• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Piątek, 29 maja 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Magdaleny, Teodozji

Dla Mieszkańców

Kontakt

Wydarzenia

Dofinansowanie do biletów miesięcznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019

23-08-2018

wesoły autobus

     Uczniowie dojeżdżający, którzy rozpoczną naukę w roku szkolnym 2018/2019 w klasach pierwszych krośnieńskich szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych mogą liczyć na pokrycie 50 % kosztów dojazdu do szkoły. Taką możliwość mają również uczniowie klas programowo wyższych, (II i III klas Liceum Ogólnokształcącego, II, III i IV Technikum, II i III klas Branżowej Szkoły I stopnia / Zasadniczej Szkoły Zawodowej) którzy w poprzednim roku szkolnym korzystali z refundacji.


Kto ma prawo do uczestnictwa w Programie i jakie warunki musi spełniać


      W roku szkolnym 2018/2019 refundacją mogą zostać objęci uczniowie dojeżdżający do szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej zlokalizowanej w odległości powyżej 5 km od domu lub znajdującej się poza ich miejscem zamieszkania, korzystający z transportu komunikacji zbiorowej, legitymujący się co najmniej dobrą oceną zachowania w roku poporzedzającym przystąpienie do Programu.

    Dodatkowo z Programu mogą korzystać uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie wniosku składanego do szkoły po zakończeniu klasyfikacji semestralnej lub rocznej w terminach określonych przez dyrektora szkoły.

      Z Programu mogą korzystać uczniowie nie dłużej niż do końca roku szkolnego w którym ukończyli 19 lat, z wyjątkiem uczniów techników, którzy zachowują możliwość korzystania z Programu do końca roku szkolnego, w którym ukończą
20 lat.


Gdzie i kiedy można złożyć wniosek/deklaracje woli uczestnictwa w programie

    Uczniowie rozpoczynający naukę w klasach pierwszych składają wniosek o objęcie Programem w sekretariacie szkoły do której będą uczęszczać w terminie do 25 września 2018 r.
    Natomiast uczniowie uczęszczający do klas programowo wyższych, którzy nadal chcą korzystać z refundacji składają deklarację kontynuacji uczestnictwa w Programie, w sekretariacie szkoły do której uczęszczają  w terminie do 5 września 2018 r.

Ucznia do Programu kwalifikuje dyrektor szkoły, do której uczęszcza, po analizie złożonego wniosku i sprawdzeniu spełniania warunków określonych w regulaminie.

Pełny tekst Programu, formularz wniosku oraz deklaracja woli uczestnictwa w programie dostępne są w sekretariacie szkoły, a także na stronie www.krosno.pl zakładka oświata.

    Miejski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno, wprowadzony został uchwałą Nr XLI/872/17 Rady Miasta Krosna z dnia 31 marca 2017 r. z późn. zm.


Więcej informacji dotyczących dofinansowania dojazdu ucznia, można uzyskać w krośnieńskich szkołach ponadgimnazjalnych oraz w Wydziale Edukacji UM Krosna, ul. Lwowska 28a - Wydział Edukacji, pok. nr 326, tel. 13 47 43 326.

Pliki do pobrania

wniosek_o_objecie_programem.pdf

formularz wniosku

deklaracja_woli_uczestnictwa_w_programie_201819.pdf

formularz deklaracja kontynułacji uczestnictwa w Programie

uchwala_xli_872_17.pdf

uchwała XLI/872/17 Miejski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych

uchwala_lii_1143_2017_zm._uchwale_xli_872_17.pdf

uchwała LII/1143/17 zmieniająca uchwałę XLI/872/17 w sprawie Miejskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych

wstecz

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • BWA Krosno zaprasza na majowe wydarzenia online

  Termin: 2020-05-30
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych więcej
 •  
 • BWA Krosno zaprasza do odwiedzin w weekendy

  Termin: 2020-05-30
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
 • nieOCZYwiste – nowa wystawa czasowa w CDS

  Termin: 2020-06-01
  Miejsce: Centrum Dziedzictwa Szkła więcej
 •  
 • SPEKTAKLE DLA DZIECI PRZENIESIONE Z 30 MARCA NA 10 CZERWCA

  Termin: 2020-06-10
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1 , Krosno więcej
 •  
 • ZMIANA TERMINU KONCERTU SŁAWKA UNIATOWSKIEGO

  Termin: 2020-08-27
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1 Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej