• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Wtorek, 14 lipca 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Kamila, Bonawentury

Dla Mieszkańców

Kontakt

MZS Nr 5

Kurs florystyczny - kolejna grupa uczniów z certyfikatami

ZDZ Rzeszów Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Krośnie zorganizował i przeprowadził kurs florystyczny dla uczniów Miejskiego Zespołu Szkół Nr 5, w ramach realizacji projektu "Kształcenie zawodowe szansą rozwoju" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Kurs odbył się w dniach 19.03.- 25.04.2019 r., uczestniczyła w nim grupa 12 uczennic z w/w szkoły, kształcących się w zawodzie technik architektury krajobrazu. Zajęcia odbywały się w salach dydaktycznych szkoły. Wszystkie osoby zaliczyły egzamin z wynikiem pozytywnym i otrzymały zaświadczenia ukończenia kursu wraz z suplementem i certyfikatem. Szkolenie w znaczącym stopniu poszerzyło wiedzę i umiejętności uczniów.

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

 

 

 

Kurs spawacza metodą TIG - zakończony

W dniu 01.12.2018 roku, w Miejskim Zespole Szkół Nr 5, zakończył się Kurs spawacza metodą TIG dla uczestników projektu "Kształcenie zawodowe szansą rozwoju" realizowanego w ramach Osi Piorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego RPO WP 2014 - 2020. W szkoleniu uczestniczyło 8 uczniów w/w szkoły. Wszyscy uczestnicy szkolenia osiągnęli wymagany próg frekwencji, zaliczyli egzamin z wynikiem pozytywnym i otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu wraz z suplementem i certyfikatem, książką spawacza wraz ze świadectwem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Szkolenie spełniło oczekiwania uczestników, dzięki niemu podnieśli swoje kwalifikacje, poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności, m. in. nauczyli się obsługiwać sprzęt i osprzęt spawalniczy do spawania w met. TIG, wykonywać spoiny pachwinowe na blachach, rurach i konstrukcjach stalowych.

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

PODSUMOWANIE STAŻY W KROŚNIEŃSKIEJ „BUDOWLANCE”

zestaw logo

W dniu 16 listopada 2018 r. w krośnieńskiej „Budowlance” odbyło się seminarium podsumowujące staże, w których brali udział uczniowie Technikum nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego i Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego. Staże były realizowane w ramach projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.4 „Poprawa jakości kształcenia zawodowego regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego”

W seminarium brali udział przedstawiciele Urzędu Miasta Krosna, przedstawiciele pracodawców, nauczyciele szkoły oraz uczniowie, którzy brali udział w stażach i praktykach w 2018 r. Podsumowania realizacji projektu dokonał zastępca prezydenta pan Bronisław Baran.

Wystąpienie Pana Prezydenta Bronisława Barana

Staże odbywały się w miesiącu lipcu i sierpniu 2018 r. w następujących firmach:

 • ZPUH kwiaton Pracownia Sztukatorska Wiesław Kwiatkowski  w Boguchwale dla uczniów kształcących się w zawodzie technik renowacji elementów architektury;
 • „Instalator” Firma Handlowo – Usługowa Rymanów dla uczniów kształcących się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 •  FHUP hurtownia ogrodnicza Ogród Sanocki i Wspólnicy SP. J – Jasło, Spółdzielnia ogrodniczo – Pszczelarska „SOPEX” – Krosno, oraz CHERRY LAB Sp z o. o. – Miejsce Piastowe dla uczniów kształcących sięw zawodzie technik architektury krajobrazu,
 • PRO-INVEST Mariusz Szczepański – Krosno dla uczniów kształcących się w zawodach technik budownictwa i monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

W ramach projektu do tej pory uczniowie krośnieńskiej Budowlanki uczestniczyli w dwóch turach staży i praktyk zawodowych oraz w następujących kursach kwalifikacyjnych:

 • kurs operatora koparko ładowarki,
 • kurs operatora wózków widłowych,
 • kurs spawania metodą TIG,
 • kurs florystyczny.

W roku 2019 odbędzie się następna tura kursów, a w czasie wakacji kolejni uczniowie będą uczestniczyć w płatnych stażach, nabierając jednocześnie doświadczenia w pracy zawodowej, dzięki czemu będą bardziej konkurencyjni na rynku pracy.
 

uczestnicy seminarium

 

uczestnicy seminarium

 

uczestnicy seminarium

 

uczestnicy seminarium

 

Kurs spawacza metodą TIG - świadectwa Instytutu Spawalniczego w Gliwicach rozdane

uczestnik kursu

 

W dniach 20.09.2017 - 04.11.2017 roku, ZDZ Rzeszów Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Krośnie zorganizował i przeprowadził kurs spawacza metodą TIG dla uczniów Miejskiego Zespołu Szkół Nr 5 w ramach projektu "Kształcenie zawodowe szansą rozwoju" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego RPO WP 2014 - 2020.  W szkoleniu uczestniczyło 8 uczniów, kształcących się w zawodach: technik budownictwa, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, monter izolacji budowlanych monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych. Zajęcia teoretyczne odbywały się w salach dydaktycznych w/w szkoły, natomiast praktyczne w budynku spawalni należącej do Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Krośnie. Wszyscy uczestnicy szkolenia osiągnęli wymagany próg frekwencji, zaliczyli egzamin z wynikiem pozytywnym i otrzymali zaświadczenia ukończeniu kursu wraz z suplementem i certyfikatem, książeczkę spawacza wraz ze świadectwem wydanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.  Szkolenie spełniło oczekiwania uczestników, dzięki niemu podnieśli swoje kwalifikacje, poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności, m. in. nauczyli się obsługiwać sprzęt i osprzęt spawalniczy do spawania w met. TIG, wykonywać spoiny pachwinowe na blachach, rurach.

 

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

Kurs florystyczny - zakończony

 bukiet kwiatów

ZDZ Rzeszów Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Krośnie zorganizował i przeprowadził kurs florystyczny dla uczniów Miejskiego Zespołu Szkół Nr 5, w ramach realizacji projektu "Kształcenie zawodowe szansą rozwoju" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Kurs odbył się w dniach 19.09.- 24.10.2017 r., uczestniczyła w nim  grupa 12 uczniów, (10 uczennic i 2 uczniów) z w/w szkoły, kształcących się w zawodzie technik architektury krajobrazu. Zajęcia odbywały się w salach dydaktycznych szkoły. Wszystkie osoby zaliczyły egzamin z wynikiem pozytywnym i otrzymały zaświadczenia ukończenia kursu wraz z suplementem i certyfikatem. Szkolenie w znaczącym stopniu poszerzyło wiedzę i umiejętności uczniów.

uczestnicy kursu i bukiety kwiatów

 

uczestnicy kursu i bukiety kwiatów

 

uczestnicy kursu i bukiety kwiatów

 

uczestnicy kursu i bukiety kwiatów

 

uczestnicy kursu i bukiety kwiatów

 

uczestnicy kursu i bukiety kwiatów

 

uczestnicy kursu i bukiety kwiatów

 

 

Seminarium z pracodawcami w ramach projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”

 

W dniu 28 września 2017 roku w Miejskim Zespole Szkół nr 5 w Krośnie ul. ks. Piotra Skargi 3 odbyło się seminarium podsumowujące staże i praktyki wakacyjne realizowane w ramach projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, który prowadzony jest w ramach Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego RPO WP 2014 – 2020.

W seminarium uczestniczyło 50 osób. Spośród zaproszonych gości udział wzięli:
Bronisław Baran – Zastępca Prezydenta Miasta Krosna
Grażyna Gregorczyk – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krosna
Anna Szajna – Inspektor Wydziału Edukacji UM Krosna
Teresa Niziołek – przedstawiciel Powiatowego Urzędu PracyPracodawców z którymi szkoła współpracuje w zakresie realizacji praktyk i staży zawodowych dla uczniów - reprezentowali:
Wiesław Kwiatkowski – „Kwiaton” Pracownia Sztukatorska
Elżbieta Tobjasz – Kierownik Zasobów Ludzkich Leroy Merlin Krosno
Małgorzata Cichoń – przedstawiciel Grinplastu
Rafał Rojowski – przedstawiciele Hartbexu
Mirosław Bajda – przedstawiciele Hartbexu


Obecni byli także nauczyciele przedmiotów zawodowych Technikum nr 6 w Krośnie i uczniowie – tegoroczni stażyści i praktykanci.


Uczestników seminarium powitała Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 w Krośnie mgr inż. arch. Lidia Kasińska. Ona też zapoznała gości z celem i planem tego spotkania. Następnie głos zabrał zastępca Prezydenta Miasta Krosna Bronisław Baran, który przekazał ogólne dane o projekcie, „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” prowadzonym przez Gminę Miasto Krosno.
Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Bronisław Baran

O realizacji tego projektu w Miejskim Zespole Szkół nr 5 w Krośnie mówił Zastępca Dyrektora Jan Pigoń. Prezentacja zakończyła się analizą odpowiedzi uczniów na pytania zadane stażystom i praktykantom w anonimowej ankiecie, - były one bardzo pochlebne dla tegorocznych pracodawców.
Z kolei zabrała głos Pani Elżbieta Tobjasz Kierownik Zasobów Ludzkich Leroy Merlin w Krośnie – bardzo pochlebnie wyrażała się o młodzieży uczestniczącej w stażach i deklarowała chęć współpracy na dalszych etapach realizacji projektu.
Zastępca Dyrektora Jan Pigoń podziękował wszystkim za udział w seminarium i zaprosił na poczęstunek.
Wszyscy zaproszeni otrzymali pamiątkowy folder okolicznościowy.
 

uczestnicy seminarium

 

uczestnicy seminarium

 

uczestnicy seminarium

 

Kurs operatora wózków jezdniowych - zakończony

 

W Miejskim Zespole Szkół Nr 5, w dniu 30.06.2017 roku, zakończył się kurs operatora wózków jezdniowych, przeprowadzony dla 16 uczniów kształcących się w zawodach: technik budownictwa, technik renowacji elementów architektury, technik architektury krajobrazu, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, monter izolacji budowlanych.  Zgodnie z ustalonym harmonogramem szkolenie wraz z zajęciami praktycznymi trwało od 1.03.2017 do 30.06.2017 roku. Wszyscy uczestnicy szkolenia po pozytywnie zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu i suplementy na podstawie których pracodawca wystawia imienne zezwolenie, które jest podstawą wykonywania zawodu. Młodzież uczestnicząca w kursie poszerzyła swoją wiedzę i podniosła swoje kwalifikacje.

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

Certyfikaty operatora koparko-ładowarki - rozdane

 

 

W Miejskim Zespole Szkół Nr 5, w dniach 14.03.- 01.06.2017 r. w ramach projektu "Kształcenie zawodowe szansą rozwoju" odbył się kurs koparko-ładowarki przeprowadzony przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim . Do szkolenia przystąpiła grupa 8 uczniów kształcących się w zawodach: technik budownictwa, technik architektury krajobrazu. Do egzaminu państwowego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa Górnictwa Skalnego przystąpiły wszystkie osoby uczestniczące w szkoleniu. Uczniowie zdali egzamin z wynikiem pozytywnym i otrzymały zaświadczeniem ukończenia szkolenia oraz książkę operatora z wpisem uprawnień "Koparko-ładowarki kl. III wszystkie typy".

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

Doposażenie szkolnych warsztatów i pracowni zawodowych w MZS Nr 5

 

W ramach realizowanego projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014 - 2020, doposażone zostały szkolne warsztaty i pracownie zawodowe w sprzęt geodezyjny i budowlany.

 

Sprzęt geodezyjny

Sprzęt, który został zakupiony do pracowni zawodowej dla uczniów uczących się w zawodzie technik geodeta to m.in.:

 • węgielnice z pionem,
 • szkicowniki geodezyjne,
 • tyczki aluminiowe,
 • szpilki geodezyjne,
 • busole,
 • dalmierze laserowe,
 • statywy,
 • niwelatory optyczne,
 • odbiornik GNSS GEOMAX Zenith 15
 • tachimetry GEOMAX ZIPP 20 (zestawy),
 • taśmy stalowe RICHTER w kapslu.

Nowy sprzęt geodezyjny na łączną kwotę 101 467,57 zł, dostarczyła firma GEOLINE sp. z o.o., która została wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Sprzęt budowlany

Warsztaty zostały doposażone w sprzęt budowlany:

 • mieszadło do zapraw,
 • wiertła do betonu z uchwytem SDS,
 • młotki ślusarskie,
 • piły ręczne do metalu, piły grzbietnice, piły płatnice, piły widiowe do cięcia pianobetonu,
 • szpachle stalowe,
 • pace stalowe nierdzewne gładkie i zębate,
 • poziomice dł. 60 cm, 80 cm, 100 cm,
 • cyrkle do trasowania,
 • szczypce uniwersalne,
 • tarcze diamentowe gładkie 125/22,2 mm, 200/25,4 mm,
 • wyciskacze do mas,
 • uchwyty do szlifowania,
 • metry dł. 3 m,
 • strugi kątowe,
 • dobijaki do gwoździ,
 • stoły tapeciarskie,
 • wyrzynarki,
 • przecinarka do glazury na mokro,
 • odkurzacz przemysłowy,
 • noże do cięcia wełny mineralnej,
 • wagi elektroniczne,
 • walce do odpowietrzania szer. 230 mm, 450 mm,
 • wiertarki udarowe,
 • szlifierki kątowe wysokoobrotowe,
 • spawarka do wykładzin PCW,
 • laserowy przyrząd traserski,
 • podnośnik do płyt,
 • nożyce do blachy ręczne,
 • łaty aluminiowe dł. 2 m,
 • kątownik aluminiowy z poziomicą,
 • aparat do określenia wilgotności podłoży,
 • wentylatory nadmuchowe – nagrzewnice elektryczne,
 • imadła ślusarskie,
 • kompresor,
 • piaskarka mobilna,
 • otwornice wolframowe,
 • szlifierko polerka na sucho i mokro,
 • urządzenie do groszkowania,
 • kowadło,
 • otwornice do drewna, glazury i kamienia,
 • wiertła do drewna, metalu, betonu,
 • dłuta SDS+, SDS MAX,
 • pirometr,
 • kątowniki profesjonalne nastawne,
 • miernik wilgotności materiałów budowlanych,
 • rysik diamentowy,
 • zestaw do piaskowania na mokro,
 • mieszadła do zapraw,
 • kozły budowlane składane,
 • kątowniki murarskie,
 • suwmiarki noniuszowe,
 • łopaty do piasku,
 • przecinaki murarskie,
 • pojemniki na zaprawę,
 • kastry budowlane,
 • łaty trapezowe dł. 1,5 m, dł. 2,5 m,
 • opalarka elektryczna,
 • piła spalinowa.

 Dostawcą sprzętu była firma „Sklep Komputerowy AMERYKA” – Mariusz Warzybok, która została wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość narzędzi to 22 365,53 zł.


 

sprzęt geodezyjny

 

sprzęt geodezyjny

 

sprzęt geodezyjny

 

sprzęt geodezyjny

 

sprzęt geodezyjny

 

sprzęt geodezyjny

 

sprzęt budowlany

 

sprzęt budowlany

 

sprzęt budowlany

 

sprzęt budowlany

 

sprzęt budowlany

 

sprzęt budowlany

 

Startują kursy w ramach projektu "Kształcenie zawodowe szansą rozwoju"

 

W  MZS Nr 5 rozpoczęły się kursy zawodowe realizowane w ramach projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 
1.    Kurs operatora wózków jezdniowych

 • termin rozpoczęcia zajęć – 1.03.2017 r.,
 • grupa docelowa - uczniowie kształcący się w zawodach: technik budownictwa, technik renowacji elementów architektury, technik architektury krajobrazu, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, monter izolacji budowlanych,
 • liczba grup – 1,
 • liczba uczniów w grupie – 16,
 • liczba obowiązkowych godzin przypadających na grupę - 67.

Kurs prowadzi Liga Obrony Kraju - Ośrodek Szkolenia Kierowców w Krośnie - który został wyłoniony w trybie postępowania – zamówienia na usługi społeczne.
Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, potwierdzające zdobyte uprawnienia.

2.    Kurs operatora koparko-ładowarki

 • termin rozpoczęcia zajęć –14.03.2017 r.,
 • grupa docelowa - uczniowie kształcący się w zawodzie technik budownictwa, technik architektury krajobrazu,
 • liczba grup – 1,
 • liczba uczniów w grupie – 8,
 • liczba obowiązkowych godzin przypadających na grupę - 176.

Kurs prowadzi Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim, który został wyłoniony w trybie postępowania – zamówienia na usługi społeczne.
Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, potwierdzające zdobyte uprawnienia.

3.    Kurs florystyczny

 • termin rozpoczęcia zajęć –19.09.2017 r.,
 • grupa docelowa - uczniowie kształcący się w zawodzie technik architektury krajobrazu,
 • liczba grup – 1,
 • liczba uczniów w grupie – 12,
 • liczba obowiązkowych godzin przypadających na grupę - 60.

Kurs prowadzi Zakład Doskonalenia Zawodowego Rzeszów - Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Krośnie, który został wyłoniony w trybie postępowania – zamówienia na usługi społeczne.
Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, potwierdzające zdobyte uprawnienia.

4.    Kurs spawacza metodą TIG

 • termin rozpoczęcia zajęć –20.09.2017 r.,
 • grupa docelowa - uczniowie kształcący się w zawodzie technik budownictwa, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, monter izolacji budowlanych monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • liczba grup – 1,
 • liczba uczniów w grupie – 8,
 • liczba obowiązkowych godzin przypadających na grupę - 104.

Kurs prowadzi Zakład Doskonalenia Zawodowego Rzeszów - Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Krośnie, który został wyłoniony w trybie postępowania – zamówienia na usługi społeczne.
Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, potwierdzające zdobyte uprawnienia.


 

loga projektu

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • WAKACJE Z BAJKAMI w artKinie

  Termin: 2020-07-14
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • MANUFAKTURA WYOBRAŹNI - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - PROJEKT KOSZULKA

  Termin: 2020-07-15
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • WAKACJE Z BAJKAMI w artKinie

  Termin: 2020-07-15
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • DKF "16 mm" SIŁA OGNIA

  Termin: 2020-07-16
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • WAKACJE Z BAJKAMI w artKinie

  Termin: 2020-07-16
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej