• |
A A A
 • Deutsch
 • English
Sobota, 12 czerwca 2021, dzisiaj świętujemy imieniny: Leona, Onufrego

Dla Mieszkańców

Kontakt

w trakcie realizacji


Podmiotami realizującymi projekt są:

 • Gmina Miasto Krosno – Lider
 • Gmina Chorkówka – Partner w projekcie
 • Gmina Korczyna – Partner w projekcie
 • Gmina Krościenko Wyżne – Partner w projekcie
 • Gmina Miejsce Piastowe – Partner w projekcie
 • Gmina Wojaszówka – Partner w projekcie

 


Realizacja projektu zakłada zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno poprzez rozwój i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego.
 


W ramach projektu zaplanowana jest realizacja następujących działań:

na terenie Miasta Krosna:

 • Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz spełniającego normę emisji spalin Euro VI, w tym:

- 11 sztuk autobusów miejskich, niskopodłogowych (LF) z napędem hybrydowym,
   spalinowo – elektrycznym.
- 8 sztuk autobusów miejskich, niskopodłogowych (LF) o napędzie spalinowym.
- 2 sztuk autobusów klasy MINI, niskowejściowych (LE) o napędzie spalinowym

 • Doposażenie 22 sztuk taboru autobusowego, eksploatowanego przez Operatora publicznego transportu zbiorowego MKS Sp. z o.o. Krosno w elementy systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego.
 • Wyposażenie zajezdni autobusowej MKS Sp. z o.o. Krosno do obsługi dynamicznej informacji pasażerskiej i cyfrowego monitoringu wizyjnego.
 • Zakup 3 biletomatów stacjonarnych.
 • Przebudowa 3 zatok autobusowych.
 • Zakup i montaż 56 sztuk wiat autobusowych (część wiat wyposażona w monitoring oraz tablice elektroniczne prezentujące rozkład jazdy w czasie rzeczywistym).
   


na terenie Gminy Chorkówka:

 • Przebudowa 13 oraz budowa 6 przystanków w miejscowościach: Świerzowa Polska, Zręcin, Żeglce, Chorkówka oraz Szczepańcowa.


na terenie Gminy Korczyna:

 • Przebudowa drogi gminnej polegającej na budowie zatoki autobusowej.
 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 991 Lutcza-Krosno polegająca na budowie zatoki autobusowej oraz przebudowie zatoki autobusowej wraz z elementami towarzyszącymi.
 • Zakup i montaż 5 wiat przystankowych.
 • Zakup i montaż elektronicznej tablicy prezentującej rozkład jazdy w czasie rzeczywistym.


na terenie Gminy Krościenko Wyżne:

 • Zakup i montaż 12 przystanków publicznego transportu zbiorowego oraz budowa 1 przystanku.


na terenie Gminy Miejsce Piastowe:

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2004R – budowa zatoki autobusowej przy budynku stacji kolejowej w miejscowości Targowiska.
 • Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” wraz z budową zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 114974R oraz przebudową drogi gminnej nr 114974R w miejscowości Targowiska.
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1959R w miejscowości Głowienka wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu – budowa przystanku autobusowego.
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1976R w miejscowości Głowienka, w tym:

- przebudowa istniejącego parkingu;
 


na terenie Gminy Wojaszówka:

 • Budowa parkingu "PARKUJ I JEDŹ" wraz z wiatą przystankową w miejscowości Wojaszówka.
 • Budowa dwóch zjazdów publicznych z drogi powiatowej nr 1941R Wojaszówka - Łączki Jagiellońskie w miejscowości Wojaszówka wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1941R na odcinku od km 0+335 do km 0+400.
 • Budowa i przebudowa przystanków autobusowych (wiat) – 39 szt., wykonanie miejsc postojowych dla rowerów (Bike & Ride) – 8 szt.

 


Wartość projektu ogółem – 38 547 566,70 zł,
Wydatki kwalifikowane – 32 136 925,54 zł,
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 27 316 386,63 zł (85% wydatków kwalifikowanych),
Wkład własny – 11 231 180,07 zł.
 


 Okres realizacji projektu – od 06.09.2016 r. do 25.10.2018 r.,
 


Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V. Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPPK.05.04.00-18-0002/16-00 z dnia 26.04.2017 r.

 

 

Zobacz galerię zdjęć

 

 

                                                                                          

Historia Miast w nowoczesnej odsłonie

                        

 

Tytuł projektu: Historia Miast w nowoczesnej odsłonie / História miest v novodobnom dizajne

 

Partner wiodący: Mesto Prešov; www.presov.sk

Partner projektu: Gmina Miasto Krosno;  www.krosno.pl

Opis projektu:

Działania, które realizować będzie Gmina Miasto Krosno

1.     1.  Opracowanie Albumu fotograficznego "Krosno - Presov. Metamorfozy".

Będzie to zbiór widoków i fotografii Krosna i Presova, ukazujący przemiany przestrzeni miejskiej w ciągu ostatnich 150 lat. W albumie zaprezentowane zostaną reprodukcje akwarelowych widoków miast partnerskich, archiwalne fotografie oraz stare widokówki i pocztówki, ukazane w kontekście współczesnego oblicza miast. Całość albumu opatrzona zostanie rysem historycznym poświęconym tematowi wydawnictwa. Album stanowić będzie doskonałą formę promocji miast, popularyzacji ich historii oraz prezentacji minionych i nieuchwytnych już obiektów przestrzeni miejskiej.

2.       2. Organizacja wystawy muzealnej "Krosno. Przeistoczenia".

Wystawa posiadać będzie formułę wystawy wędrującej, przeznaczonej do prezentacji w miastach partnerskich Krosna w Polsce i na Słowacji. Wystawa prezentować będzie przemiany Miasta Krosna na przestrzeni wieków, ukazane zarówno w aspekcie architektury miejskiej, krajobrazu przestrzeni jak i obyczajowości mieszkańców. Na ekspozycji zaprezentowane zostaną nieistniejące już obiekty zabytkowe, które pełniły ważne funkcje w historii miasta (Brama Węgierska, Dom Wójtowski, Szpital św. Ducha, Synagoga, postrzygalnie i ramy sukiennicze, kościoły: św. Ducha, św. Jakuba, Niepokalanego Poczęcia NMP). Na wystawie zaprezentowane zostaną także postacie historyczne, które wnosiły tytułowe "przeistoczenia" w mieście: Kazimierz Wielki, św. Jan z Dukli, bp Stanisław Tarło, Paweł z Krosna, Robert Portius, Ignacy Łukasiewicz, Jan Szczepanik czy Michał Mięsowicz. Wystawa łączyć będzie w sobie zarówno tradycyjne metody prezentacji muzealnej jak i multimedialne rozwiązania rekonstrukcji historycznych czasów.

3.       3. Zakup i montaż panoramicznej lunety widokowej na wieżę farną oraz 3 stanowisk do rzeczywistości wirtualnej we wnętrzu wieży farnej.

W ramach zadania zakupiona zostanie panoramiczna luneta widokowa, która zostanie zamontowana na punkcie widokowym wieży farnej, która jest dzierżawiona przez Gminę Miasto Krosno. Luneta widokowa pozwoli zwiedzającym wieżę na obserwację współczesnego Krosna i podziwianie atrakcji najbliższych okolic. Na wieży kościoła farnego zaplanowane zostało stworzenie 3 stanowisk do rzeczywistości wirtualnej. W ramach projektu stworzona zostanie dedykowana aplikacja wirtualna a jej użytkownicy za pomocą gogli do rzeczywistości wirtualnej będą mieli okazję przenieść się w czasie do przełomu XIX i XX w. Będą mogli obejrzeć jak wyglądało i zmieniało się miasto w ciągu ostatnich 150 lat.

4.      4. Opracowanie aplikacji na telefon i tablet.

Aplikacja pozwoli zwiedzającym Miasto zapoznać się ze zmianami zachodzącymi w obrębie Zespołu Staromiejskiego. Użytkownicy aplikacji będą mogli wybierać obiekty i wydarzenia z historii miasta dokumentowane na przestrzeni wielu lat. Stojąc przed konkretnym obiektem użytkownicy będą mogli skorzystać poprzez aplikację z archiwum ikonograficznego zawierającego dawne widoki tego miejsca i wydarzeń związanych z obiektem.

 

Działania, które realizowane będą przez Mesto Prešov:

1.       1. Organizacja warsztatów „Ślady czasu”.

Warsztaty mające na celu prezentację zabytków kultury i historii Miasta Presov oraz prezentację zadania polegającego na opracowaniu projektu modelu historycznego centrum miasta Presov i jego zabytków w 3D.

2.      2.  Organizacja specjalistycznej konferencji „Metamorfozy”.

        Konferencja poświęcona problematyce zmian historycznych i nowoczesnych sposobów renowacji i rewitalizacji obiektów zabytkowych.

3.      3.  Przygotowanie modelu miasta w 3D.

Model historyczny centrum miasta Presov i jego zabytków w 3D zostanie uroczyście odsłonięty przy okazji 770 rocznicy pierwszej pisemnej wzmianki dotyczącej Miasta Presov.

 

Cele projektu:

Celem projektu jest wykorzystanie i promowanie dziedzictwa kulturowego Miasta Presov i Miasta Krosna dla zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej regionu polsko - słowackiego pogranicza.

 

Okres realizacji: 04.2017 r. – 01.2018 r.

Wartość projektu: 115 308,80 Euro (Gmina Miasto Krosno – 57 598,50 Euro)

Dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 85%

 

Działania realizowane w projekcie

1) W dniu 10 kwietnia 2017 roku w Urzędzie Miasta Krosna odbyło się spotkanie Partnerów w ramach realizacji projektu pn.:” Historia Miast w nowoczesnej odsłonie”. Głównym tematem rozmów było uzgodnienie przebiegu realizacji prac zarówno po stronie Krosna jak i Presova. Partnerzy przedyskutowali kwestie dotyczące organizacji warsztatów w Presovie oraz wystawy i przygotowania albumu fotograficznego.

2) Serdecznie zapraszamy do Piwnicy PodCieniami Muzeum Rzemiosła w Krośnie na wystawę: "Krosno. Przeistoczenia" – zorganizowaną w ramach partnerskiej współpracy Prešova i Krosna podczas w ramach realizacji projektu: "Historia Miast w nowoczesnej odsłonie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Ekspozycja potrwa od 12 sierpnia do 6 września 2017 r.  - wstęp wolny.

3) Aplikacja mobilna

Aplikacje mobilne dla miast cieszą się coraz większą popularnością. Krosno doczekało się własnej, która będzie pełnić rolę przewodnika po Zespole Staromiejskim. Aplikacja "Historia Krosna w nowoczesnej odsłonie" dedykowana jest zarówno turystom jak i mieszkańcom miasta. Każdy może ją pobrać na swoje urządzenie mobilne: smartfon czy tablet. Na specjalnie zaprojektowanym, przejrzystym i intuicyjnym interfejsie zwiedzający znajdą opisy najważniejszych atrakcji turystycznych.
Aplikacja za pomocą Bluetooth łączy się ze specjalnymi nadajnikami zamontowanymi przy kolejnych przystankach spaceru po Starówce. Kiedy zwiedzający zbliży się do danego obiektu, otrzyma powiadomienie z aplikacji, że jest na miejscu. Wówczas można będzie odsłuchać informacje lub przeczytać opis przystanku. W aplikacji wykorzystano również zdjęcia archiwalne, dzięki którym zwiedzający mogą zapoznać się ze zmianami zachodzącymi w obrębie Zespołu Staromiejskiego. Aplikacja zawiera również mapę, która poprowadzi z jednego miejsca do kolejnego oraz zakładkę WYDARZENIA. Można tam znaleźć terminarz najważniejszych imprez, które na stałe wpisały się w kalendarz miasta Krosna.
Aplikacja może być rozwijana i wzbogacana o kolejne ciekawe i ważne historycznie miejsca. Jest ona całkowicie bezpłatna. Można ją pobrać w sklepie Google play dla systemów Android oraz App store dla iOS. Pobierz aplikację dla systemu: Android (tutaj) lub iOS (tutaj).
Aplikacja mobilna powstała w ramach projektu "Historia Miast w nowoczesnej odsłonie". Dostępna jest w języku polskim, słowackim i angielskim - tryb uruchamiany automatycznie po zainstalowaniu aplikacji na dany telefon, czy tablet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie ze spotkania Partnerów projektu w Krośnie

 

Zaproszenie na wystawę Krosno.Przeistoczenia

 

Panoramiczna luneta widokowa zamontowana na Wieży Farnej

Panoramiczna luneta... 

Wystawa Krosno.Przeistoczenia

Wystawa... 

Wystawa Krosno.Przeistoczenia

Wystawa... 

Wystawa Krosno.Przeistoczenia

Wystawa... 

Wystawa Krosno.Przeistoczenia

Wystawa... 

Wernisaż wystawy Krosno. Przeistoczenia w Presovie

W dniu 27.09.2017 r.... 

Konferencja

Konferencja "Metamorfozy... 

Aplikacja mobilna oprowadzająca po Zespole Staromiejkim

Aplikacja mobilna Krosno 

Aplikacja mobilna oprowadzająca po Zespole Staromiejkim

Aplikacja mobilna Krosno 

Projekt „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych
z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne”

 

Beneficjent: Gmina Miasto Krosno
Partner: Gmina Krościenko Wyżne
Wartość projektu ogółem: 14 099 492,76 zł
Wydatki kwalifikowane: 12 806 297,00 zł
Wartość dofinansowania: 8 964 407,90 zł (70% wydatków kwalifikowanych)
Wkład własny: 3 841 889,10 zł
Okres realizacji projektu: od 28.12.2016 r. do 31.12.2018 r.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.01.00-18-0043/17-00 z dnia 29.09.2017 r.

Przedmiotem projektu jest wykonanie nowych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii dla gospodarstw domowych na terenie Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne.
Projektem objętych zostanie 692 gospodarstwa domowe, w których będzie zainstalowanych 806 instalacji OZE, w tym 625 na terenie Miasta Krosna i 181 na terenie Gminy Krościenko Wyżne.
W ramach projektu zostaną wykonane następujące instalacje:

 1. instalacje fotowoltaiczne służące do zamiany energii słonecznej na energię elektryczną;
 2. instalacje kolektorów słonecznych wykorzystujące energię słoneczną do produkcji energii cieplnej, służące do podgrzewu ciepłej wody użytkowej;
 3. automatyczne kotły centralnego ogrzewania opalane biomasą produkujące ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
 4. gruntowe pompy ciepła wykorzystujące energię geotermalną wytwarzające energię cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
   

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału produkcji energii elektrycznej i cieplnej przy pomocy odnawialnych źródeł energii na terenie obu gmin. Jego osiągnięciu mają służyć cele szczegółowe:

 • wdrożenie systemów inteligentnego zarządzania energią przy wykorzystywaniu OZE w gospodarstwach domowych na terenie gmin partnerskich;
 • montaż instalacji OZE umożliwiających mieszkańcom uzyskanie oszczędności finansowych z tytułu korzystania z energii na potrzeby własnych budynków mieszkalnych;
 • unowocześnienie procesu wytwarzania energii powodujące redukcję poziomu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery;
 • promowanie montażu OZE w aspekcie korzyści ekonomiczno-społecznych mieszkańców, w szczególności obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej oraz zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery.


Bieżące informacje o projekcie znajdują się w zakładce Czysta Energia:
http://www.krosno.pl/pl/czysta-energia/aktualnosci/

Projekt „Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej”


Wartość projektu ogółem – 19 817 230,97 zł,
Wydatki kwalifikowane – 15 932 844,32 zł,
Wartość dofinansowania – 13 542 917,66 zł (85% wydatków kwalifikowanych),
Wkład własny – 6 274 313,31 zł.

Okres kwalifikowania wydatków – od 16.05.2016 r. do 29.02.2020 r.

Gmina Miasto Krosno uzyskała dofinansowanie na modernizację zabytkowego dworca PKP w ramach projektu pn. „Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej”. Dotacja ta pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. W dniu 24 października 2017 r. Gmina Miasto Krosno uzyskała Decyzję nr 82/I/17 w sprawie przyznania dofinansowania. W dniu 28 grudnia 2017 r. Gmina Miasto Krosno podpisała umowę o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0014/17. W dniu 3 grudnia 2018 r. podpisano Aneks nr POIS.08.01.00-00-0014/17-01 zwiększający kwotę dotacji o 359 513,91 PLN. W dniu 17 grudnia 2019 r. podpisano Aneks nr POIS.08.01.00-00-0014/17-03 wydłużający termin kwalifikowalności wydatków do 29.02.2020 r.

Celem projektu jest ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego Krosna dla rozwoju oferty kulturalno – edukacyjnej, bazującej na tym dziedzictwie.

Pierwszym elementem wprowadzającym zwiedzających do świata Etnocentrum będzie przestrzeń przed budynkiem. Na zewnątrz budynku znajdować się będzie wiejska chata i ogródek ziołowy dla najmłodszych gości. W okresie letnim przed budynkiem rozstawiona będzie scena do potańcówek. Ważnym elementem zewnętrznej instalacji będzie oświetlenie, które podkreśli i nada charakter całej przestrzeni. 

Zakres rzeczowy projektu obejmował będzie modernizację zabytkowego budynku dworca kolejowego na potrzeby nowej instytucji kultury, w której prezentowane będzie lokalne dziedzictwo kulturowe. Budynek zostanie wyposażony w odpowiednią infrastrukturę, zarówno w tradycyjne sprzęty (tradycyjnego lokalnego rzemiosła), jak i nowoczesne narzędzia prezentacji (multimedialne). Niewielka część zmodernizowanej powierzchni budynku na poziomie parteru zostanie zagospodarowana w celu zachowania funkcji przewidzianej dla mieszkańca i turysty (w tym funkcje dworca). Tam znajdować się będą również sklep muzealny, elektroniczna informacja kolejowa i autobusowa oraz kasa biletowa. Na potrzeby utworzenia ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej zaadaptowany zostanie również strych i piwnice. Modernizacja budynku obejmować będzie wykonanie prac ogólno – budowlanych, instalacyjnych, zgodnych z wytycznymi Konserwatora zabytków, przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych.
Do prawidłowego funkcjonowania budynku niezbędne jest również wyposażenie go w tradycyjne rekwizyty wykonane zgodnie z wzornictwem i technologią z „epoki” pomieszczeń ludowych, takie jak m.in.: atrapa wozu, ruchome zabawki, rzeźby, obrazy,  tradycyjny piec chlebowy, drewniane ławy, stoły, krzesła, meble, gliniane misy, skrzynie, kamionkowe garnki, zabytkowy warsztat tkacki, instrumenty muzyczne, aluramy wystawiennicze, itp., oraz urządzenia multimedialne, takie jak m.in.: ekrany multimedialne, projektory multimedialne, plansze interaktywne, konsole do gier, sprzęt nagłośnieniowy wewnętrzny i zewnętrzny, kamery, wyświetlacze graficzno – tekstowe LED, monitory dotykowe, komputer przenośny, monitoring obiektu, itp.  
Obiekt ten będzie miejscem spotkań z kulturą ludową i tradycyjną. Będzie to miejsce dla kreatywnych mieszkańców Krosna, przyległych gmin i turystów, począwszy od dzieci po seniorów, w którym każdy będzie miał możliwość wymienić się swoimi pomysłami, nauczyć się czegoś od „mistrzów” w dziedzinie sztuki, tradycji i muzyki ludowej.
 

„Spojrzenie w przeszłość – dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova”

     

 

Tytuł projektu: Spojrzenie w przeszłość – dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova”/ „Pohľad do minulosti – historické a kultúrne dedičstvo Krosna a Prešova“

 

 Partner wiodący: Gmina Miasto Krosno;  www.krosno.pl

 Partnerzy projektu: Mesto Prešov; www.presov.sk

 

 Opis projektu:

Działania, które realizować będzie Gmina Miasto Krosno

Zadanie 1: Rozbudowa oferty turystyczno-historycznej w Krośnie – Makieta renesansowego Krosna

Atrakcja usytuowana zostanie w samym centrum zespołu staromiejskiego Krosna – jako pokrywa studni stojącej na krośnieńskim rynku. Będzie to przestrzenny model historycznego miasta z przełomu XVI i XVII w., odzwierciedlający jego wizerunek zamieszczony w słynnym dziele Brauna i Hogenberga tj. Miasta Świata. Rekonstrukcja historycznej zabudowy miejskiej wraz z fortyfikacjami poprzedzona zostanie konsultacjami z historykami, archeologami, konserwatorami i historykami sztuki Model posiadać będzie część opisową w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej oraz słowackiej. Dzięki informacjom w alfabecie Braille'a makieta będzie przystosowana dla osób niewidomych i niedowidzących.

Zadanie 2: Lekcje historyczne w Krośnie

W ramach projektu planuje się zorganizowanie cyklu zajęć z zakresu historii i kultury miasta. Zajęcia przeznaczone będą dla dzieci i młodzieży z krośnieńskich szkół. Zajęcia prowadzone będą przez przewodnika w obszarze staromiejskim z wykorzystaniem makiety i mapki Krosna. W ramach lekcji planuje się również zorganizowanie konkursu „Spojrzenie w przeszłość – dziedzictwo kulturowe Krosna i Presova”. Prace przygotowywane będą przez klasy  z poszczególnych szkół podstawowych. Autorzy najwyżej ocenionej pracy pojadą na wycieczkę  z przewodnikiem do Presova.

Działania, które realizowane będą przez Mesto Prešov:

Zadanie nr 1: Stworzenie aplikacji multimedialnej” Interaktywny przewodnik po Preszowie.

W ramach działania zostanie dla odwiedzających miasto stworzona multimedialna aplikacja na smartfony/tablety, PC/laptop oraz tzw. wirtualna rzeczywistość (okulary 3D, projekcja 3D), za pośrednictwem których w interaktywnej formie będą im przekazywane informacje o historii, ważnych wydarzeniach, przebudowach, zabytkach czy samym mieście.

Zadanie nr 2: Przeprowadzenie wykładów o historii i kulturze miasta wraz z organizacją konkursu

W ramach projektu planowana jest organizacja cyklu wykładów z historii i kultury miasta dla dzieci i młodzieży z 12 szkół preszowskich). Wykłady zostaną przeprowadzone pod kierownictwem przewodnika i przy wykorzystaniu interaktywnej aplikacji mobilnej. W ramach wykładów planuje się zorganizowanie konkursu „Spojrzenie w przeszłość – dziedzictwo kultury Krosna i Preszowa”. Prace będą wykonywać klasy z poszczególnych szkół, a autorzy najlepiej ocenionych dzieł pojadą na wycieczkę z przewodnikiem do partnerskiego Krosna.

Cele projektu:

Celem ogólnym projektu jest ochrona i rozwój dziedzictwa historyczno-kulturowego Krosna i Presova.

Okres realizacji: 06.2018 r. – 05.2019 r.

 Wartość projektu: 116 526,51 € (Gmina Miasto Krosno – 59 608,26 €)

 Dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 85%

Umowa nr INT/EK/KAR/1/II/B/0125

 

Poniżej link do mapki Starówki Miasta Krosna opracowanje w ramach projektu. Mapka wraz z opisami została opracowana w języku polskim, słowackim oraz angielskim.

Mapa Starówki Miasta Krosna

 

Prace nad makietą

Poniżej przestawiamy fotorelację z przygotowania poszczególnych elementów makiety.

 

Klasa VI b ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Krośnie zwyciężyła w konkusie organizowanym w ramach projektu pn. "Spojrzenie w przeszłosć - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova"!

W ramach pierwszego etapu konkursu uczniowie brali udział w teście wiedzy historycznej o Krośnie.

Poniżej prezentujemy zdjęcia prac, które zostały wykonane w ramach drugiej części konkursu. Zwycięzcy pojechali na wycieczkę do Presova, gdzie zdobyli nową wiedzę o historyczno-kulturowym dziedzictwie tego pięknego miasta.

Praca nr1 

Praca nr 2 

Praca nr 3 

Praca nr 4 

Praca nr 5 

Praca nr 6 

Praca nr 7 

Praca nr 8 

Praca nr 9 

Praca nr 10 

Praca nr 11 

Praca nr 12 

Praca nr 13 

Praca nr 14 

Praca nr 15 

Praca nr 16 

Praca nr 17 

Praca nr 18 

Makieta 1 

Makieta 2 

Makieta 3 

Lekcje historyczne 

Lekcje historyczne 

Lekcje historyczne 

Wycieczka do Presova 

Wycieczka do Presova 

Wycieczka do Presova 

Wycieczka do Presova 

Makieta 

Makieta 

Makieta 

Pliki do pobrania

folder_lekcje_historyczne_1.pdf

Folder lekcje historyczne_1

folder_lekcje_historyczne_2.pdf

Folder lekcje historyczne_2

folder_lekcje_historyczne_3.pdf

Folder lekcje historyczne_3

„Mamo, tato czas do pracy! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie”

 

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Krosno
Wartość projektu ogółem: 643 770,92 zł
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 547 204,92 zł (85% wydatków kwalifikowanych)
Wkład własny: 196.566,00 zł, z czego 52.800,00 zł stanowić będą wpłaty od uczestników projektu, tj. opłaty stałe rodziców za każdy miesiąc objęcia opieką żłobkową dziecka.
Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 30.09.2020 r.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, VII Oś Priorytetowa Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie

W ramach projektu zostanie utworzony nowy oddział Żłobka Miejskiego w Krośnie. Rozpoczęcie funkcjonowania nowego oddziału planowane jest na październik 2018 r.
   
Celem głównym projektu jest umożliwienie powrotu do aktywności zawodowej 22 osobom z Gminy Miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego mającym utrudniony dostęp do rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3, poprzez utworzenie dodatkowej grupy (22 miejsc) w Żłobku Miejskim w Krośnie dla dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat w terminie do 30.09.2020 r.
W ramach projektu zaplanowano adaptację sali wraz z wyodrębnioną łazienką oraz wyposażeniem niezbędnym do potrzeb przebywania dzieci do lat 3 w budynku przy ul. Mirandoli Pika oraz zapewnienie funkcjonowania nowopowstałego oddziału przez okres 24 miesięcy.
Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia problemu niewystarczającego poziomu wsparcia ze strony instytucji publicznych w Krośnie dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka.

Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno

 

Tytuł projektu: Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno

Opis i cele projektu:

Projekt obejmuje budowę budynku biurowo-produkcyjnego inkubatora przedsiębiorczości wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, chłodniczą wentylacyjną i klimatyzacyjną oraz z infrastrukturą zewnętrzną: zagospodarowaniem terenu (parkingi i drogi wewnętrzne), ogrodzeniem, dwoma zjazdami oraz podstawowym wyposażeniem.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości i samozatrudnienia na obszarze MOF Krosno oraz wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym działalności innowacyjnej.

Grupę docelowa odbiorców projektu stanowią mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Zakłada się, że z oferty Inkubatora korzystać będzie „stale” około 11 firm inkubowanych, czyli takich, którym udzielane jest wsparcie na początkowym etapie działalności. Tym firmom udzielane będzie wsparcie doradcze oraz korzystać będą one z zasobów biurowych, bądź magazynowych i produkcyjnych Inkubatora. Zrealizowana zostanie hala produkcyjna, w której zostanie wydzielonych kilkanaście modułów produkcyjno-usługowych przeznaczonych dla beneficjentów inkubatora. Poprzez udostępnienie nowoczesnego inkubatora , wyposażonego w podstawowe, niezbędne do rozpoczęcia działalności środki trwałe (wyposażenie biur i sal konferencyjnych) oraz stworzenie szerokiej oferty usług np. doradczych i specjalistycznych dla inkubowanych firm zrealizowane zostaną cele I osi priorytetowej oraz cel działania 1.3. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie lepszych warunków dla tworzenia i rozwoju MŚP. Przedsięwzięcie jest zgodne z regionalną inteligentną specjalizacją określoną w Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2014- 2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) –projekt zakłada, że inkubator nastawiony będzie na następujące branże: lotnictwo i kosmonautyka, jakość życia, motoryzacja, informatyzacja i telekomunikacja. W wyniku realizacji projektu wzrośnie dostępność terenów i infrastruktury oferującej warunki do prowadzenia działalności gospodarczej.

 Okres realizacji: IV kwartał 2018 r. – IV kwartał 2020 r..

 Wartość projektu: 35 588 934,95 zł

 Dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 24 095 212,05 zł

 

 

Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast – członków Związku Miast Polskich

  

Bezpośrednim celem projektu realizowanego ze środków programu PO WER „Wysokiej jakości usługi administracyjne” (działanie 2.18) jest:

 1. Wdrożenie szeregu rozwiązań (doradczych oraz w zakresie IT), poprawiających jakość usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Zwiększenie kompetencji pracowników miast, którzy te usługi świadczą.

Działania w ramach projektu dotyczą 2 obszarów, które są szczególnie istotne dla rozwoju gospodarczego miast:

 1. Funkcjonowania systemu podatków i opłat lokalnych.
 2. Usług w obszarze zarządzania nieruchomościami.

Efektem tych działań powinno być stworzenie lepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w 6 miastach. W wyniku przeprowadzonego badania ankietowego wśród samorządów – uczestników projektu, każde z miast wybrało zadania wdrożeniowe (w tym zakupy sprzętu IT i aplikacji), doradcze i szkoleniowe w obu obszarach.


W ramach projektu przewidziane są w miastach:

 • szkolenia w zakresie doskonalenia kompetencji kadr - razem 58 szkoleń dla 975 uczestników,
 • wdrażanie rozwiązań zarządczych - razem 11 rozwiązań,
 • zakup sprzętu IT (56 sztuk) oraz aplikacji, w tym wdrożenie nowoczesnych systemów archiwizacji dokumentów i integracji rozwiązań w zakresie obsługi podatkowej i zarządzania nieruchomościami.

Projekt trwa od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Budżet projektu to: 1 596 153,60 PLN. Dotacja wynosi 1 344 703,60 PLN, a udział własny 6 JST to: 251 450 PLN.

Partnerzy:
1. Związek Miast Polskich – lider.
2. Bohdan Turowski Beta Consult – partner merytoryczny.
3. Miasto Jasło – partner samorządowy.
4. Gmina Kozienice – partner samorządowy.
5. Gmina Miasto Krosno – partner samorządowy.
6. Gmina Miasta Radomia – partner samorządowy.
7. Gmina Sandomierz – partner samorządowy.
8. Gmina Starachowice – partner samorządowy.

„Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza”
 

I. Program:
Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
•    Oś priorytetowa 3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie
•    Cel szczegółowy: Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej

II. Partnerzy:
•    Partner Wiodący: Gmina Miasto Krosno
•    Partner: Zawodowa Średnia Szkoła Biznesu w Preszowie na Słowacji (Stredná odborná škola podnikania)

III. Termin realizacji projektu:  1 września 2019 r. – 31 sierpnia 2021 r.

IV. Wartość projektu ogółem: 243 433,26 EUR, tj. 1 034 592,00 zł (dla kursu 1 EUR = 4,25 PLN).

Wydatki kwalifikowane: 243 433,26 EUR, w tym:
•    Partner 1 - Krosno:  147 310,45 EUR
•    Partner 2 – Preszów: 96 122,81 EUR

Dofinansowanie z EFRR: 206 918,20 EUR (85% wydatków kwalifikowanych), w tym:
•    Partner 1 - Krosno:  125 213,84 EUR
•    Partner 2 – Preszów: 81 704,36 EUR

Wkład własny w wydatkach kwalifikowalnych: 36 515,06 EUR, w tym:
•    Partner 1 - Krosno:     22 096,61 EUR
•    Partner 2 – Preszów: 14 418,45 EUR 

V. Ogólny cel projektu:
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności edukacji zawodowej w istotnych branżach dla rozwoju pogranicza polsko-słowackiego poprzez wymianę dobrych praktyk, realizację wizyt studyjnych, praktyk zawodowych oraz działań szkoleniowych nakierowanych na podniesienie kompetencji, uwzględniających doskonalenie zawodowe, prowadzenie własnej firmy, nauki obcego języka branżowego oraz efektywne wykorzystanie zasobów pogranicza.

VI. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:
1.    Wymiana dobrych praktyk
W ramach projektu planuje się zorganizowanie 4 wizyt studyjnych (2 w Polsce i  2 na Słowacji) uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie, Średniej Zawodowej Szkoły Biznesu w Preszowie oraz organów prowadzących powyższe szkoły. Celem jest wymiana dobrych praktyk, dostosowanie programów nauczania do transgranicznego rynku pracy, uczestniczenie we wspólnych warsztatach branżowych podnoszących kompetencje uczniów w zakresie:
•    obcego języka branżowego,
•    marketingu i zakładania działalności gospodarczej w Polsce i na Słowacji,
•    wizażu i stylizacji,
•    geografii turystycznej regionu.
Dodatkowo w ramach wizyt studyjnych zostanie zawiązana współpraca pomiędzy nowo utworzonymi w szkołach firmami symulacyjnymi. Szkoły zostaną wyposażone w odpowiedni sprzęt niezbędny do funkcjonowania firm symulacyjnych oraz w nowoczesne pomoce dydaktyczne pozwalające kształcić uczniów w warunkach zbliżonych do rynkowych.
Delegacja polska będzie uczestniczyć w organizowanym na Słowacji wydarzeniu „Sprzedaj pomysł”, podczas którego polskie i słowackie firmy symulacyjne będą rywalizować o miano najlepiej prowadzonej firmy, najlepszy biznes plan.
W wyniku realizacji projektu powstaną wspólne, zaktualizowane programy nauczania przedmiotów:
ekonomiczno-handlowych, wizażu i stylizacji, turystycznych i hotelarsko-gastronomicznych, branżowego języka angielskiego.
Rezultatem projektu będzie również wspólny, branżowy słownik angielsko-polsko-słowacki, wprowadzony do szkół w formie  pomocy  dydaktycznej  oraz  biuletyn promujący ofertę edukacji zawodowej szkół.

2.    Praktyki zawodowe
W ramach projektu planuje się zrealizowanie praktyk zawodowych u zagranicznych pracodawców dla 50 uczniów z Polski i 30 uczniów ze Słowacji w następujących branżach: turystyczna, hotelarsko-gastronomiczna, odzieżowa, kosmetyczno-fryzjerska i ekonomiczno-handlowa.

3.    Kursy zawodowe
Zostaną zorganizowane 3 kursy zawodowe zwieńczone otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu, tj.:
•    kurs animatora czasu wolnego w turystyce i hotelarstwie (realizowany przez Gminę Miasto Krosno)
•    kurs barmański (realizowany przez Średnią Zawodową Szkołę Biznesu w Preszowie)
•    kurs obsługi kas fiskalnych i funkcjonowania firm w Polsce i na Słowacji (realizowany przez Gminę Miasto Krosno).

Zaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców

Projekt pn. "Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna"

Lider projektu: Gmina Miasto Krosno

Partnerzy projektu: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wartość projektu: 3 999 261,00 zł

Wartość dotacji: 3 599 334,90 zł

Głównym celem projektu jest zbadanie całego  systemu sieci wodnej pod kątem możliwości zbierania danych z sieci wodociągowej i jej odbiorców, ich automatycznej analizy, transferu do systemu eBOK i przesyłania przetworzonych informacji odbiorcom.

Najważniejsze efekty/rezultaty projektu:
A.Będziemy dysponować kompleksowo przebadanym systemem technologicznym pod kątem możliwości zbierania danych z sieci wod. i jej odbiorców, ich automatycznej analizy, transferu do systemu eBOK, przesyłania przetworzonych informacji do mieszkańców i przedsiębiorstw, co umożliwi wdrożenie go dla całej sieci miejskiej.
B.Przebadanie bilansu wody wtłoczonej do sieci i zużytej na koniec każdego dnia.
C.Powstanie szczegółowa dokumentacja wdrożeniowa systemu:
-ułatwiająca sprawne objęcie wdrożeniem całego miasta;
-pozwalającego (w razie wdrożenia) na generowanie oszczędności finansowych dzięki minimalizacji strat wody;
-wzmacniającego kompetencje cyfrowe mieszkańców;
-przyczyniającego się do ochrony cennych zasobów wodnych, których niedobór w RP jest szczególnie dotkliwy.
D.Powstanie instalacja pilotażowa dowodząca poprawności założeń technologicznych i ułatwiająca  wdrożenie na szeroką skalę.
E.Wypracujemy trwały mechanizm partycypacji mieszkańców w zarządzaniu smart city.

 

„Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła"

 

1. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 
2. Umowa o dofinansowanie została podpisana 27 maja 2019 roku.

3. Całkowita wartość projektu: 11 232 066,00 zł 
Wydatki kwalifikowane: 10 031 600,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 8 526 860,00 zł (85% wydatków kwalifikowanych)

4. Główny cel projektu: obniżenie emisyjności pyłów na terenie Miasta Krosna (zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza: PM10, PM2,5, benzo(a)piren, CO2)

5. Projekt zakłada:
   - Montaż 96 szt. gazowych kotłów kondensacyjnych w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta. Kotły gazowe zastąpią nieefektywne źródła ciepła, czyli kotły na paliwo stałe – węgiel, ekogroszek, miał węglowy, drewno, brykiet drzewny, trociny, zrębki drzewne.
   - Zastosowanie ciepła sieciowego w 48 budynkach wielorodzinnych, tj. budowę/przebudowę węzłów cieplnych dla potrzeb centralnego ogrzewania i/lub centralnej wody użytkowej; budowę/przebudowę wewnętrznych instalacji rozprowadzających c.w.u. i c.o. ; likwidację piecyków gazowych do  c.w.u.

Inwestycja będzie realizowana w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych obejmujących 96 gospodarstw domowych oraz w 48 budynkach wielorodzinnych, w których liczba gospodarstw domowych objętych projektem wynosić będzie 2340. Łączna liczba gospodarstw domowych, które będą korzystać z efektów projektu wynosi 2436 szt.

6. Zakres rzeczowy całej inwestycji obejmuje następujące działania:
a) Montaż gazowych kotłów kondensacyjnych (jednofunkcyjnych i dwufunkcyjnych) w budynkach jednorodzinnych obejmujących 96 gospodarstw domowych.
b) Zastosowanie ciepła sieciowego w zakresie c.o. i c.w.u. – w 37 budynkach wielorodzinnych wykonany zostanie węzeł cieplny dwufunkcyjny dla potrzeb centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej.
c) Zastosowanie ciepła sieciowego w zakresie c.w.u. – w 2 budynkach wielorodzinnych wykonany zostanie węzeł cieplny jednofunkcyjny dla potrzeb centralnej wody użytkowej.
d) Zastosowanie ciepła sieciowego w zakresie c.o. – w 10 budynkach wielorodzinnych wykonany zostanie węzeł cieplny jednofunkcyjny dla potrzeb centralnego ogrzewania.
e) Zastosowanie ciepła sieciowego w systemie mieszkaniowych stacji cieplnych (c.o. i c.w.u.) – w jednym budynku zostanie wykonany węzeł cieplny jednofunkcyjny do współpracy z mieszkaniowymi stacjami cieplnymi oraz 20 szt. mieszkaniowych stacji cieplnych.
f) Likwidacja piecyków gazowych do ciepłej wody użytkowej – przyłączenie mieszkań do sieci ciepłowniczej w zakresie c.w.u. Działanie zaplanowano w 1181 gospodarstwach domowych.
g) Wykonanie przyłączy ciepłowniczych wysoki parametr – 22 sztuki o długości 1704 mb.

7. Beneficjenci Zbiorowi biorący udział w projekcie:
   - Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa (KSM);
   - Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalowiec;
   - Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego Sp. z.o.o. w Krośnie (TBS).

 Projekt pn. „Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod” (Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w Krośnie i Użgorodzie)

Wartość projektu ogółem – 468 174,72 euro,
Wydatki kwalifikowane – 468 174,72 euro,
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 – 421 357,24 euro (90% wydatków kwalifikowanych),

 • Gmina Miasto Krosno - 181 333,54 euro,
 • Miasto Uzhgorod (Ukraina) - 62 550,00 euro,
 • Fundusz Rozwoju Współpracy Transgranicznej (Ukraina)  - 5177 473,70 euro.

Wkład własny w wydatkach kwalifikowalnych – 46 817,48 euro.

Okres realizacji projektu: od 2018-10-12 do 2020-09-11.

Projekt „Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w Krośnie i Użgorodzie” (akronim: HealthyCities) jest realizowany w ramach Celu Tematycznego BEZPIECZEŃSTWO, Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych. Beneficjentem wiodącym projektu jest Gmina Miasto Krosno (Polska), a partnerami projektu są Miasto Uzhgorod i Fundusz Rozwoju Współpracy Transgranicznej (Ukraina).
Realizacja projektu ma na celu poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego wśród dzieci, młodzieży i osób starszych oraz wzrost społecznej świadomości w zakresie zdrowia poprzez zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych mieszkańców polsko-ukraińskiego pogranicza. Wdrożone w ramach projektu działania mają dostarczyć wiedzy na temat stanu zdrowia dzieci i młodzieży uczącej się w Krośnie i Uzhgorodzie oraz osób, które ukończyły 18 rok życia i mieszkają na terenie miasta Krosna.
Realizacja projektu rozpoczęła się 12 października 2018 roku. Na koniec 2019 roku przeprowadzonych zostało łącznie ponad 8700 badań, w tym badań przesiewowych wzroku, słuchu, kardiologicznych, ortopedycznych oraz w kierunku alergii wśród uczniów z Krosna i Uzhgorodu. W najbliższym czasie rozpocznie się realizacja warsztatów promocji zdrowia, zajęć z pierwszej pomocy oraz badań w kierunku chorób układu krążenia mieszkańców miasta Krosna powyżej 18 roku życia. Dzięki realizacji projektu, do końca 2019 roku udało się doposażyć 27 gabinetów medycyny szkolnej w Uzhgorodzie, co przyczyniło się do zapewnienia dzieciom i młodzieży wysokiego poziomu opieki medycznej i zwiększenia się liczby osób uzyskujących dostęp do usług opieki zdrowotnej.
Miasto Krosno zakupiło sprzęt do gimnastyki korekcyjnej (łącznie ponad 900 sztuk różnego rodzaju akcesoriów) dla 11 szkół z terenu miasta, w których prowadzone są w ramach projektu zajęcia korekcyjne w zakresie wad postawy (do końca grudnia przeprowadzono ponad 600 godzin tych zajęć).

Projekt pn. „Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod” (Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w Krośnie i Użgorodzie) jest współfinansowanego przez Unię Europejską na potrzeby Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. 

 

 

„Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu
w Krośnie i Medzilaborcach”

 

 1. Program:
 • Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020,
 • Oś priorytetowa: Zrównoważony transport transgraniczny,
 • Cel szczegółowy: Zwiększanie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego.
 1. Partnerzy:
 • Partner wiodący: Gmina Miasto Krosno - www.krosno.pl
 • Partner projektu: Mesto Medzilaborce - www.medzilaborce-urad.sk
 1. Opis projektu:

Projekt realizowany będzie w partnerstwie transgranicznym Krosna i Medzilaborec. Partnerzy dążyć będą do poprawy jakości usług związanych z transportem multimodalnym na obszarze pogranicza polsko-słowackiego. Cel projektu będzie mógł być osiągnięty w wyniku realizacji dwóch głównych zadań inwestycyjnych w projekcie tj. :
1) Modernizacja dworca autobusowego w Krośnie:
- modernizacja wiat przystankowych,
- przebudowa ciągów pieszych z dostosowaniem ich dla osób niepełnosprawnych,
- zamontowane zostaną trójjęzyczne elektroniczne rozkłady jazdy, wymienione zostanie oświetlenie i zamontowany zostanie monitoring,
- zakupione zostaną systemy wizualnej i głosowej informacji pasażerskiej,
- w celu poprawy komfortu oczekiwania na dane połączenie na terenie dworca zamontowane zostaną elementy małej architektury takie jak ławki, donice oraz kosze,
- na terenie dworca zamontowana zostanie trójjęzyczna tablica interaktywna prezentująca najważniejsze informacje turystyczne z obszaru pogranicza polsko-słowackiego.
2) Modernizacja infrastruktury transportowej w Medzilaborcach:
- montaż 3 wiat przystankowych w sąsiedztwie głównych atrakcji turystycznych miasta,
- montaż 2 trójjęzycznych elektronicznych tablic z rozkładem jazdy,
- w ramach zadania partner słowacki zakupi kolejkę turystyczną, która w sezonie letnim będzie kursować pomiędzy dwoma dworcami kolejowymi. Trasa kolejki zostanie tak przygotowana, aby zaprezentować wszystkie najważniejsze atrakcje turystyczne miasta m.in. galerię sztuki nowoczesnej, mieszczącej się w miejscowym domu kultury, w której prezentowane są prace Andy’ego Warhola oraz jego braci.

 1. Cele projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa jakości usług związanych z transportem multimodalnym na obszarze pogranicza polsko-słowackiego.

 1. Okres realizacji:

Od 15.05.2019 do 30.09.2021

 1. Wartość projektu:

Wartość całkowita projektu 727 192,82 €, w tym po stronie polskiej 362 884,82 €, a po stronie slowackiej 364 308,00 €.

 1. Dofinansowanie:

Całkowite dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa to 618 113,89 €  (85% wydatków kwalifikowalnych), w tym dofinansowanie z EFRR dla Gminy Krosno to 308 452,09 € oraz z EFRR i BP dla Medzilaborec to 309 661,80 €.

Link do galerii zdjęć

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • Inauguracja projektu: Tropy do Franciszka Mirandoli

  Termin: 2021-06-12
  Miejsce: https://tiny.pl/r3942 więcej
 •  
 • KDT: WIDOWISKO BALETOWE JAŚ I MAŁGOSIA, GRUPY BALETOWE RCKP

  Termin: 2021-06-13
  Miejsce: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • Jarmark staroci przed Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

  Termin: 2021-06-13
  Miejsce: Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej więcej
 •  
 • Dni Autorskie - wystawa fotografii

  Termin: 2021-06-15
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
 • Konferencja: “Edukacyjne projekty filmowe i artystyczne jako narzędzia promocji dziedzictwa kulturowego”

  Termin: 2021-06-17
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej