• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Wtorek, 14 lipca 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Kamila, Bonawentury

Dla Mieszkańców

Kontakt

ZSP Nr 4

Realizacja zadań w roku szkolnym 2012/2013 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Krośnie


1. Zajęcia z języka angielskiego

Zajęcia z języka angielskiego zorganizowano dla uczniów klas drugich i trzecich technikum w zawodach występujących w szkole.  Ostateczna grupa  docelowa  projektu  to   90  uczniów z klas II i III technikum, wyłonionych do udziału w zajęciach zgodnie z obowiązującym  regulaminem  rekrutacji. W roku szkolnym 2012/2013 zorganizowano zajęcia dla 45 uczniów, którzy przydzieleni zostali do jednej z trzech grup, liczących po 15 osób. 
 

Grupy utworzono według kierunków kształcenia:
grupa I - technik wiertnik  kl. III
grupa II - technik górnictwa otworowego, logistyk kl. III
grupa III - technik geolog kl. III i II   
Każda z grup zrealizowała 30 godz. zajęć z języka angielskiego.  Zajęcia prowadził nauczyciel zatrudniony przez  Firmę The Challenge Group A.J. Molscy z Warszawy, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego.

Uczniowie uczestniczący w zajęciach z języka angielskiego korzystali z zakupionych ze środków projektu  słowników kolokacji i angielskich wyrażeń biznesowych oraz programu   multimedialnego kursu biznesowego języka angielskiego ukierunkowanego na uczniów, którzy będą się posługiwać językiem angielskim w pracy zawodowej, które po zakończeniu zajęć wzbogacą księgozbiór biblioteki szkolnej. Wszystkim uczestnikom zajęć z języka angielskiego wydano materiały szkoleniowe: zeszyty, długopisy, papier ksero, koszulki foliowe, segregatory.

2.  Kurs spawacza metodą TIG

 

Kurs przeznaczony dla  uczniów zasadniczej szkoły zawodowej kształcących się w zawodzie wiertacz. Grupa składająca się z 15 uczniów  zrealizowała  104 godzinny program, w tym 16 godzin szkolenia teoretycznego i 88 godzin szkolenia praktycznego.  Kurs pozwolił im uzyskać dodatkowe kwalifikacje z zakresu spawania metodą TIG, potwierdzone książką spawacza. Kurs przeprowadził  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie, Ośrodek Kształcenia Zawodowego  w Krośnie, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Każdy z uczniów zdał egzamin i otrzymał książeczkę spawacza, potwierdzającą zdobyte uprawnienia.


 

3. Kurs prawa jazdy

Kurs prawa jazdy kat. B kurs przeznaczony dla uczniów technikum osiągających najlepsze wyniki w nauce. Grupa docelowa to 30 uczniów podzielonych na 2 grupy po 15 osób. W roku szkolnym 2012/2013 kurs został  zrealizowany dla  I grupy  składającej się z 15 uczniów. Kurs obejmował 60 godzin, w tym  30 godzin zajęć teoretycznych dla grupy i po 30 godzin  – zajęć praktycznych – nauka jazdy dla każdego ucznia. Kurs prowadził Ośrodek Szkolenia Kierowców „Duet”  wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.  Druga grupa rozpocznie zajęcia w nowym roku szkolnym.

4.  Kurs operatora wózków widłowych


Kurs operatora wózków widłowych przeznaczony był dla uczniów technikum kształcących się w zawodzie technik logistyk.  Grupa składała się z 15 osób. Liczba godzin kursu  przypadająca na  grupę   to  67 godzin, w tym 15 godzin – zajęć praktycznych,  44 godzin zajęć teoretycznych i  8 godzin wymiana butli gazowych. Uczniowie po ukończeniu kursu otrzymali certyfikat potwierdzający umiejętności przydatne w pracy zawodowej i zwiększające szanse uzyskania pracy. Kurs prowadziło Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach, Przedstawicielstwo w Jaśle, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego.

 


 


5. Staże zawodowe.

Podczas ubiegłych wakacji  39 uczniów odbyło staż u 2 pracodawców – w PGNiG i Glass Mark. Z każdym pracodawcą została podpisana umowa dotycząca realizacji przez uczniów 150 godzinnego programu stażu.

6. Indywidualne  doradztwo zawodow
e

Indywidualnym doradztwem zawodowym objęty został  każdy uczeń/uczennica w wymiarze 4 godzin. Grupa docelowa to wszyscy uczestnicy projektu – 130 osób. Podczas indywidualnych spotkań  z doradcą zawodowym uczniowie  zrealizują program obejmujący następującą tematykę:
•    Autoprezentacja, CV, list motywacyjny;
•    Planowanie kariery zawodowej; aktywne metody poszukiwania pracy;
•    Rozmowa kwalifikacyjna;
•    Analiza lokalnego rynku pracy, ogólna charakterystyka biznes planu.

Po przeprowadzeniu postępowania  przetargowego wyłoniono wykonawcę zajęć, który w roku szkolnym 2012/2013 zrealizował już  120 godzin dla  grupy I składającej się z 30 uczniów   oraz  88 godzin zajęć dla II grupy. Pozostałe zajęcia odbędą się w nowym roku szkolnym.

Wszystkim uczestnikom indywidualnego doradztwa zawodowego wydano materiały szkoleniowe: teczki, zeszyty, długopisy, papier ksero, koszulki, pamięć przenośną.

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • WAKACJE Z BAJKAMI w artKinie

  Termin: 2020-07-14
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • MANUFAKTURA WYOBRAŹNI - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - PROJEKT KOSZULKA

  Termin: 2020-07-15
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • WAKACJE Z BAJKAMI w artKinie

  Termin: 2020-07-15
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • DKF "16 mm" SIŁA OGNIA

  Termin: 2020-07-16
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • WAKACJE Z BAJKAMI w artKinie

  Termin: 2020-07-16
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej