• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Wtorek, 2 czerwca 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Erazma, Marianny

Dla Mieszkańców

Kontakt

Pozwolenie na rozbiórkę

Pozwolenie na rozbiórkę

1. Od czego zacząć

 • wypełnienie druku wniosku  (formularz F-PB-1),
 • zgoda właściciela obiektu,
 • szkic usytuowania obiektu budowlanego; na mapie zasadniczej (kopia), z oznaczeniem obiektu do rozbiórki oraz jego odleglości od granic działki,
 • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
 • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
 • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000,
 • w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu,

Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, uzyskanie pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez wlaściwego konserwatora zabytków.

Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków może być wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o skreślenie tego obiektu z rejestru zabytków.

 

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Opłata od pozwolenie na rozbiórkę - 36 zł.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa
KROSNO, ul. Lwowska 28a
Naczelnik Wydziału - Architekt Miasta : mgr inż. arch. Zbigniew Kasiński
Pokój  nr 204, tel. 13 47 43 204, e-mail: pb@um.krosno.pl ;   kasinski.zbigniew@um.krosno.pl

Obręb ewidencyjny : - Śródmieście - Przemysłowa

Pokój Nr 216 (tel. 13 47 43 216) Katarzyna Skotnicka, e-mail: skotnicka.katarzyna@um.krosno.pl ; Anna Dąbrowska - Laskoś, e-mail: laskos.anna@um.krosno.pl

Obręb ewidencyjny : - Białobrzegi -  Polanka - Suchodół - Turaszówka - Krościenko Niźne

Pokój Nr 217 (tel. 13 47 43 217) Danuta Knap, e-mail: knap.danuta@um.krosno.pl ;   Wieslawa Litwa, e-mail: litwa.wieslawa@um.krosno.pl

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

- niezwłocznie, po przeprowadzeniu niezbędnego postępowania administracyjnego, lecz nie dłużej niż w terminie do 65 dni.

- okres oczekiwania na brakujące załączniki lub uzupełnienia projektu organ odlicza od terminu załatwienia wniosku.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

 • sprawdzenie kompletności wniosku, zgodności z przepisami - 7 dni,
 • ewentualne wezwanie inwestora do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni,
 • zawiadomienie ustalonych stron postępowania administracyjnego - 14 dni,
 • rozpatrzenie ewentualnych uwag,
 • wydanie decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego,

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 • wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (F-PB-3),
 • zgoda właściciela obiektu,
 • szkic usytuowania obiektu - kopia mapy zasadniczej z oznaczeniem obiektu do rozbiórki i jego odległości od granic działki,
 • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
 • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
 • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000,
 • w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu,
 • prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, uzyskanie pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez wlaściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,
 • pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków może być wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o skresleniu tego obiektu z rejestru zabytków.

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane
 • Rozporządzenia wykonawcze do w/w Ustawy.

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Decyzję wraz z załacznikami należy odebrać w siedzibie Wydziału Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

 • Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę.  (F-PB-1)

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

1. Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:

1) budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granic działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości,

2) obiektów i urzadzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki,

Rozbiórka obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wymaga uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi, (patrz informacje dot. zgloszenia zamiaru budowy lub rozbiórki obiektów budowlanych, ...).

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • BWA Krosno zaprasza na czerwcowe wydarzenia

  Termin: 2020-06-04
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
 • SPEKTAKLE DLA DZIECI ODWOŁANE - Wcześniej PRZENIESIONE Z 30 MARCA NA 10 CZERWCA

  Termin: 2020-06-10
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1 , Krosno więcej
 •  
 • ZMIANA TERMINU KONCERTU SŁAWKA UNIATOWSKIEGO

  Termin: 2020-08-27
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1 Krosno więcej
 •  
 • NOWY TERMIN SPEKTAKLU "DWOJE NA HUŚTAWCE"

  Termin: 2020-09-14
  Miejsce: RCKP więcej
 •  
 • ZMIANA TERMINU!!!!!!SPEKTAKL "PIKANTNI"

  Termin: 2020-09-20
  Miejsce: RCKP, sala widowiskowa, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej