• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Sobota, 28 listopada 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Zdzisława, Stefana

Dla Mieszkańców

Kontakt

KBP

Krośnieńska Biblioteka Publiczna

 

 


ul. Wojska Polskiego 41,
38-400 Krosno,
skr. poczt. 83
tel. 13/ 432-13-70, 432-13-56, 432-52-53
e mail:
Dyrektor: mgr Bogusława Bęben
Organ założycielski: Urząd Miejski w Krośnie
Rok założenia: 1947
NIP: 684-21-64-633
REGON: 000630646
 
Oficjalna strona Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej - www.kbp.krosno.pl

KALENDARZ WYDARZEŃ W BIBLIOTECE

Placówki biblioteczne na terenie miasta

Krośnieńska Biblioteka Publiczna w Krośnie powstała w 1947 roku jako placówka powiatowa.
W latach 1954-1974 funkcjonowała jako Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna służąc mieszkańcom Krosna i powiatu. W tych latach Biblioteka rozwinęła szeroką działalność oświatowo-wychowawczą osiągając szczególne postępy w pracy z dziećmi i młodzieżą.
W latach 1975-1998 pełniła funkcję Biblioteki Wojewódzkiej, sprawując opiekę merytoryczną nad bibliotekami publiczno-samorządowymi w województwie krośnieńskim.
Od roku 1999, w związku z reformą administracyjną kraju, została przekształcona w Krośnieńską Bibliotekę Publiczną w Krośnie. Obsługuje bezpośrednio mieszkańców miasta w zakresie upowszechniania książki i czytelnictwa, organizuje i uczestniczy w imprezach kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym.
Od stycznia 2004 roku Krośnieńska Biblioteka Publiczna pełni funkcję biblioteki powiatowej.


POSIADA:
zbiory liczące ponad 245.000 woluminów książek, w tym:
- bogaty, systematycznie uzupełniany księgozbiór z różnych dziedzin wiedzy, m.in.: wartościową literaturę piękną klasyczną i współczesną, lektury dla uczniów szkół i podręczniki akademickie,
- zbiory regionalne dotyczące Podkarpacia: książki, czasopisma i gazety lokalne oraz regionalne druki ulotne,
- zbiory obcojęzyczne: książki w językach: francuskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim; czasopisma w języku angielskim; kasety do nauki języków,
- kolekcję „książki mówionej” (ponad 40.000 jednostek), kasety wideo z nagraniami lektur szkolnych, płyty gramofonowe, przeźrocza,
- zbiory specjalne - mapy, dokumenty życia społecznego, płyty CD-ROM, książki Braille’a,
- czasopisma specjalistyczne i popularne.


UDOSTĘPNIA swoje zbiory szerokiemu kręgowi odbiorców.
 

DYSPONUJE:
- bogatymi kartotekami zagadnieniowymi,
- katalogami: alfabetycznym i rzeczowym w formie:
- elektronicznej, dostępnej w komputerowej sieci lokalnej Biblioteki i w Internecie,
- kartkowej w Oddziale dla Dzieci i wszystkich filiach.
 

PUBLIKUJE on-line:
- Katalog księgozbioru,
- Katalog zbiorów specjalnych,
- Bibliografię regionalną,
- Kartotekę zagadnieniową,
- Krośnieńską Bibliotekę Cyfrową udostępniającą i promującą utrwalone w formie dokumentów elektronicznych ciekawe, rzadkie i cenne książki, czasopisma i druki ulotne,
- Krośnieńską Bazę Informacji Regionalnej - adresowo-faktograficzny zbiór danych (m.in. o twórcach związanych z regionem), obejmujący zasięgiem Krosno i powiat krośnieński.
 


PROWADZI działalność informacyjno-bibliograficzną i kulturalno-oświatową:
- opracowuje bibliografię Krosna i powiatu krośnieńskiego,
- udziela informacji z różnych dziedzin wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem dorobku nauki, kultury i gospodarki regionu,
- pomaga gromadzić materiały do prac dyplomowych, referatów, pogadanek, wystaw itp.,
- sporządza zestawy bibliograficzne na wybrane tematy
- zapewnia dostęp do informacji rozproszonej z wykorzystaniem techniki komputerowej.


OFERUJE bogate programy imprez kulturalno-oświatowych, adresowanych do różnych grup odbiorców i środowisk, m.in.:
- Środy Artystyczne (każda druga środa miesiąca) - wernisaże twórczości plastyków, głównie zamieszkałych w regionie,
- Środy Literackie (każda czwarta środa miesiąca) - spotkania z pisarzami, poetami i krytykami literackimi, także spoza regionu,
- zajęcia wspomagające procesy edukacyjne i przyczyniające się do animacji czytelnictwa dzieci i młodzieży,
- warsztaty twórczej pracy z książką i tekstem literackim dla bibliotekarzy.


WSPÓŁPRACUJE z instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, m.in. z bibliotekami publicznymi w Euroregionie Karpackim.


WYDAJE:
- „Krośnieńskie Zeszyty Biblioteczne”,
- „Katalog literatury popularnonaukowej zakupionej do Biblioteki Głównej”,
- informatory bibliograficzne,
- materiały konferencyjne,
- sprawozdania z realizowanych projektów.


UCZESTNICZY w konkursach grantowych, uzyskując dodatkowe środki finansowe na rozszerzenie działalności kulturalno-edukacyjnej i rozwój infrastruktury technicznej.

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • KSIĘŻNICZKA CZARDASZA_spektakl przeniesiony z 5.X.2020

  Termin: 2021-03-12
  Miejsce: RCKP więcej
 •  
 • "DWOJE NA HUŚTAWCE" spektakl przeniesiony z 14_IX_2020

  Termin: 2021-05-14
  Miejsce: RCKP więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej