• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Wtorek, 14 lipca 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Kamila, Bonawentury

Dla Mieszkańców

Kontakt

ZSKU

Kurs prowadzenia działalności gospodarczej i ksiąg rachunkowych

W Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w dniach 09.03 - 29.04.2019 r. w ramach projektu "Kształcenie zawodowe szansą rozwoju" realizowanego w ramach Osi Piorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego RPO WP 2014 - 2020 odbył się kurs prowadzenia własnej działalności gospodarczej i ksiąg rachunkowych przeprowadzony przez Pana Marcina Bednarza.

W szkoleniu udział wzięło 15 uczniów, kształcących się w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych i fototechnik. Zajęcia odbywały sie w salach Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach projektu.

Program szkolenia składał sie m.in. z takich modułów tematycznych jak:

 1. Przedsiębiorczość i człowiek przedsiębiorczy.
 2. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.
 3. Rynek i gospodarka rynkowa
 4. Działalności gospodarcza i przedsiębiorca.
 5. Planowanie i zakładanie działalności gospodarczej.
 6. Marketing w działalności gospodarcze.
 7. Pieniądz i banki w gospodarce.
 8. Formy opodatkowania działalności gospodarczej.
 9. Formy prowadzenia ewidencji księgowej.
 10. Dokumentacja związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 11. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów formie tradycyjnej z zastosowaniem programów komputerowych.

Część spotkań w ramach kursu odbywała się w firmie symulacyjnej w której praca odbywała się na dokumentach, a część w pracowni komputerowej wyposażonej w oprogramowanie do prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów.

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczestnicząca w nich młodzież deklarowała chęć rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Uczniowie z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach związanych z wykorzystaniem oprogramowania do prowadzenia działalności gospodarczej.

uczestnicy kursu podczas zajęć

 

uczestnicy kursu podczas zajęć

 

uczestnicy kursu podczas zajęć

 

uczestnicy kursu podczas zajęć

 

uczestnicy kursu podczas zajęć

 

uczestnicy kursu podczas zajęć

 

Kurs fotografii - kolejna grupa uczniów z szansą na lepszy start w przyszłość

W Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego, dnia 25.06.2018 r. w ramach projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego zakończył się kurs fotografii, przeprowadzony dla 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych.

 

Zajęcia odbywały się w salach dydaktycznych w/w szkoły oraz w plenerze. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem i znacznie pogłębiły wiedzę uczestników kursu na temat fotografii. Wszyscy uczestnicy szkolenia osiągnęli wymagany próg frekwencji, przystąpili do ankiet monitorujących ich wiedzę i otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu.

zdjęcia wykonane przez uczestników kursu

 

zdjęcia wykonane przez uczestników kursu

 

zdjęcia wykonane przez uczestników kursu

 

zdjęcia wykonane przez uczestników kursu

 

zdjęcia wykonane przez uczestników kursu

 

zdjęcia wykonane przez uczestników kursu

 

Kurs projektowania i zarządzania stronami internetowymi - kolejna grupa uczniów przeszkolona

W Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego, dnia 22.06.2018 r. zakończył się kurs projektowania i zarządzania stronami internetowymi, przeprowadzony w ramach projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Został on przeprowadzony dla grupy 10 uczniów kształcących się w zawodzie fototechnik.

Zajęcia odbywały się w pracowni komputerowej. Wszyscy uczestnicy szkolenia osiągnęli wymagany próg frekwencji, wypełniły ankiety ewaluacyjne oraz wykonały projekty stron z wykorzystaniem języka HTML, CSS, oraz systemu CMS. Uczestniczki  wykazywały się wysoką aktywnością, samodzielnością, chętnie wykonywały zaplanowane ćwiczenia praktyczne.  Na ostatnich zajęciach otrzymały zaświadczenia ukończenia kursu.

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

Kurs prowadzenia działalności gospodarczej i ksiąg rachunkowych

W Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w dniach 01.03 - 14.04.2018 r. w ramach projektu "Kształcenie zawodowe szansą rozwoju" realizowanego w ramach Osi Piorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego RPO WP 2014 - 2020 odbył się kurs prowadzenia własnej działalności gospodarczej i ksiąg rachunkowych przeprowadzony przez Pana Marcina Bednarza.

W szkoleniu udział wzięło 15 uczniów, kształcących się w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych i fototechnik. Zajęcia odbywały sie  w salach Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w krośnie z wykorzystaniem sprzętu szkoły.

Na pierwszych zajęciach uczestnicy otrzymali harmonogram zajęć, zostali zapoznani z programem szkolenia i otrzymali komplet materiałów szkoleniowych.

Część spotkań w ramach kursu odbywała się w firmie symulacyjnej w której praca odbywała się na dokumentach, a część w pracowni komputerowej wyposażonej w oprogramowanie do prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów.

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczestnicząca w nich młodzież deklarowała chęć rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Uczniowie z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach związanych z wykorzystaniem oprogramowania do prowadzenia działalności gospodarczej. 

uczestnicy szkolenia

 

uczestnicy szkolenia

 

uczestnicy szkolenia

 

 

 

 

Kurs projektowania i zarządzania stronami internetowymi

 

 uczestniczki kursu

W Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego, dnia 22.06.2017 r. zakończył się kurs projektowania i zarządzania stronami internetowymi, przeprowadzony dla grupy 10 uczniów kształcących się w zawodzie fototechnik. Zajęcia odbywały się w pracowni komputerowej . Wszystkie uczestniczki szkolenia osiągnęły wymagany próg frekwencji, wypełniły ankiety ewaluacyjne oraz wykonały projekty stron z wykorzystaniem języka HTML, CSS, oraz systemu CMS. Uczestniczki  wykazywały się wysoką aktywnością, samodzielnością, chętnie wykonywały zaplanowane ćwiczenia praktyczne.  Na ostatnich zajęciach otrzymały zaświadczenia ukończenia kursu.

 

uczestniczki kursu

 

uczestniczki kursu

 

uczestniczki kursu

 

Kurs fotografii - zakończony

 

W Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego, dnia 20.06.2017 r. zakończył się kurs fotografii, przeprowadzony dla 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych. Zajęcia odbywały się w salach dydaktycznych w/w szkoły oraz w plenerze. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem i znacznie pogłębiły wiedzę uczestników kursu na temat fotografii. Wszyscy uczestnicy szkolenia osiągnęli wymagany próg frekwencji, przystąpili do ankiet monitorujących ich wiedzę i otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu.

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

Nowa pracownia fotograficzna - doposażona

 

Dnia 7 kwietnia 2017 roku, w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego odbyło się uroczyste otwarcie pracowni fotograficznej.

 

W ramach realizowanego projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014 - 2020, pracownia została doposażona w nowy sprzęt fotograficzny, oświetleniowy i drukujący na kwotę przekraczającą 23 000 zł., którego dostawcą była firma wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego - „Quatro Computers” - Maciej Zachara.

 Poniżej prezentujemy wykaz sprzętu, który został zakupiony do pracowni fotograficznej:

 • lustrzanka cyfrowa z obiektywem,
 • wizualizer,
 • zewnętrzna lampa błyskowa,
 • lampa studyjna z akcesoriami modyfikującymi światło,
 • mieszki fotograficzne,
 • pierścienie makro,
 • wzorniki barw,
 • tła fotograficzne z elektrycznym sterowaniem,
 • filtry fotograficzne,
 • akcesoria do zdalnego wyzwalania lamp i aparatów,
 • żuraw oświetleniowy,
 • statyw fotograficzny,
 • drukujące urządzenie wielofunkcyjne A3,
 • drukarka laserowa A4,
 • drukarka fotograficzna,
 • dysk zewnętrzny,
 • karta pamięci.
   

 

uroczyste otwarcie

 

uroczyste otwarcie

 

uroczyste otwarcie

 

uroczyste otwarcie

 

uroczyste otwarcie

 

uroczyste otwarcie

 

Startują kursy w ramach projektu "Kształcenie zawodowe szansą rozwoju"

 

W Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego rozpoczęły się kursy zawodowe realizowane w ramach projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 

1.     Kurs fotografii

 • termin rozpoczęcia zajęć - 24 marca 2017 r.,
 • grupa docelowa - uczniowie kształcący się w zawodzie technik cygrowych procesów graficznych,
 • liczba grup – 1,
 • liczba uczniów w grupie – 10,
 • liczba obowiązkowych godzin przypadających na grupę - 84.


Kurs przeprowadzi Pan Artur Kuliga, który został wyłoniony w trybie postępowania - zamówienia na usługi społeczne.
Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, potwierdzające zdobyte uprawnienia.


2.    Kurs projektowania i zarządzania stronami internetowymi

 • termin rozpoczęcia zajęć – 7 kwietnia 2017 r.,
 • grupa docelowa - uczniowie kształcący się w zawodzie fototechnik,
 • liczba grup – 1,
 • liczba uczniów w grupie – 10,
 • liczba obowiązkowych godzin przypadających na grupę - 84.


Kurs przeprowadzi Pan Bogdan Skotnicki, który został wyłoniony w trybie postępowania - zamówienia na usługi społeczne.
Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, potwierdzające zdobyte uprawnienia.
 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • WAKACJE Z BAJKAMI w artKinie

  Termin: 2020-07-14
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • MANUFAKTURA WYOBRAŹNI - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - PROJEKT KOSZULKA

  Termin: 2020-07-15
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • WAKACJE Z BAJKAMI w artKinie

  Termin: 2020-07-15
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • DKF "16 mm" SIŁA OGNIA

  Termin: 2020-07-16
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • WAKACJE Z BAJKAMI w artKinie

  Termin: 2020-07-16
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej