• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Wtorek, 2 marca 2021, dzisiaj świętujemy imieniny: Heleny, Pawła

Dla Mieszkańców

Kontakt

Uchwały i zarzadzenia

Zarządzenia Prezydenta Miasta Krosna w sprawie rekrutacji do szkół podstawowych w roku szkolnym 2021-20

 

Zarządzenie Nr 978-2021 Prezydenta Miasta Krosna w sprawie harmonogramu rekrutacji do szkół podstawowych w roku szkolnym 2021-2022

 

Zarządzenie Nr 988-2021 Prezydenta Miasta Krosna w sprawie terminów rekrutacji do kl. V sportowej

 

 

                                                                                                                           

Zarządzenie - harmonogram rekrutacji do PM-2021

 

 

Zarządzenie - harmonogram rekrutacji do PM-2021

 

 

                                                                                                                                    

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krosna z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w przedszkolach

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krosna z dnia 5,05.2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Pliki do pobrania

zarzadzenie_nr_655-2020_w_sprawie_zawieszenia_zajec_w_pm.pdf

Zarządzenie 655/20

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krosna z dnia 7 stycznia 2020 w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krosna z dnia 7 stycznia 2020 w sprawie ustalenia zasad przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodziców, opiekunów, opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkoli, szkół lub ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych umożliwiających realizację rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki oraz zasad zwrotu kosztów przewozu, gdy przewóz zapewniają rodzice, opiekunowie, opiekunowie prawni.

Pliki do pobrania

zarzadzenie_nr_504_w_sprawie_dowozu.pdf

zarządzenie_w_sprawie_dowozu_uczniów_niepełnosprawnych

zalacznik_nr_1_wniosek_o_zwrot_kosztow_przewozu_ucznia.pdf

wniosek_o_zwrot_kosztów_dowozu_ucznia

zalacznik_nr_2_umowa_rodzice_zwrot_kosztow_przewozu.pdf

umowa_standardowa_zwrot_kosztów_przewozu

zaswiadczenie_od_pracodawcy.pdf

zaświadczenie_od_pracodawcy

zalacznik_nr_3_rachunek_za_przewoz.pdf

rachunek_za_przewóz_ucznia_niepełnosprawnego

Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Krosno na rok s

Uchwała Nr XVI/521/19 w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gmine Miasto Krosno na rok szkolny 2019/2020.

Pliki do pobrania

uchwala_xvi-521-19.pdf

Uchwała Nr XIV/448/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych

Uchwała Nr XIV/448/19 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, ustalenia liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Uchwała Nr XIV/447/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli

Uchwała Rady Miasta Krosna XIV/447/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno,  ustalenia liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Pliki do pobrania

uchwala_o_kryteriach_pm_2020-2021.pdf

uchwała_XIV/447/19_o_kryteriach_pm

Uchwała Nr LV/1237/18 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych

 

Uchwała Nr LV/1237/18 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno dla kandydatów  zamieszkałych poza obwodem szkoły, ustalenia liczby punktów za te kryteria oraz  dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Pliki do pobrania

uchwala_nr_lv-1237-18.pdf

Uchwała Nr LV/1237/18

Uchwała Nr LV/1236/18 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli

 

Uchwała Nr LV/1236/18 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno, ustalenia liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Pliki do pobrania

uchwala_nr_lv-1236-18.pdf

Uchwała Nr LV/1236/18

Uchwała Nr LV/1235/18 z 26 stycznia 2018 r. w sprawie dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół

 

Uchwała Nr LV/1235/18 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne  na terenie Gminy Miasta Krosna oraz trybu kontroli.

Pliki do pobrania

uchwala_nr_lv-1235-18.pdf

Uchwała Nr LV/1235/18

Uchwała Nr XLVIII/1029/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ZSP Nr 5 II Armii Wojska Polskiego w Krośnie

 

Uchwała Nr XLVIII/1029/17 w sprawie zmiany nazwy ZSP Nr 5 II Armii Wojska Polskiego w Krośnie

Pliki do pobrania

1029.pdf

Uchwała Nr XLVIII/1029/17

Uchwała Nr XLVI/962/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych

 

Uchwała Nr XLVI/962/17 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krosna XL/839/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno, do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe do ustalenia  sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych  prowadzonych przez Gminę  Miasto Krosno

Pliki do pobrania

962.pdf

Uchwała Nr XLVI/962/17

Uchwała Nr XLVI/961/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów

 

Uchwała Nr XLVI/961/17 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krosna XL/838/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno, do nowego ustroju szkolnego, prowadzonego ustawa – Prawo oświatowe

Pliki do pobrania

961.pdf

Uchwała Nr XLVI/961/17

Uchwała Nr XL/839/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych

 

Uchwała Nr XL/839/17 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno, do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno.

Pliki do pobrania

839.pdf

Uchwała Nr XL/839/17

Uchwała Nr XL/838/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów,

 

Uchwała Nr XL/838/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

Pliki do pobrania

838.pdf

Uchwała Nr XL/838/17

Uchwała Nr XL/837/17 z 28 lutego 2017 r. sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Bursy Międzyszkolnej

 

Uchwała Nr XL/837/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Bursy Międzyszkolnej w Krośnie prowadzonej przez Gminę Miasto Krosno oraz ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Pliki do pobrania

837.pdf

Uchwała Nr XL/837/17

Uchwała Nr XL/836/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli

 

Uchwała Nr XL/836/17 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno, ustalenia liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Pliki do pobrania

836-2.pdf

Uchwała Nr XL/836/17

Uchwała Nr XL/835/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych

 

Uchwała Nr XL/835/17 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, ustalenia liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Pliki do pobrania

835-1.pdf

Uchwała Nr XL/835/17

Uchwała Nr XXI/430/16 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie planu sieci i obwodów szkół podstawowych i gimnazjów

 

Uchwała Nr XXI/430/16 w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno.

Pliki do pobrania

uchwala_nr_xxi-430-16.pdf

Uchwała Nr XXI/431/16 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych

 

Uchwała Nr XXI/431/16 w sprawie  ustalenia planu sieci publicznych szkół ponad gimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Krośnie.

Pliki do pobrania

uchwala_nr_xxi-431-16.pdf

Uchwała Nr XXI/432/16 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli

 

Uchwała Nr XXI/432/16  w sprawie  określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno oraz ustalenia liczby punktów za te kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Pliki do pobrania

uchwala_nr_xxi-432-16.pdf

Uchwała Nr XXI/433/16 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych

 

Uchwała Nr XXI/433/16 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły oraz ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Pliki do pobrania

uchwala_nr_xxi-433-16.pdf

Uchwała Nr XXI/434/16 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych gimnazjów

 

Uchwała Nr XXI/434/16 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Pliki do pobrania

uchwala_nr_xxi-434-16.pdf

Uchwała Nr XXI/435/16 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Bursy Międzyszkolnej w Krośnie

 

Uchwała Nr XXI/435/16 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Bursy Międzyszkolnej w Krośnie prowadzonej przez Gminę Miasto Krosno oraz ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Pliki do pobrania

uchwala_nr_xxi-435-16.pdf

Uchwała Nr XIX/385/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przeniesienia kształcenia w zawodzie

 

Uchwała Nr XIX/385/15 w sprawie przeniesienia kształcenia w zawodzie z Technikum Nr 3 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie do Technikum Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie.

Pliki do pobrania

uchwala_nr_xix-385-15.pdf

Uchwała Nr XIX/386/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośnie

 

Uchwała Nr XIX/386/15 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krośnie wchodzącej w skład Miejskiego Zespołu Szkół Nr 5 w Krośnie.

Pliki do pobrania

uchwala_nr_xix-386-15.pdf

Uchwała Nr XVIII/344/15 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania dotacji

 

Uchwała Nr XVIII/344/15 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Krosno przez organy inne niż Gmina Miasto Krosno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

Pliki do pobrania

uchwala_nr_xviii-344-15.pdf

Zarządzenie w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krosna z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, określenia specjalności i form kształcenia oraz zasad przyznawania tego dofinansowania na rok 2015.

Uchwła Nr XI/213/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu stypendialnego

 

Uchwała Nr XI/213/15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Programu Stypendialnego Miasta Krosna o charakterze motywacyjnym dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych .

Pliki do pobrania

uchwala_nr_xi-213-15.pdf

Uchwała NrIX/177/15 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia programu wyrównywania szans edukacyjnych

 

Uchwała Nr IX/177/15 w sprawie przyjęcia programu wyrównywania szans edukacyjnych dla młodzieży podejmującej naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno.

Pliki do pobrania

uchwala_nr_ix-177-15.pdf

Uchwała Nr V/ 80 /15 Rady Miasta Krosna z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie ustalenia zasad rekrutacji

 

Uchwała Nr V/80/15 w sprawie ustalenia  kryteriów oraz liczby punktow w postępowaniu rekrytacyjnym do przedszkoli i oddziałów  przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych pzrez Gminę Krosno.

Pliki do pobrania

uchwala_nr_v-_80-15.pdf

Uchwała Nr LIX/ 1333 /14 Rady Miasta Krosna z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Krosna

 

Uchwała Nr LIX/ 1333 /14 w sprawie ustanowienia Programu Stypendialnego Miasta Krosna dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Pliki do pobrania

uchwala_nr_lix-1333-14.pdf

Uchwała Nr LIX/ 1334 /14 Rady Miasta Krosna z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dotacji dla niepublicznych..

 

Uchwała Nr LIX/ 1334 /14 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji przyznawanych dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Krosno przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Krosno.

Pliki do pobrania

uchwala_nr_lix-1334-14.pdf

Uchwała Nr LIV/1263/14 Rady Miasta Krosna z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie likwidacji ULO w SOSW w Krośnie

 

Uchwała Nr LIV/1263/14  w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Krośnie wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Krośnie.

Pliki do pobrania

uchwala_nr_liv-1263-14.pdf

Uchwała Nr LIV/1262/14 Rady Miasta Krosna z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie likwidacji ULO dla dorosłych wchodzącego w ZSKU

 

Uchwała Nr LIV/1262/14  w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Krośnie wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pawła z Krosna w Krośnie.

Pliki do pobrania

uchwala_nr_liv-1262-14.pdf

Uchwała Nr LII/1158/14 Rady Miasta Krosna z dnia 30 stycznia 2014 w sprawie zamiaru przekształcenia ZSKU i SOSW

 

Uchwała Nr LII/1158/14 w sprawie zamiaruPrzekształcenia Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krośnie.

Pliki do pobrania

uchwala_nr_lii-1158-14.pdf

Uchwała Nr XLVIII/1009/13 Rady Miasta Krosna z dnia 25 października 2013 w sprawie projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców"

 

Uchwała Nr XLVIII/1009/13 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie realizacji projektu pod nazwą „Podkarpacie stawia na zawodowców”

Pliki do pobrania

uchwala_nr_xlviii-1009-13.pdf

Uchwała Nr XLV /917/13 Rady Miasta Krosna z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za przedszkola

 

Uchwała Nr XLVI917/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno.

Pliki do pobrania

uchwala.pdf

Uchwała Nr XXXV/608/12 Rady Miasta Krosna z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej

 

Uchwała Nr XXXV/608/12 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krosno.

Pliki do pobrania

uchwala_nr_xxxv-608-12.pdf

Uchwała Nr XXXV/607/12 Rady Miasta Krosna z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zamiaru rozwiązania ZSP 6 i utworzeniu MZS 5

 

Uchwała Nr XXXV/607/12 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Krośnie oraz zmiany uchwały o utworzeniu Miejskiego Zespołu Szkół Nr 5 w Krośnie i nadania mu statutu.

Pliki do pobrania

uchwala_nr_xxxv-607-12.pdf

Uchwała Nr XXXV/606/12 Rady Miasta Krosna z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołów Szkół

 

Uchwała Nr XXXV/606/12 w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Stanisława Szpetnara w Krośnie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Krośnie oraz Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie.

Pliki do pobrania

uchwala_nr_xxxv-606-12.pdf

Uchwała Nr XXXII/502/12 Rady Miasta Krosna z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej

 

Uchwała Nr XXXII/502/12 w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej Naftowo - Gazowniczej dla dorosłych Nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie i nadania jej statutu.

Pliki do pobrania

uchwala_nr_xxxii-502-12.pdf

Uchwała Nr XXXII/501/12 Rady Miasta Krosna z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania numeru porządkowego Szkole Policealnej

 

Uchwała Nr XXXII/501/12 w sprawie nadania numeru porządkowego Szkole Policealnej dla dorosłych wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krośnie w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

Pliki do pobrania

uchwala_nr_xxxii-501-12.pdf

Uchwała Nr XXVII 430/12 Rady Miasta Krosna z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozliczania wymiaru godzin

 

Uchwała Nr XXVII/430/12 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi pełniącemu stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym również nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli w systemie kształcenia na odległość, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość.

Pliki do pobrania

uchwala_xxvii-430-12.pdf

Uchwała Nr XXVI 403/12 Rady Miasta Krosna z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za przedszkola

 

Uchwała Nr XXVI/403/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno.

Pliki do pobrania

uchwala_nr_xxvi-403-12.pdf

Uchwała Nr XXVI 401/12 Rady Miasta Krosna z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego

 

Uchwała  Nr XXVI/401/12 w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego Nr 12 w Krośnie dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym, Znacznym, z Autyzmem oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi i włączenia go w strukturę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Krośnie oraz nadania mu statutu.

Pliki do pobrania

uchwala_nr_xxvi-401-12.pdf

Uchwała Nr XXIV 353/12 Rady Miasta Krosna z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie przyznawania nagród dla nauczycieli

 

Uchwała Nr XXIV/353/12 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krosno.

Pliki do pobrania

uchwala_nr_xxiv-353-12.pdf

Uchwała Nr VIII/114/11 Rady Miasta Krosna z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie opłat za świadczenie udzielane przez przedszkola


Uchwała  Nr VIII/114/11 w sprawie ustalenia opłat za świadczenie udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkole przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno.

Pliki do pobrania

uchwala_nr_viii-114-11.pdf

Uchwała Nr XXIV/354/12 Rady Miasta Krosna z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie włączenia II Liceum Ogólnokształącego do MZS Nr 4

 

Uchwała Nr XXIV/354/12 Rady Miasta Krosna z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie włączenia II Liceum Ogólnokształcącego im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie do Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Krośnie.

Pliki do pobrania

uchwala_nr_xxiv-354-12.pdf

Uchwała Nr XXI/283/11 Rady Miasta Krosna z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmiany siedziby ZSP Nr 6 w Krośnie


Uchwała Nr XXI/283/11 Rady Miasta Krosna z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Krośnie, ul. Lewakowskiego 27

Pliki do pobrania

uchwala_nr_xxi-283-11.pdf

Uchwała Nr XXI/282/11 Rady Miasta Krosna z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie założenia gimnazjum dwujęzycznego

 

Uchwała Nr XXI/282/11 Rady Miasta Krosna z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie założenia gimnazjum dwujęzycznego i utworzenia zespołu szkół oraz nadania im statutów.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krosna Nr 686/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krosna z dnia 5 stycznia 2010 w sprawie dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miejsca zamieszkania do krośnieńskich przedszkoli, szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz zasad zwrotu kosztów dowozu, gdy dowożenie  zapewniają rodzice, opiekunowie, opiekunowie prawni

 

Uchwała Rady Miasta Krosna z dnia 31 maja 2004r. w sprawie zasad pensum dla nauczycieli oraz zmiany do uchwały

 

Uchwała Rady Miasta Krosna Nr XX/433/04 z dnia 31 maja 2004r.w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi pełniącemu stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym również nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli w systemie kształcenia na odległość, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość.
 

Pliki do pobrania

uchwala_o_pensum_2004r..pdf

Uchwała Rady Miasta Krosna Nr XX/433/04 z dnia 31 maja 2004r.

uchwala_o_pensum_2005r..pdf

Uchwała Rady Miasta Krosna Nr XXXVII/725/05 z dnia 31 sierpnia 2005r.

uchwala_o_pensum_2006r..pdf

Uchwała Rady Miasta Krosna Nr XLVIII/945/06 z dnia 31 maja 2006r.

uchwala_o_pensum_2008r..pdf

Uchwała Rady Miasta Krosna Nr XXVII/479/08 z dnia 30 czerwca 2008r.

uchwala_pensum_2010.pdf

Uchwałą Rady Miasta Krosna Nr LVII/1041/10 z dnia 29 marca 2010r.

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • Wystawa grafiki Barbary Komanieckiej

  Termin: 2021-03-03
  Miejsce: Salonik Artystyczny KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • Internet bez hejtu – zajęcia dla dzieci w wieku 10-13 lat

  Termin: 2021-03-03
  Miejsce: Wydarzenie online więcej
 •  
 • NOWY TERMIN KONCERT ANDRZEJ PIASECZNY AKUSTYCZNIE - PRZENIESIONY Z 13 LISTOPADA 2020

  Termin: 2021-03-04
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • Rodzinny przewodnik po cyfrowym świecie - warsztat dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku 5-11 lat

  Termin: 2021-03-05
  Miejsce: Wydarzenie online więcej
 •  
 • KSIĘŻNICZKA CZARDASZA_spektakl przeniesiony z 5.X.2020

  Termin: 2021-03-12
  Miejsce: RCKP więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej