• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Wtorek, 14 lipca 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Kamila, Bonawentury

Dla Mieszkańców

Kontakt

Informacje ogólne

Co to są obszary funkcjonalne?

 

Obszary funkcjonalne są nowym elementem polityki przestrzennej i społeczno-gospodarczej, który został zdefiniowany w „Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” - najważniejszym krajowym dokumencie strategicznym dotyczącym zagospodarowania przestrzennego.

 


W dokumencie zostały wyznaczone następujące rodzaje obszarów funkcjonalnych:

 • miejskie obszary funkcjonalne,
 • wiejskie obszary  funkcjonalne,
 • obszary funkcjonalne szczególnego zjawiska  w skali makroregionalnej, (m.in.: strefa przybrzeżna, obszary górskie),
 • obszary kształtowania potencjału rozwojowego, (m.in.: obszary cenne przyrodniczo, obszary ochrony krajobrazów kulturowych),
 • obszary funkcjonalne wymagające rozwoju nowych funkcji przy użyciu instrumentów właściwych polityce  regionalnej, (m.in.: obszary o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych, obszary przygraniczne).

 

Wyznaczanie miejskich obszarów funkcjonalnych

Podobnie jak w Europie i na świecie, w Polsce obserwuje się intensyfikację osadnictwa wokół miast dużej i średniej wielkości oraz idący za nią rozwój funkcji pozarolniczych.

Na podstawie dojazdów do pracy, form osadnictwa i funkcji obszarów wyznaczone zostały miejskie obszary funkcjonalne składające się ze stref rdzeniowych (biegunów wzrostu – miast dominujących) i zewnętrznych (obszarów oddziaływania biegunów wzrostu).

 

Definicja MOF

Miejski obszar funkcjonalny (MOF) jest układem osadniczym ciągłym przestrzennie, złożonym z odrębnych administracyjnie jednostek. Obejmuje zwarty obszar miejski oraz powiązaną z nim funkcjonalnie strefę zurbanizowaną. Administracyjnie obszary te mogą obejmować gminy miejskie, wiejskie i miejsko – wiejskie.

 

Klasyfikacja miejskich obszarów funkcjonalnych
 

Wśród miejskich obszarów funkcjonalnych wyróżniono:

 • Obszary funkcjonalne ośrodków wojewódzkich, w tym ośrodki metropolitalne.
 • Obszary funkcjonalne ośrodków regionalnych - wyznaczane są wokół ośrodków mających duży potencjał i duże znaczenie dla rozwoju kraju – zasadniczo liczących między 100 a 300 tys. mieszkańców.
 • Obszary funkcjonalne ośrodków subregionalnych - wyznaczane są wokół miast liczących zasadniczo pomiędzy 50 a 100 tys. mieszkańców. Część miast znajdujących się w tej kategorii pełniła w przeszłości funkcje wojewódzkie.
 • Obszary funkcjonalne ośrodków lokalnych - do ośrodków lokalnych zalicza się miasta o zdolnościach rozwojowych zasadniczo mające poniżej 50 tys. mieszkańców. Szczególną rolę wśród nich pełnią niektóre miasta powiatowe.

 

Miejskie obszary funkcjonalne województwa podkarpackiego

Na terenie województwa wyznaczono następujace miejskie obszary funkcjonalne:

 1. obszar funkcjonalny ośrodka wojewódzkiego - Rzeszowski Obszar Funkcjonalny (ROF),
 2. pozostałe obszary funkcjonalne:
 • MOF Krosno,
 • MOF Przemyśl,
 • MOF Tarnobrzeg,
 • MOF Mielec,
 • MOF Stalowa Wola,
 • MOF Sanok - Lesko,
 • MOF Dębica - Ropczyce,
 • MOF Jarosław - Przeworsk.

 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Regionalne Inwestycje Terytorialne

Gminy wchodzące w skład MOF mogą realizować wspólnie projekty. Inwestycje planowane do realizacji przez Rzeszowski Obszar Funkcjonalny oraz MOF-y innych ośrodków wojewódzkich zostały nazwane zintegrowanymi inwestycjami terytorialne (ZIT). Inwestycje planowane do realizacji przez pozostałe MOF-y województwa podkarpackiego to regionalne inwestycje terytorialne (RIT).

ZIT / RIT to zupełnie nowy sposób współpracy samorządów. Miasta i otaczające je gminy oraz władze województw wspólnie ustalą cele do osiągnięcia i wskażą inwestycje do zrealizowania.

 

Partnerstwo i wizja – warunki sfinansowania inwestycji w ramach ZIT / RIT

Samorządy, które chcą realizować ZIT / RIT muszą opracować wspólną strategię rozwoju MOF. Dokument ma określać m.in. najważniejsze problemy MOF, a także cele i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji, które przyczynią się do rozwoju MOF. Gminy tworzące MOF muszą także podpisać porozumienie o wdrażaniu ZIT / RIT z Zarządem Województwa Podkarpackiego, ponieważ projekty w tej formule finansowane będą ze środków dostępnych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 (RPO WP) w ramach konkursów dedykowanych.
 

 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • WAKACJE Z BAJKAMI w artKinie

  Termin: 2020-07-14
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • MANUFAKTURA WYOBRAŹNI - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - PROJEKT KOSZULKA

  Termin: 2020-07-15
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • WAKACJE Z BAJKAMI w artKinie

  Termin: 2020-07-15
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • DKF "16 mm" SIŁA OGNIA

  Termin: 2020-07-16
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • WAKACJE Z BAJKAMI w artKinie

  Termin: 2020-07-16
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej