• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Piątek, 10 lipca 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Olafa, Filipa

Dla Mieszkańców

Kontakt

ZSP Nr 2

Kurs obsługi kas fiskalnych 2019r. - zakończony

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w dniu 10.05.2019 roku, zakończył się kurs obsługi kas fiskalnych, przeprowadzony dla 8 uczniów kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik, piekarz, kucharz. Zgodnie z ustalonym harmonogramem szkolenie wraz z zajęciami praktycznymi trwało od 24.04.2019 do 10.05.2019 roku. Wszyscy uczestnicy szkolenia po pozytywnie zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu wraz z suplementem i certyfikatem. Uczestnicy kursu poszerzyli swoją wiedzę i podnieśli swoje kwalifikacje. Kurs przeprowadziła Podkarpacka Wojewódzka komenda OHP, Rzeszów.

 

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

Kurs wizażu i stylizacji paznokci rok 2019 - zakończony

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, dnia 15.04.2019 r. zakończył się "Kurs wizażu i stylizacjia paznokci", przeprowadzony dla grupy 8 uczennic kształcących się w zawodach: fryzjer, technik usług fryzjerskich. Program kursu obejmował 50 godzin dydaktycznych nauczania, w tym 35 godzin zajęć praktycznych. Kurs zrealizowano zgodnie z przedstawionym programem i harmonogramem szkolenia. Zajęcia odbywały się w salach dydaktycznych szkoły. Wszystkie uczestniczki szkolenia osiągnęły wymagany próg frekwencji, przystąpiły do egzaminu i zaliczyły go z wynikiem pozytywnym. Otrzymały zaświadczenia ukończenia kursu.

 

 

 

Kurs barmański - zakończony

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, dnia 16.04.2019 r. zakończył się kurs barmański, przeprowadzony w ramach realizacji projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Kurs zorganizowany został dla grupy 8 uczniów kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik, piekarz, kucharz.

 

Wszyscy uczestnicy szkolenia osiągnęli wymagany próg frekwencji oraz przystąpili do egzaminu, który ukończyli z wynikiem pozytywnym, co potwierdzają uzyskane  przez nich zaświadczenia ukończenia kursu wraz z suplementami i certyfikatami.

Program kursu obejmował następującą tematykę:

 1. Wprowadzenie do zawodu barmana.
 2. Terminologia i funkcjonowanie sprzętu barowego.
 3. Alkoholoznastwo - towaroznawstwo i technologia napojów alkoholowych.
 4. Miksologia - zasady komponowania napojów mieszanych.
 5. Zajęcia z miksologii - technika sporządzania napojów mieszanych, dekoracje.
 6. Zasady podawania napojów alkoholowych.
 7. Odpowiedzialne serwowanie alkoholu.
 8. Podstawowe triki barmańskie.
uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

Kurs kelnerski - kolejna grupa uczniów z podniesionymi kwalifikacjami

W okresie od 14.03.2019 r. do 30.03.2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 odbył się Kurs kelnerski, realizowany w ramach projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

W dniu 30.03.2019 r. zakończył się kurs kelnerski, przeprowadzony dla grupy 8 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik, piekarz, kucharz.

Program kursu obejmował m.in. takie zagadnienia jak:

 • Działalność usługowa gastronomii,
 • Prezentacja i organizacja pracy kelnera,
 • Systemy obsługi,
 • Wyposażenie oraz przygotowanie sali konsumenckiej,
 • Rodzaje nakryć - nakrywanie stołu,
 • Technika przenoszenia tac i naczyń stołowych ,
 • Obsługa kelnerska gości,
 • Serwowanie potraw i napojów,
 • Organizacja i technika obsługi przyjęć okolicznościowych,
 • Savoir - vivre,
 • Systemy rozliczeń kelnerskich.

Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu, podnieśli swoje kwalifikacje, poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności.

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

Kurs baristyczny - mamy kolejną grupę przeszkolonych uczniów

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, zakończył się kurs baristyczny przeprowadzony przez Fundację 'Wiedza Umiejętność Rozwój" dla grupy 8 uczniów kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik, piekarz, kucharz.

Kurs obejmował część teoretyczną, która była realizowana przez 15 godzin oraz część praktyczną, która obejmowała 35 godzin. Zgodnie z ustalonym harmonogramem szkolenie wraz z testem trwało od 09.03.2019 r. do 16.03.2019 r. Wszyscy uczestnicy szkolenia osiągnęli wymagany próg frekwencji, przystąpili do testu sprawdzającego wiedzę, zaliczyli go z wynikiem pozytywnym, otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu wraz z certyfikatem.

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

Kurs zdobnictwa cukierniczego - zakończony

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, w dniach 09.03 -16.03.2019 r. w ramach realizacji projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, odbyło się szkolenie prowadzone przez Fundacje "Wiedza Umiejętność Rozwój". Do szkolenia przystąpiła grupa 8 uczennic kształcących się w zawodach: cukiernik, piekarz.

Program kursu obejmował m. in.:

 • Wyposażenie stanowiska pracy, organizacja stanowiska pracy,
 • Sporządzanie kwiatów z masy karmelowej,
 • Sporządznaie wstażek karmelowych oraz sposób barwienia,
 • Sporządzanie kompozycji z elementów dekoracyjnych,
 • Techniki sporządzania wyrobówz masy karmelowej,
 • Zasady przechowywania wyrobów dekoracyjnych z karmelu, sposób ochrony przed wilgocią,
 • Podstawy dekorowania wyrobów cukierniczych (masa cukrowa, marcepan),
 • Wykonywanie kwiatów z marcepanu i dekoracji,
 • Podstawy pracy z czekoladą na przykładzie pralinek.

Uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia. Uczniowie podkreślali profesjonalizm prowadzącego, wyjątkowość zajęć w formie warsztatów oraz wspaniałą atmosferę podczas zajęć.

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

Kurs obsługi kas fiskalnych 2018r. - zakończony

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w dniu 8.12.2018 roku, zakończył się kurs obsługi kas fiskalnych, przeprowadzony dla 8 uczniów kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik, piekarz, kucharz. Zgodnie z ustalonym harmonogramem szkolenie wraz z zajęciami praktycznymi trwało od 16.11.2018 do 8.12.2018 roku. Wszyscy uczestnicy szkolenia po pozytywnie zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu wraz z suplementem i certyfikatem. Uczestnicy kursu poszerzyli swoją wiedzę i podnieśli swoje kwalifikacje. Kurs przeprowadziła Fundacja Wiedza Umiejętność Rozwój, mająca swoją siedzibe w Gorlicach.

Kurs wizażu i stylizacji paznokci - II edycja 2018 r. - zakończona

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, dnia 14.11.2018 r. zakończył się "Kurs wizażu i stylizacjia paznokci", przeprowadzony dla grupy 8 uczennic kształcących się w zawodach: fryzjer, technik usług fryzjerskich. Program kursu obejmował 50 godzin dydaktycznych nauczania, w tym 35 godzin zajęć praktycznych. Kurs zrealizowano zgodnie z przedstawionym programem i harmonogramem szkolenia. Zajęcia odbywały się w salach dydaktycznych szkoły. Wszystkie uczestniczki szkolenia osiągnęły wymagany próg frekwencji, przystąpiły do egzaminu i zaliczyły go z wynikiem pozytywnym. Otrzymały zaświadczenia ukończenia kursu.

Uczestnicy kursu

 Szkolenie przeprowadził: "Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR z siedzibą w Zamościu.

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

Zakończył się kurs baristyczny

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, zakończył się kurs baristyczny przeprowadzony przez Fundację "Wiedza Umiejętność Rozwój", dla grupy kolejnych 8 uczniów kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik, piekarz, kucharz. Kurs obejmował część teoretyczną, która była realizowana przez 15 godzin oraz część praktyczną, która obejmowała 35 godzin.

Zgodnie z ustalonym harmonogramem szkolenie wraz z testem trwało od 22.11.2018 r. do 30.11.2018 r. Wszyscy uczestnicy szkolenia osiągnęli wymagany próg frekwencji, przystąpili do testu sprawdzającego wiedzę, zaliczyli go z wynikiem pozytywnym, otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu wraz z certyfikatem.

Program kursu obejmował takie zagadnienia jak:

 • historia kawy, uprawa, produkcja,
 • gatunki kawy, metody zbiorów, palenie,
 • espresso - definicja, parametry, nadekstracja, podekstracja,
 • obsługa konserwacja , ustawienia młynka - część praktyczna,
 • przygotowanie espresso nistretto, affogato, coretto, americane,
 • spienianie mleka, przygotowywanie cappucino, cafe latte, latte machaccino,
 • część praktyczna przygotowanie mocha, mochaccino, cafe au lait,
 • kawy deserowe, kawy mrożone,
 • Late Art.
uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

Kurs barmański - zakończony - kolejni uczniowie z zaświadczeniami

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, dnia 24.04.2018 r. zakończył się kurs barmański, przeprowadzony w ramach realizacji projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Kurs zorganizowany został dla grupy 8 uczniów kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik, piekarz, kucharz.

Zakład Doskonalenia Zawodowego Rzeszów, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Krośnie w dniu 27 lutego 2018 r. przystąpił do realizacji kursu barmańskiego dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie w ramach realizacji projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Zgodnie z ustalonym harmonogramem szkolenie wraz z egzaminem trwało od 27.02.2018 r. do 24.04.2018 r. Wszyscy uczestnicy szkolenia osiągnęli wymagany próg frekwencji oraz przystąpili do egzaminu, który ukończyli z wynikiem pozytywnym, co potwierdzają uzyskane  przez nich zaświadczenia ukończenia kursu wraz z suplementami i certyfikatami.

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

Kurs przedłużania i zagęszczania włosów, kolejna grupa uczniów uczestniczyła w szkoleniu

 

 uczestniczka kursu

W okresie od dnia 03.03.2018 r. do dnia 07.04.2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 odbył się Kurs przedłużania i zagęszczania włosów, realizowany w ramcha projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, przeprowadzony dla grupy 8 uczniów, uczących się w zawodzie technik usług fryzjerskich, fryzjer. Kurs obejmował zagadnienia z zakresu: a) część teoretyczna: gatunki i rodzaje włosów do przedłużania, techniki przedłużania i zagęszczania włosów, pielęgnacja i modelowanie włosów przedłużanych, techniki ściągania włosów przedłużanych i zagęszczanych; b) część praktyczna: zagęszczanie włosów i przedłużanie włosów metodą keratynową, zagęszczanie włosów i przedłużanie włosów metodą mikroringu, pielęgnacja włosów przedłużonych i zagęszczonych, ściąganie włosów przedłużonych i zagęszczonych. Zaświadczenie ukończenie kursu, potwierdzające zdobyte umiejętności otrzymali wszyscy kursanci. Uczniowie zdobyli nowa wiedzę i umiejętności praktyczne, stwierdzili, iż kurs spełnił ich oczekiwania.

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

Kurs kelnerski - zakończony

 

W dniu 04.04.2018 r. zakończył się kurs kelnerski, przeprowadzony dla grupy 8 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik, piekarz, kucharz. Program kursu obejmował m.in. takie zagadnienia jak: Działalność usługowa gastronomii, Prezentacja i organizacja pracy kelnera, Rodzaje nakryć - nakrywanie stołu, Technika przenoszenia tac i naczyń stołowych , Savoir - vivre. Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu, podnieśli swoje kwalifikacje, poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności.

Kurs zdobnictwa cukierniczego - kolejna grupa kursantów z zaświadczeniami

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, w dniach 02.03 - 16.03.2018 r. w ramach projektu "Kształcenie zawodowe szansą rozwoju" odbyło się szkolenie prowadzone przez Cukiernię Maestro Tomasz Podkul CHOCOLATIER. Do szkolenia przystąpiła grupa 8 uczniów kształcących się w zawodach: cukiernik, piekarz. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi dekorowania tortów, praca z czekoladą, karmelem, żelami i masami cukrowymi. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia oraz certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia. Uczniowie podkreślali profesjonalizm prowadzącego, wyjątkowość zajęć w formie warsztatów oraz wspaniałą atmosferę podczas zajęć.

uczestnicy szkolenia prezentują swoje zdobienia

 

uczestnicy szkolenia prezentują swoje zdobienia

 

uczestnicy szkolenia prezentują swoje zdobienia

 

Kurs obsługi kas fiskalnych - zakończony

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w dniu 12.12.2017 roku, zakończył się kurs obsługi kas fiskalnych, przeprowadzony dla 8 uczennic kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik, piekarz, kucharz. Zgodnie z ustalonym harmonogramem szkolenie wraz z zajęciami praktycznymi trwało od 26.10.2017 do 12.12.2017 roku. Wszystkie uczestniczki szkolenia po pozytywnie zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu wraz z suplementem i certyfikatem. Uczennice uczestniczące w kursie poszerzyły swoją wiedzę i podniosły swoje kwalifikacje. Kurs przeprowadził Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Krośnie.

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

Zakończył się kurs baristyczny

 

uczestnicy kursu

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, zakończył się kurs baristyczny przeprowadzony przez Krakowski Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy "SEMEKS" dla grupy 8 uczniów kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik, piekarz, kucharz. Kurs obejmował część teoretyczną, która była realizowana przez 15 godzin oraz część praktyczną, która obejmowała 35 godzin. Zgodnie z ustalonym harmonogramem szkolenie wraz z testem trwało od 04.11.2017 r. do 18.11.2017 r. Wszyscy uczestnicy szkolenia osiągnęli wymagany próg frekwencji, przystąpili do testu sprawdzającego wiedzę, zaliczyli go z wynikiem pozytywnym, otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu wraz z certyfikatem.

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

 

 

 

Kurs wizażu i stylizacji paznokci - zakończony

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, dnia 02.11.2017 r. zakończył się "Kurs wizażu i stylizacjia paznokci", przeprowadzony dla grupy 8 uczennic kształcących się w zawodach: fryzjer, technik usług fryzjerskich. Program kursu obejmował 50 godzin dydaktycznych nauczania, w tym 35 godzin zajęć praktycznych. Kurs zrealizowano zgodnie z przedstawionym programem i harmonogramem szkolenia. Zajęcia odbywały się w salach dydaktycznych szkoły. Wszystkie uczestniczki szkolenia osiągnęły wymagany próg frekwencji, przystąpiły do egzaminu i zaliczyły go z wynikiem pozytywnym. Otrzymały zaświadczenia ukończenia kursu.

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

 

 

Kurs przedłużania i zagęszczania włosów - zaświadczenia ukończenia - rozdane

W okresie od dnia 08.04.2017 r. do dnia 13.05.2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 odbył się kurs przedłużania i zagęszczania włosów przeprowadzony dla grupy 8 uczniów, uczących się w zawodzie technik usług fryzjerskich, fryzjer. Kurs obejmował zagadnienia z zakresu: a) część teoretyczna: gatunki i rodzaje włosów do przedłużania, techniki przedłużania i zagęszczania włosów, pielęgnacja i modelowanie włosów przedłużanych, techniki ściągania włosów przedłużanych i zagęszczanych; b) część praktyczna: zagęszczanie włosów i przedłużanie włosów metodą keratynową, zagęszczanie włosów i przedłużanie włosów metodą mikroringu, pielęgnacja włosów przedłużonych i zagęszczonych, ściąganie włosów przedłużonych i zagęszczonych. Zaświadczenie ukończenie kursu, potwierdzające zdobyte umiejętności otrzymali wszyscy kursanci. Uczniowie zdobyli nowa wiedzę i umiejętności praktyczne, stwierdzili, iż kurs spełnił ich oczekiwania.

 

Kurs zdobnictwa cukierniczego - zakończony

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, w dniach 24.04.- 12.05.2017 r. w ramach projektu "Kształcenie zawodowe szansą rozwoju" odbyło się szkolenie prowadzone przez Cukiernię Maestro Tomasz Podkul CHOCOLATIER. Do szkolenia przystąpiła grupa 8 uczniów kształcących się w zawodach: cukiernik, piekarz. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi dekorowania tortów, praca z czekoladą, karmelem, żelami i masami cukrowymi. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia oraz certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia. Uczniowie podkreślali profesjonalizm prowadzącego, wyjątkowość zajęć w formie warsztatów oraz wspaniałą atmosferę podczas zajęć.

 

 

Zaświadczenia ukończenia kursu kelnerskiego - rozdane

 

uczestnicy kursu

 

W dniu 13.05.2017 r. zakończył się kurs kelnerski, przeprowadzony dla grupy 8 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik, piekarz, kucharz. Program kursu obejmował m.in. takie zagadnienia jak: Działalność usługowa gastronomii, Prezentacja i organizacja pracy kelnera, Rodzaje nakryć - nakrywanie stołu, Technika przenoszenia tac i naczyń stołowych , Savoir - vivre. Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu, podnieśli swoje kwalifikacje, poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności.

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

Zaświadczenia ukończenia kursu barmańskiego - rozdane

 

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, dnia 20.05.2017 r. zakończył się kurs barmański, przeprowadzony dla grupy 8 uczniów kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik, piekarz, kucharz. Zajęcia odbywały się w salach dydaktycznych OKZ w Krośnie. Wszyscy uczestnicy szkolenia osiągnęli wymagany próg frekwencji, przystąpili do egzaminu i zaliczyli go z wynikiem pozytywnym. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu wraz z suplementem i certyfikatem.

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

Startują kursy w ramach projektu "Kształcenie zawodowe szansą rozwoju"

 

W ZSP 2 rozpoczęły się kursy zawodowe realizowane w ramach projektu ,,Kształcenie zawodowe szansą rozwoju", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020, Oś Piorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 

fryzury

 

 1. Kurs przedłużania i zagęszczania włosów
 • termin rozpoczęcia zajęć - 8 kwietnia 2017 r.,
 • grupa docelowa - uczniowie kształcący się w zawodzie technik usług fryzjerskich, fryzjer,
 • liczba uczniów w grupie – 8,
 • liczba grup – 1,
 • liczba obowiązkowych godzin przypadających na grupę - 50.

Kursy przeprowadzi Centrum Kształcenia CANOVA Sp. z o.o. Kraków, które zostało wyłonione w trybie postępowania - zamówienia na usługi społeczne.
Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, potwierdzające zdobyte uprawnienia.

 1. Kurs kelnerski
 • termin rozpoczęcia zajęć – 22 kwietnia 2017 r.,
 • grupa docelowa - uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik, piekarz, kucharz,
 • liczba uczniów w grupie – 8,
 • liczba grup – 1,
 • liczba obowiązkowych godzin przypadających na grupę - 50.

Kursy przeprowadzi Pani Anna Kustroń, która została wyłoniona w trybie postępowania - zamówienia na usługi społeczne.
Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, potwierdzające zdobyte uprawnienia.

 1. Kurs zdobnictwa cukierniczego
 • termin rozpoczęcia zajęć – ostani tydzień kwietnia 2017 r.,
 • grupa docelowa - uczniowie kształcący się w zawodzie cukiernik, piekarz,
 • liczba uczniów w grupie – 8,
 • liczba grup – 1,
 • liczba obowiązkowych godzin przypadających na grupę - 50.

Kurs przeprowadzi Pan Podkul Tomasz, który został wyłoniony w trybie postępowania - zamówienia na usługi społeczne.
Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, potwierdzające zdobyte uprawnienia.

 1. Kurs barmański
 • termin rozpoczęcia zajęć – 6 kwietnia 2017 r.,
 • grupa docelowa - uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik, piekarz, kucharz,
 • liczba uczniów w grupie – 8,
 • liczba grup – 1,
 • liczba obowiązkowych godzin przypadających na grupę - 50.

Kurs przeprowadzi Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Krośnie, który został wyłoniony w trybie postępowania - zamówienia na usługi społeczne.
Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, potwierdzające zdobyte uprawnienia.

 1. Kurs wizażu i stylizacji paznokci
 • termin rozpoczęcia zajęć – 17 pażdziernik 2017 r.,
 • grupa docelowa - uczniowie kształcący się w zawodzie technik usług fryzjerskich, fryzjer,
 • liczba uczniów w grupie – 8,
 • liczba grup – 1,
 • liczba obowiązkowych godzin przypadających na grupę - 50.

Kurs przeprowadzi Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie, która została wyłoniona w trybie postępowania - zamówienia na usługi społeczne.
Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, potwierdzające zdobyte uprawnienia.

 1. Kurs baristyczny
 • termin rozpoczęcia zajęć – 4 listopad 2017 r.,
 • grupa docelowa - uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik, piekarz, kucharz,
 • liczba uczniów w grupie – 8,
 • liczba grup – 1,
 • liczba obowiązkowych godzin przypadających na grupę - 50.

Kurs przeprowadzi Krakowski Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy "SEMEKS", który został wyłoniony w trybie postępowania - zamówienia na usługi społeczne.
Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, potwierdzające zdobyte uprawnienia.

 1. Kurs obsługi kas fiskalnych,
 • termin rozpoczęcia zajęć – 26 październik 2017 r.,
 • grupa docelowa - uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik, piekarz, kucharz, technik usług fryzjerskich, fryzjer,
 • liczba uczniów w grupie – 8,
 • liczba grup – 1,
 • liczba obowiązkowych godzin przypadających na grupę - 50.

Kurs przeprowadzi ZDZ w Rzeszowie - Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Krośnie, który został wyłoniony w trybie postępowania - zamówienia na usługi społeczne.
Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, potwierdzające zdobyte uprawnienia.

 logotypy projektu

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • Wykład: Mówimy o sztuce… Od Mitoraja do Caillarda. Inspiracje antykiem w sztuce współczesnej

  Termin: 2020-07-12
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
 • MANUFAKTURA WYOBRAŹNI - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - PROJEKT KOSZULKA

  Termin: 2020-07-15
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • DKF "16 mm" SIŁA OGNIA

  Termin: 2020-07-16
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • MANUFAKTURA WYOBRAŹNI - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - KARTONOWY BRAT BLIŹNIAK 1:1

  Termin: 2020-07-22
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • DKF "16 mm" ZAGINIONA DZIEWCZYNA

  Termin: 2020-07-23
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej