• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Wtorek, 14 lipca 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Kamila, Bonawentury

Dla Mieszkańców

Kontakt

ZSP Nr 4

Kurs SEP - kolejna grupa uczniów z podniesionymi kwalifikacjami

W okresie od 25.03.2019 r. do 29.04.2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 odbył się "Kurs SEP - eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV", realizowany w ramach projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Został on przeprowadzony dla grupy 10 uczniów, kształcącyh się w zawodach: technik wiertnik, technik górnictwa otworowego, technik gazownictwa.

Wszyscy uczestnicy szkolenia osiągnęli wymagany próg frekwencji oraz przystąpili do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną decyzją Prezesa URE, działającą przy ZDZ Rzeszów, zaliczyli egzamin z wynikiem pozytywnym i otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu wraz z suplementem, certyfikatem oraz świadectwem kwalifikacyjnym. Szkolenie spełniło oczekiwania uczestników, ponieważ dzięki niemu podnieśli swoje kwalifikacje, poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności.

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

Kurs operatora wózków jezdniowych - uczniowie z

W okresie od dnia 20.02.2019 r. do dnia 17.04.2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 odbył się Kurs operatora wózków jezdniowych, realizowany w ramach projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. 

W szkoleniu uczestniczyło 15 uczniów ZSP Nr 4 w Krośnie, zajęcia teoretyczne odbywały się w salach dydaktycznych Ośrodka Kształcenia Zawodowego mieszczącego się przy ul. Mięsowicza 4 w Krośnie. Zajęcia praktyczne, czyli jazda wózkami jezdniowymi realizowana była na placu manewrowym znajdującym się obok budynku Ośrodka, z podziałem na II grupy uczestników:

 • grupa I - 7 osobowa,
 • grupa II - 8 osobowa.

Dnia 17 kwietnia 2019 r. do egzaminu przed Komisja Urzędu Dozoru Technicznego przystąpiło 14 - stu uczniów, 1 osoba nie zgłosiła się na egzamin. 11 osób zdało egzamin z wynikiem pozytywnym, natomiast 3 osoby uzyskały wynik negatywny. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu wraz z suplementem i certyfikatem. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego otrzymało 11 uczniów.

uczestnicy kursu podczas szkolenia

 

uczestnicy kursu podczas szkolenia

 

uczestnicy kursu podczas szkolenia

 

uczestnicy kursu podczas szkolenia

 

uczestnicy kursu podczas szkolenia

 

uczestnicy kursu podczas szkolenia

 

Kurs SEP - eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, dnia 15.11.2018 r. zakończył się kurs SEP - eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV, przeprowadzony dla grupy 10 uczniów kształcących się w zawodach: technik wiertnik, technik górnictwa otworowego, technik gazownictwa. Wszyscy uczestnicy szkolenia osiągnęli wymagany próg frekwencji oraz przystąpili do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną decyzją Prezesa URE, działającą przy ZDZ Rzeszów, zaliczyli egzamin z wynikiem pozytywnym i otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu wraz z suplementem, certyfikatem oraz świadectwem kwalifikacyjnym. Szkolenie spełniło oczekiwania uczestników, ponieważ dzięki niemu podnieśli swoje kwalifikacje, poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności.

uczestnicy kursu SEP podczas zajęć

 

uczestnicy kursu SEP podczas zajęć

 

uczestnicy kursu SEP podczas zajęć

 

Kurs operatora wózka jezdniowego - zakończony

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, w dniu 25.10.2017 roku zakończył się kurs operatora wózków jezdniowych, przeprowadzony dla 15 uczniów kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik wiertnik, technik górnictwa otworowego. Zgodnie z ustalonym harmonogramem szkolenie wraz z zajęciami praktycznymi trwało od 22.09.2017 do 25.10.2017 roku. Wszyscy uczestnicy szkolenia po pozytywnie zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu oraz imienne zezwolenie na kierowanie wózkami jezdniowymi z napędem silnilowym, które jest podstawą do wykonywania zawodu. Młodzież uczestnicząca w kursie poszerzyła swoją wiedzę i podniosła swoje kwalifikacje. Kurs przeprowadził Ośrodek Szkolenia Kierowców w Krośnie.

Kurs spawacza metodą TIG - kolejna grupa uczniów z certyfikatami

 uczestnicy kursu

W dniach 22.09.2017 - 30.10.2017 roku, zorganizowano i przeprowadzono kurs spawacza metodą TIG dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w ramach projektu "Kształcenie zawodowe szansą rozwoju" realizowanego w ramach Osi Piorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego RPO WP 2014 - 2020.  W szkoleniu uczestniczyło 15 uczniów, którzy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu, Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza oraz Książki Spawacza wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu spawacza. Zajęcia teoretyczne odbywały się w salach dydaktycznych w/w szkoły, natomiast praktyczne w Ośrodku Szkolenia i Weryfikacji Spawaczy w Krośnie. Szkolenie spełniło oczekiwania uczestników, dzięki niemu podnieśli swoje kwalifikacje, poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności, m. in. nauczyli się obsługiwać sprzęt i osprzęt spawalniczy do spawania w met. TIG, wykonywać spoiny pachwinowe na blachach, rurach. Kurs przeprowadził PGNiG Technologie SA.

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

Kurs operatora wózków jezdniowych - zakończony

 

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, w dniu 02.06.2017 roku zakończył się kurs operatora wózków jezdniowych, przeprowadzony dla 15 uczniów kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik wiertnik, technik górnictwa otworowego. Zgodnie z ustalonym harmonogramem szkolenie wraz z zajęciami praktycznymi trwało od 20.02.2017 do 02.06.2017 roku. Wszyscy uczestnicy szkolenia po pozytywnie zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu i suplementy na podstawie których pracodawca wystawia imienne zezwolenie, które jest podstawą wykonywania zawodu. Młodzież uczestnicząca w kursie poszerzyła swoją wiedzę i podniosła swoje kwalifikacje.

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

Kurs koparko - ładowarki - zakończony

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, w dniach 14.03.- 01.06.2017 r. w ramach projektu "Kształcenie zawodowe szansą rozwoju" odbył się kurs koparko-ładowarki przeprowadzony przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim . Do szkolenia przystąpiła grupa 7 uczniów kształcących się w zawodzie technik gazownictwa. Egzamin państwowy przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa Górnictwa Skalnego zdały wszystkie osoby uczestniczące w szkoleniu. Otrzymały one zaświadczeniem ukończenia szkolenia oraz książkę operatora z wpisem uprawnień "Koparko-ładowarki kl. III wszystkie typy".

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

Kurs spawacza metodą TIG - zakończony

 

uczestnicy kursu

W dniu 27.04.2017 roku, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, zakończył się kurs spawacza metodą TIG dla uczestników projektu "Kształcenie zawodowe szansą rozwoju" realizowanego w ramach Osi Piorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego RPO WP 2014 - 2020. Przeprowadzony został dla grupy 15 uczniów, którzy otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu oraz Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza. Szkolenie spełniło oczekiwania uczestników, dzięki niemu podnieśli swoje kwalifikacje, poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności, m. in. nauczyli się obsługiwać sprzęt i osprzęt spawalniczy do spawania w met. TIG, wykonywać spoiny pachwinowe na blachach, rurach i konstrukcjach stalowych.

uczestnicy projektu

 

uczestnicy projektu

 

uczestnicy projektu

 

uczestnicy projektu

 

uczestnicy projektu

 

Certyfikaty ukończenia kursu SEP - rozdane

 

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, dnia 19.04.2017 r. zakończył się kurs SEP - eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV, przeprowadzony dla grupy 10 uczniów kształcących się w zawodach: technik wiertnik, technik górnictwa otworowego. Wszyscy uczestnicy szkolenia osiągnęli wymagany próg frekwencji oraz przystąpili do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną decyzją Prezesa URE, działającą przy ZDZ Rzeszów. Zaliczyli egzamin z wynikiem pozytywnym i otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu wraz z suplementem, certyfikatem oraz świadectwem kwalifikacyjnym. Szkolenie spełniło oczekiwania uczestników, ponieważ dzięki niemu podnieśli swoje kwalifikacje, poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności.

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

uczestnicy kursu

 

Startują kursy w ramach projektu "Kształcenie zawodowe szansą rozwoju"

 

W  ZSP Nr 4 rozpoczęły się kursy zawodowe realizowane w ramach projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 

 

 1. Kurs operatora wózków jezdniowych
 • termin rozpoczęcia zajęć – 20.02.2017 r.,
 • grupa docelowa - uczniowie kształcący się w zawodach: technik logistyk, technik wiertnik, technik górnictwa otworowego,
 • liczba grup – 1,
 • liczba uczniów w grupie – 15,
 • liczba obowiązkowych godzin przypadających na grupę - 67.

Kurs prowadzi Liga Obrony Kraju - Ośrodek Szkolenia Kierowców w Krośnie - który został wyłoniony w trybie postępowania – zamówienia na usługi społeczne.

 

 1. Kurs spawacza TIG
 • termin rozpoczęcia zajęć –
 • grupa docelowa - uczniowie kształcący się w zawodach: technik wiertnik, technik górnictwa otworowego, technik gazownictwa,
 • liczba grup – 1,
 • liczba uczniów w grupie – 15,
 • liczba obowiązkowych godzin przypadających na grupę - 104.

Kurs prowadzi PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie,  który został wyłoniony w trybie postępowania – zamówienia na usługi społeczne.

 

 1. Kurs operatora koparko-ładowarki
 • termin rozpoczęcia zajęć –14.03.2017 r.,
 • grupa docelowa - uczniowie kształcący się w zawodzie technik gazownictwa,
 • liczba grup – 1,
 • liczba uczniów w grupie – 7,
 • liczba obowiązkowych godzin przypadających na grupę - 176.

Kurs prowadzi Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim, który został wyłoniony w trybie postępowania – zamówienia na usługi społeczne.

 

 1. Kurs SEP – eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV
 • termin rozpoczęcia zajęć –23.03.2017 r.,
 • grupa docelowa - uczniowie kształcący się w zawodach: technik wiertnik, technik górnictwa otworowego, technik gazownictwa,
 • liczba grup – 1,
 • liczba uczniów w grupie – 10,
 • liczba obowiązkowych godzin przypadających na grupę - 40.

Kurs prowadzi Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Krośnie, który został wyłoniony w trybie postępowania – zamówienia na usługi społeczne.

 


Każdy uczestnik kursu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, potwierdzające zdobyte uprawnienia.


loga projektu

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • WAKACJE Z BAJKAMI w artKinie

  Termin: 2020-07-14
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • MANUFAKTURA WYOBRAŹNI - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - PROJEKT KOSZULKA

  Termin: 2020-07-15
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • WAKACJE Z BAJKAMI w artKinie

  Termin: 2020-07-15
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • DKF "16 mm" SIŁA OGNIA

  Termin: 2020-07-16
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • WAKACJE Z BAJKAMI w artKinie

  Termin: 2020-07-16
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej