• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Wtorek, 14 lipca 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Kamila, Bonawentury

Dla Mieszkańców

Kontakt

ZSP Nr 1

Realizacja zadań w roku szkolnym 2012/2013 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. J. Szczepanika w Krośnie

 

1. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego zorganizowano dla klas w zawodach technik handlowiec, technik spedytor, technik obsługi turystycznej. Ostateczna grupa  docelowa  projektu  to   64 uczniów z klas II i III technikum kształcących się w w/w zawodach, wyłonionych do udziału w zajęciach zgodnie z obowiązującym  regulaminem  rekrutacji.
 

W roku szkolnym 2012/2013 zorganizowano zajęcia dla 40 uczniów, którzy przydzieleni zostali do jednej z  pięciu grup, liczących po 8 osób.  
Grupy utworzono według kierunków kształcenia:
grupa I - technik obsługi turystycznej  kl. II
grupa II - technik handlowiec kl. II
grupa III - technik obsługi turystycznej  kl. II
grupa IV - technik obsługi turystycznej  kl. II
grupa V - technik spedytor kl. II i III.
 

Każda z grup zrealizowała 60 godz. zajęć z języka angielskiego.  Zajęcia prowadzili nauczyciele zatrudnieni przez  Firmę The Challenge Group A.J. Molscy z Warszawy, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego.


2. Zajęcia dodatkowe z matematyki

Zajęcia dodatkowe z matematyki zorganizowano dla klas I i II w zawodach technik ekonomista i technik technologii odzieży.
W roku szkolnym 2012/2013 zorganizowano zajęcia dla 40 uczniów, którzy przydzieleni zostali do      jednej z  pięciu grup, liczących po 8 osób. 
Grupy utworzono według kierunków kształcenia:
grupa I - technik ekonomista  kl. II
grupa II - technik ekonomista kl. II
grupa III - technik ekonomista  kl. II
grupa IV - technik ekonomista kl. I i technik technologii odzieży  kl. I
grupa V - technik technologii odzieży kl. II.   
 

Każda z grup zrealizowała 60 godz. zajęć z matematyki.  Zajęcia prowadził nauczyciel zatrudniony przez  Niepubliczną Placówkę Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA z Krakowa,  wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego.

Uczniowie uczestniczący w zajęciach z języka angielskiego, jak i z matematyki korzystali z zakupionych ze środków projektu  podręczników, które po zakończeniu zajęć wzbogacą księgozbiór biblioteki szkolnej.
 

3. Praktyki i staże zawodowe.

W roku szkolnym 2012/2013 32 uczniów odbyło praktyki zawodowe u 7 pracodawców, w wymiarze 16 godzin (maksimum 4 godz. dziennie). Byli to uczniowie kształcący się w zawodach technik handlowiec, technik obsługi turystycznej - II klasy. Praktyka uczniów we wszystkich zawodach obejmowała obsługę klientów w odpowiednich placówkach usługowych, zapoznanie się z nowoczesnymi urządzeniami i oprogramowaniem finansowo-księgowym na stanowisku pracy oraz polityką firmy w zakresie promocji świadczonych usług - nie objętych programem praktyk szkolnych.  W chwili obecnej rozpoczynają się  staże wakacyjne. 60 uczniów zrealizuje 150 godzinny program stażu u 20 pracodawców. Podczas ubiegłych wakacji  57 uczniów odbyło staż u 21 pracodawców.  Z każdym pracodawcą została podpisana umowa dotycząca realizacji staży przez uczniów. Każda grupa stażystów ma opiekuna zarówno ze strony zakładu pracy, jak i ze strony szkoły.

4. Kurs prawa jazdy

W miesiącu czerwcu br. rozpoczęto realizację kursu prawa jazdy dla grupy I, składającej się z 25 osób.
Grupa II rozpocznie zajęcia już w nowym roku szkolnym 2013/2014. Grupą  docelową  kursu jest  79 uczniów kształcących się w zawodach:  technik handlowiec, technik spedytor, technik obsługi turystycznej, technik ekonomista, technik technologii odzieży. Kurs przeprowadzi  Liga Obrony Kraju, Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

 
5. Indywidualne  doradztwo zawodowe

Indywidualnym doradztwem zawodowym objęty został  każdy uczeń/uczennica w wymiarze 4 godzin.
Grupa docelowa to wszyscy uczestnicy projektu – 128 osób. Podczas indywidualnych spotkań
z doradcą zawodowym uczniowie  zrealizują program obejmujący następującą tematykę:
•    Autoprezentacja, CV, list motywacyjny;
•    Planowanie kariery zawodowej; aktywne metody poszukiwania pracy;
•    Rozmowa kwalifikacyjna;
•    Analiza lokalnego rynku pracy, ogólna charakterystyka biznes planu.

Po przeprowadzeniu postępowania  przetargowego wyłoniono wykonawcę zajęć, który w roku szkolnym 2012/2013 zrealizował już  320 godzin z  80 uczniami.

Wszystkim uczestnikom zajęć z języka angielskiego,  matematyki wydano materiały szkoleniowe: teczki, zeszyty, długopisy, ołówki, papier ksero.

Wszystkim uczestnikom indywidualnego doradztwa zawodowego wydano materiały szkoleniowe: teczki, zeszyty, długopisy, papier ksero, koszulki, pamięć przenośną.

Realizacja zadań w roku szkolnym 2013/2014 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. J. Szczepanika w Krośnie

Realizacja zadań w roku szkolnym 2013/2014 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. J. Szczepanika w Krośnie w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”.
 

 • Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego zorganizowano dla klas w zawodach: technik handlowiec, technik obsługi turystycznej, technik spedytor.
Ostateczna grupa  docelowa  projektu  to   64 uczniów z klas II i III technikum kształcących się w w/w zawodach, wyłonionych do udziału w zajęciach zgodnie z obowiązującym  regulaminem  rekrutacji.
 

W roku szkolnym 2013/2014 zorganizowano zajęcia dla 24 uczniów, którzy przydzieleni zostali do jednej z  trzech  grup, liczących po 8 osób. 
Grupy utworzono według kierunków kształcenia:
grupa I - technik obsługi turystycznej  kl. II
grupa II - technik obsługi turystycznej  kl. II
grupa III - technik handlowiec kl. II

Każda z grup zrealizowała 60 godz. zajęć z języka angielskiego.  Zajęcia prowadzili nauczyciele zatrudnieni przez  Firmę The Challenge Group A.J. Molscy z Warszawy, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego.
 

 • Zajęcia dodatkowe z matematyki

Zajęcia dodatkowe z matematyki zorganizowano dla klas  w zawodach technik ekonomista i technik technologii odzieży. Ostateczna grupa  docelowa  projektu  to   64 uczniów z klas I, II i III technikum kształcących się w w/w zawodach, wyłonionych do udziału w zajęciach zgodnie z obowiązującym  regulaminem  rekrutacji.
W roku szkolnym 2013/2014 zorganizowano zajęcia dla 24 uczniów, którzy przydzieleni zostali do jednej z  trzech grup, liczących po 8 osób. 
Grupy utworzono według kierunków kształcenia:
grupa I - technik ekonomista  kl. II
grupa II - technik ekonomista kl. II
grupa III - technik technologii odzieży kl. II   
 

Każda z grup zrealizowała 60 godz. zajęć z matematyki.  Zajęcia prowadził nauczyciel zatrudniony przez  Niepubliczną Placówkę Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA z Krakowa,  wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego.

Uczniowie biorący udział w zajęciach z języka angielskiego, jak i z matematyki korzystali z zakupionych ze środków projektu  podręczników, które po zakończeniu zajęć wzbogacą księgozbiór biblioteki szkolnej. Wszystkim uczestnikom zajęć z języka angielskiego,  matematyki wydano materiały szkoleniowe: teczki, zeszyty, długopisy, ołówki, papier ksero.
 

 • Praktyki zawodowe

Ostateczna grupa  docelowa  projektu  to   50 uczniów z klas  II i III kształcących się w zawodach:  technik handlowiec,  technik obsługi turystycznej, technik ekonomista, technik technologii odzieży. W roku szkolnym 2013/2014 osiemnastu uczniów odbyło praktyki zawodowe u sześciu pracodawców, w wymiarze 16 godzin (maksimum 4 godz. dziennie).
Byli to uczniowie klas II Technikum Nr 1 kształcący się w zawodach technik handlowiec, technik obsługi turystycznej, technik ekonomista.
Praktyka uczniów we wszystkich zawodach obejmowała obsługę klientów w odpowiednich placówkach usługowych, zapoznanie się z nowoczesnymi urządzeniami i oprogramowaniem finansowo-księgowym na stanowisku pracy oraz polityką firmy w zakresie promocji świadczonych usług - nie objętych programem praktyk szkolnych.

 • Staż zawodowy

Ostateczna grupa  docelowa  projektu  to   150 uczniów z klas I, II i III kształcących się w zawodach:  technik ekonomista, technik handlowiec,  technik spedytor, technik obsługi turystycznej, technik technologii odzieży.
Od 1 – 28 lipca 2014r. trzydziestu trzech  uczniów  w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik obsługi turystycznej, zrealizowało  staż  zawodowy, który obejmował  150 godzinny program u 14 pracodawców. 
Z każdym pracodawcą została podpisana umowa dotycząca realizacji staży przez uczniów. Każda grupa stażystów miała opiekuna zarówno ze strony zakładu pracy, jak i ze strony szkoły.
 

 • Kurs prawa jazdy

W 2014r. realizowany jest  kurs prawa jazdy dla kolejnych dwóch grup uczniów :
Grupa I – 14 osób
Grupa II – 15 osób
Łączna liczba uczestników kursu w 2014r. - 29 osób.
Grupą  docelową  kursu jest  79 uczniów kształcących się w zawodach:  technik handlowiec, technik spedytor, technik obsługi turystycznej, technik ekonomista, technik technologii odzieży.
Kurs prawa jazdy został przeprowadzony przez :

 • Ligę Obrony Kraju, Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie – w 2013r.
 • Ośrodek Szkolenia Kierowców IMPULS  w Krośnie – w 2014r.

 wyłonionych w drodze przetargu nieograniczonego.

 

 • Indywidualne  doradztwo zawodowe

W roku szkolnym 2013/2014 indywidualnym doradztwem zawodowym objętych zostało 48 osób,  (każdy uczeń/uczennica w wymiarze 4 godzin). Łącznie zrealizowano  192 godziny.
Grupa docelowa to wszyscy uczestnicy projektu – 128 osób. Podczas indywidualnych spotkań
z doradcą zawodowym uczniowie  zrealizowali  program obejmujący następującą tematykę:

 • Autoprezentacja, CV, list motywacyjny;
 • Planowanie kariery zawodowej; aktywne metody poszukiwania pracy;
 • Rozmowa kwalifikacyjna;
 • Analiza lokalnego rynku pracy, ogólna charakterystyka biznes planu.

Wszystkim uczestnikom indywidualnego doradztwa zawodowego wydano materiały szkoleniowe: teczki, zeszyty, długopisy, papier ksero, koszulki, pamięć przenośna 8 GB.
 

 • Kurs w zakresie komputerowego prawa jazdy ECDL

Grupa  docelowa  projektu  to   48 uczniów z klas II i III technikum kształcących się zawodzie technik ekonomista, wyłonionych do udziału w zajęciach zgodnie z obowiązującym  regulaminem  rekrutacji.
W roku szkolnym 2013/2014 (od października 2013r. do maja 2014r.) przeprowadzono kurs ECDL dla  48 uczniów, którzy przydzieleni zostali do jednej z  sześciu grup, liczących po 8 osób. 
Każda z grup zrealizowała 40 godz. kursu obejmującego:

 • przetwarzanie tekstów,
 • arkusze kalkulacyjne
 • grafika menedżerska i prezentacja
 • usługi w sieciach informatycznych oraz przeglądanie stron internetowych.

 Po zakończeniu realizacji kursu przeprowadzono egzaminy zewnętrzne  na międzynarodowy certyfikat ECDL (4 egzaminy praktyczne sprawdzające umiejętność wykorzystania komputera,
w certyfikowanym laboratorium przez upoważnionych egzaminatorów). Kurs  prowadzili nauczyciele zatrudnieni przez  Firmę ,,dlaKadr.pl” Dorota Podymniak,
ul. Powstańców Warszawy 40,  wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego.