• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Piątek, 10 lipca 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Olafa, Filipa

Dla Mieszkańców

Kontakt

Komunikaty

INFORMACJA DLA POWODZIAN O WODZIE DO PICIA

Fala powodziowa niesie za sobą zanieczyszczenia bakteryjne i chemiczne - groźne dla zdrowia i życia człowieka. Po ustąpieniu powodzi, woda w studniach i zbiornikach wodnych NIE NADAJE się do się do się do spożycia. W celu uzyskania wody bezpiecznej dla zdrowia, należy bezwzględnie wszystkie studnie doprowadzić do odpowiedniego stanu technicznego oraz oczyścić je wydezynfekować. Poniżej wytyczne dotyczące zasad dezynfekcji.

Pliki do pobrania

ulotka-o-wodzie.pdf

Ulotka woda

ulotka-dezynfekcja-2.pdf

Ulotka dezynfekcja

ulotka-choroby-biegunkowe.pdf

Ulotka choroby

                                                                                                 

 

Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę


Od przyszłego czwartku (16.04) rząd wprowadza obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Jednak już dziś wiele osób nosi maseczkę. Sprawdź jak robić to prawidłowo.

Jednocześnie przypominamy, że kluczowe jest zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób -2 metry.

 

 

Jak prawidłowo nosić maseczkę - grafika

 

 

 

 

Koronawirus SARS-CoV-2

Schemat postępowania dla POZ, AOS, NiŚOZ
 

Algorytm postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2
W uzasadnionych przypadkach rozszerz wywiad medyczny pod kątem występowania poniższych kryteriów

NIE ZAWSZE OBJAWY W POWIĄZANIU Z KONTAKTEM W OKRESIE ODSTANICH 14 DNI ŚWIADCZĄ O ZAKAŻENIU KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2 
PODOBNE OBJAWY MANIFESTUJE GRYPA I PARAGRYPA
KRYTERIUM A


Postępowanie z osobą bez objawów chorobowych ale,  która:
KRYTERIUM B


Postępowanie z osobą
z objawami chorobowymi oraz, która:
KRYTERIUM C

Postępowanie z osobą  z objawami ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka oraz jednym z objawów: kaszel, duszność,  nadmierna potliwość, ból mięśni, zmęczenie) oraz, która:
w okresie ostatnich 14 dni:
 1. miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym)
  LUB
 2. pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV
  LUB
 3. podróżowała / przebywała w regionie, w którym utrzymuje się transmisja koronawirusa SARS-CoV-2*


*monitoring aktualnych informacji na temat regionów, w których utrzymuje się transmisja koronawirusa SARS-CoV-2 stronie gis.gov.pl
wg stanu na 24.02.2020 – Chińska Republika Ludowa, Korea Południowa, Włoch (w szczególności regiony: Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iran, Japonia, Tajlandia, Wietnam, Singapur i Tajwan (ze względu na szerzenie się wirusa w populacji)

POSTĘPOWANIE Z PACJENTEM
ROZWAŻ ORGANIZACJĘ WIZYT DOMOWYCH – OGRANICZ RYZYKO TRANSMISJI
KRYTERIUM A KRYTERIUM B KRYTERIUM C
 1. Uzyskaj dane osobowe (imię, nazwisko, adres i telefon) pacjenta.
 2. Poinformuj osobę o konieczności prowadzenia u siebie samoobserwacji przez okres 14 dni od czasu kontaktu z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 w tym codziennego (rano i wieczorem) pomiaru temperatury.
 3. Poinformuj osobę o konieczności zgłoszenia się na konsultację lekarską bezpośrednio do oddziału zakaźnego (unikając transportu publicznego i skupisk ludzi), w przypadku wystąpienia objawów takich jak gorączka 380C i powyżej, kaszel, duszność lub trudności w oddychaniu, wzmożone oddychanie.
 4. Poinformuj Powiatowego Inspektora Sanitarnego właściwego dla miejsca podejrzenia o przypadku.
 1. Uzyskaj dane osobowe (imię, nazwisko, adres i telefon) pacjent.
 2. Pacjent z objawami, np. stan podgorączkowy, kaszel, złe samopoczucie, nieżyt nosa, ból gardła BEZ jakichkolwiek oznak takich jak duszność lub trudności w oddychaniu, wzmożone oddychanie nie wymaga hospitalizacji, chyba że istnieje obawa szybkiego pogorszenia stanu klinicznego.
 3. Zaleca się dalsze leczenie w warunkach domowych oraz unikanie kontaktu z innymi osobami, chyba że istnieje obawa szybkiego pogorszenia stanu klinicznego.
 4. Poinformuj pacjenta o konieczności częstego mycia rąk, higienie kaszlu
 5. Poinformuj taką osobę o konieczności prowadzenia u siebie samoobserwacji.
 6. Poinformuj, że  w przypadku pogorszenia stanu zdrowia t.j. duszność lub trudności w oddychaniu, wzmożone oddychanie konieczna jest konsultacja lekarska bezpośrednio w oddziale zakaźnym (unikając transportu publicznego i skupisk ludzi) lub w przypadku stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego poinformuj o możliwości wezwania ZRM (112; 999).
 7. Poinformuj Powiatowego Inspektora Sanitarnego właściwego dla miejsca podejrzenia o przypadku.
 1. Uzyskaj dane osobowe (imię, nazwisko, adres i telefon) pacjent.
 2. Ustal miejsce hospitalizacji pacjenta w oddziale zakaźnym lub obserwacyjno – zakaźnym (wykaz oddziałów dostępny na stronach internetowych MZ).
 3. Zorganizuj transport sanitarny* celem przewiezienia pacjenta do oddziału zakaźnego.
 4. Zastosuj środki ochrony dla pacjenta - maseczka ochronna, zwłaszcza, jeśli pacjent kicha lub kaszle.
 5. Poinformuj Powiatowego Inspektora Sanitarnego właściwego dla miejsca podejrzenia o przypadku.

 
W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w trakcie udzielania medycznych czynności należy wyposażyć personel POZ, AOS i NiŚOZ w odpowiednie środki ochrony osobistej. W przypadku kontaktu z pacjentem bez wykonywania czynności zabiegowych, inwazyjnych, toalety pacjenta (dalszy niż 1-1,5 m) – maseczka, rękawiczki i fartuch ochronny jednorazowy. W przypadku bliskiego kontaktu z pacjentem dodatkowo okulary typu gogle, albo przyłbice chroniące oczy.

* Transport sanitarny wymaga zastosowania dostępnych środków ochrony osobistej zabezpieczających przed bezpośrednim kontaktem z wydzielinami i wydalinami chorego:
 • obowiązują ubrania jednorazowe z długim rękawem, rękawiczki jednorazowe, okulary typu gogle, albo przyłbice chroniące oczy, higiena rąk zwłaszcza w kontakcie wydzielinami i wydalinami pacjenta;
 • maseczka twarzowa - powinna mieć filtr FFP2 albo FFP3, N 95 i dobrze przylegać do twarzy; w przypadku braku powinna być przynajmniej maseczka chirurgiczna. Nie dopuszcza się maseczek papierowych ani flizelinowych.


 

 

Plakat - Jak postępować w przypadku kontaktu z Koronawirusem

 

 

                                                                                                                           

POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH I KOMUNIKATÓW

Jednym z przedsięwzięć Obrony Cywilnej jest tworzenie systemów alarmowania, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem w celu umożliwienia jej ukrycie się w przygotowanych budowlach lub pomieszczeniach ochronnych a także opuszczenia strefy niebezpiecznej.

 

Do ogłaszania (odwoływania) alarmów i komunikatów wykorzystuje się następujące urządzenia:

 1. systemy alarmowe miast,
 2. centralną oraz regionalne rozgłośnie Polskiego Radia i ośrodki Telewizji Polskiej,
 3. radiowęzły radiofonii przewodowej,
 4. syreny nie włączone do miejskich systemów alarmowych (syreny zakładów pracy, straży pożarnej itd.).

Sygnały alarmowe oraz sposób ich ogłaszania i odwoływania przedstawia załączona tabela.
 


PAMIĘTAJ!
PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO LUB KOMUNIKATU NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO, ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI

 


ZASADY ZACHOWANIA SIĘ:


1. PO OGŁOSZENIU ALARMU

 • włącz radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych;
 • postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach;
 • wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej;
 • przygotuj maskę przeciwgazową lub środek zastępczy;
 • przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do oddychania (najlepiej nawilżyć je roztworem wodnym sody oczyszczonej);
 • wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska;
 • uszczelnij okna pomieszczenia w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami;
 • zabierz ze sobą dokumenty osobiste, odzież, zapasy żywności, wodę, indywidualne środki ochrony dróg oddechowych;
 • zamknij okna i mieszkanie;
 • udaj się w miejsce lub w kierunku wskazanym w komunikatach radiowych lub przez służby ratownicze, władze i organa Obrony Cywilnej;
 • udaj się do najbliższego schronu lub ukrycia;


Jeśli znajdujesz się w miejscu publicznym:

 • wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej.

 

 

2. KOMUNIKAT – UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI

 • włącz radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych;
 • postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach;
 • wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej;
 • wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska;
 • zamknij okna i mieszkanie;
 • udaj się w miejsce lub w kierunku wskazanym w komunikatach radiowych lub przez służby ratownicze, władze i organa Obrony Cywilnej;
   

Jeśli nie zdążyłeś opuścić mieszkania:

 • uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami;
 • przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do oddychania (najlepiej nawilżyć je roztworem wodnym sody oczyszczonej);


Jeśli znajdziesz się w miejscu publicznym:

 • wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej.


 

3. KOMUNIKAT – UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU ZAKAŻENIAMI

 • postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w środkach masowego przekazu przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 


4. KOMUNIKAT – UPRZEDZENIE O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA

 • włącz radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych;
 • postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach;
 • zamknij okna i mieszkanie;

W wypadku awarii obiektu z toksycznym środkiem przemysłowym:

 • wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska;
 • zamknij okna i mieszkanie;
 • uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami;

 

Jeśli nie zdążyłeś opuścić mieszkania:

 • uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami;
 • przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do oddychania (najlepiej nawilżyć je roztworem wodnym sody oczyszczonej);


Jeśli znajdziesz się w miejscu publicznym:

 • wykonuj polecenia organów Obrony Cywilnej, Straży Pożarnej i Policji.

 

WAŻNE TELEFONY W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH:

W dni powszednie - Biuro Zarządzania Kryzysowego w UM Krosna
W godzinach pracy Urzędu - 13 47 43 105

 

Kontakt po godzinach oraz w niedzielę i święta
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie - 13 43 663 08

 

----------------------------------------------------------------------

 

 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • Wykład: Mówimy o sztuce… Od Mitoraja do Caillarda. Inspiracje antykiem w sztuce współczesnej

  Termin: 2020-07-12
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
 • MANUFAKTURA WYOBRAŹNI - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - PROJEKT KOSZULKA

  Termin: 2020-07-15
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • DKF "16 mm" SIŁA OGNIA

  Termin: 2020-07-16
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • MANUFAKTURA WYOBRAŹNI - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - KARTONOWY BRAT BLIŹNIAK 1:1

  Termin: 2020-07-22
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • DKF "16 mm" ZAGINIONA DZIEWCZYNA

  Termin: 2020-07-23
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej