• |
A A A
 • Deutsch
 • English
Sobota, 12 czerwca 2021, dzisiaj świętujemy imieniny: Leona, Onufrego

Czyste powietrze

Kontakt

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Miasto Krosno przystąpiło do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Został on przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Cel Programu
Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Założenia te wpisują się w prowadzoną przez Miasto politykę energetyczną i ekologiczną. Jest to kolejna szansa na zmianę sposobu ogrzewania dla właścicieli nieruchomości.

 

Dla kogo?
Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Uwaga – nie jest przewidziane dofinansowanie budynków nowobudowanych (nieoddany do użytkowania) oraz takich, w których prowadzona jest działalność gospodarcza na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% budynku/lokalu mieszkalnego.  

 

Zakres wsparcia
Dofinansowanie obejmuje:

 • źródła ciepła – wymiana, zakup i montaż,
 • mikroinstalacje fotowoltaiczne,
 • instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację projektową i audyt energetyczny.

W przypadku programu „Czyste Powietrze” skala planowanej modernizacji ma wpływ na wysokość udzielonego dofinansowania. Więcej środków na realizację otrzymają te osoby, które w swoich domach zdecydują się na zastosowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej. Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Do kiedy możesz starać się o dofinansowanie?

Nabór ma charakter ciągły i trwa do 30.06.2027 r. Inwestycja musi się zakończyć do 30.06.2029 r.

 

O jakie dofinasowanie możesz się starać?

POZIOM PODSTAWOWY
Uprawnieni - osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł
Na jakie koszty kwalifikowane możesz uzyskać dotację z Programu oraz jakiej wysokości może ona być, w podziale na poszczególne koszty dowiesz się tutaj   

POZIOM PODWYŻSZONY
Uprawnieni - osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

 • 1 400 zł netto – w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1 960 zł netto – w gospodarstwie jednoosobowym.

Na jakie koszty kwalifikowane możesz uzyskać dotację z Programu oraz w jakiej wysokości może ona być udzielona, w podziale na poszczególne koszty dowiesz się tutaj

PAMIĘTAJ! Aby otrzymać podwyższony poziom dofinansowania musisz uzyskać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Takie zaświadczenie uzyskasz w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie – szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.
 

 

Jak złożyć wniosek?
Chcąc uzyskać dofinansowanie możesz złożyć wniosek:

 • elektronicznie – za pośrednictwem Portalu Beneficjenta WFOŚiGW przy użyciu swojego maila lub za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem Profilu zaufanego,
 • papierowo - do odpowiedniego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dla mieszkańców Krosna będzie to oddział znajdujący się w Rzeszowie przy ul. Zygmuntowskiej 9 (Wniosek należy pobrać z Portalu Beneficjenta).

 

 

Przy wypełnianiu wniosku możesz również skorzystać z pomocy pracowników Urzędu Miasta Krosna. Już od 16 marca br. funkcjonuje Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu "Czyste Powietrze" w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a (parter pok. Nr 02).  
Kontakt z Punktem: mailowo pod adresem: czystepowietrze@um.krosno.pl lub telefonicznie pod numerem 785 464 944.

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • Inauguracja projektu: Tropy do Franciszka Mirandoli

  Termin: 2021-06-12
  Miejsce: https://tiny.pl/r3942 więcej
 •  
 • KDT: WIDOWISKO BALETOWE JAŚ I MAŁGOSIA, GRUPY BALETOWE RCKP

  Termin: 2021-06-13
  Miejsce: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • Jarmark staroci przed Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

  Termin: 2021-06-13
  Miejsce: Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej więcej
 •  
 • Dni Autorskie - wystawa fotografii

  Termin: 2021-06-15
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
 • Konferencja: “Edukacyjne projekty filmowe i artystyczne jako narzędzia promocji dziedzictwa kulturowego”

  Termin: 2021-06-17
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej