjnym czy prowadzeniu usług i jej zużycie będzie stanowić istotną część  wytworzonej w tej nieruchomości energii możliwy będzie di zinterpretowania po ukazaniu się dokumentów programowych Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2014-2020.


6. Czy energia elektryczna wytworzona w instalacji fotowoltaicznej może zasilać  trójfazową instalację elektryczną istniejącą w  domu?
Tak w takim przypadku zostanie zamontowany odpowiedni inwenter.

 

 

Jesteśmy też na Facebooku: Czysta Energia Krosno

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • Inauguracja projektu: Tropy do Franciszka Mirandoli

  Termin: 2021-06-12
  Miejsce: https://tiny.pl/r3942 więcej
 •  
 • KDT: WIDOWISKO BALETOWE JAŚ I MAŁGOSIA, GRUPY BALETOWE RCKP

  Termin: 2021-06-13
  Miejsce: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • Jarmark staroci przed Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

  Termin: 2021-06-13
  Miejsce: Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej więcej
 •  
 • Dni Autorskie - wystawa fotografii

  Termin: 2021-06-15
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
 • Konferencja: “Edukacyjne projekty filmowe i artystyczne jako narzędzia promocji dziedzictwa kulturowego”

  Termin: 2021-06-17
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej