• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Piątek, 10 lipca 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Olafa, Filipa

Dla Mieszkańców

Kontakt

Aktualności

Jak rozwija się Krosno? Diagnoza miasta

30-06-2020

Za nami kolejny etap prac nad przygotowaniem Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego w ramach projektu pn. „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO”. W ubiegłym tygodniu (24 – 25.06) odbyły się spotkania Zespołu Miejskiego oraz Rady Rozwoju Krosna, dotyczące diagnozy miasta. 

 
Najważniejsze wnioski wypływające z diagnozy Krosna przedstawili jej autorzy - dr Hubert Kotarski oraz dr Krzysztof Piróg z Instytutu Badań Ewaluacyjnych Rynkowych i Społecznych IBERiS. Diagnoza została opracowana w obszarach problemowych: środowiskowym, społecznym, gospodarczym, przestrzennym, finansowania rozwoju miasta, kulturowym, inteligentnego zarządzania miastem. Wykorzystano dane statystyki publicznej – Banku Danych Lokalnych GUS, jak również narzędzia stworzone przez Związek Miast Polskich – Monitor Rozwoju Lokalnego i narzędzie do analiz pogłębionych, zawierające dane o aktywności ekonomicznej mieszkańców, udostępnione przez Ministerstwo Finansów z systemu POLTAX. Diagnoza uwzględnia ponadto wyniki badań młodzieży z krośnieńskich szkół średnich oraz studentów Karpackiej Państwowej Uczelni. 
 
W celu określenia pozycji konkurencyjnej Krosna na tle podobnych miast została określona grupa porównawcza, obejmująca miasta na prawach powiatu zbliżone pod względem liczby mieszkańców, które utraciły status stolicy województwa, zlokalizowane w Polsce wschodniej i południowej, po wschodniej stronie Wisły. Są to: Tarnobrzeg i Przemyśl (województwo podkarpackie), Nowy Sącz (województwo małopolskie), Chełm, Zamość, Biała Podlaska (województwo lubelskie) oraz Suwałki (województwo podlaskie).       
                     
Jakie najważniejsze konkluzje wynikają z diagnozy Krosna?
 
- Krosno, jak większość średnich miast w Polsce, ma problemy demograficzne: zmniejszająca się liczba mieszkańców, wzrost subpopulacji osób w wieku poprodukcyjnym, przy spadku liczby osób w wieku przedprodukcyjnym, odpływ mieszkańców do suburbiów (gmin bezpośrednio sąsiadujących z Krosnem), ustabilizowany napływ mieszkańców do miasta, głównie w związku z inwestycjami na rynku mieszkaniowym – informuje dr Hubert Kotarski. - Z drugiej strony bardzo mocną stroną miasta jest wymiar gospodarczy – stała i pozostająca przez wiele lat na wysokim poziomie liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 mieszkańców, wysoki i stale rosnący poziom wpływów JST z tytułu udziału we wpływach BP z PIT i CIT przypadające na 1000 osób w wieku od 18 lat, wysoki poziom średniej kwoty wydatków inwestycyjnych przypadającej na 1 mieszkańca, bardzo niski poziom bezrobocia. Pojawiają się jednak i w tym wymiarze swoiste zaskoczenia, jak np. niski odsetek osób zatrudnionych w usługach, czy też niski poziom wskaźnika liczby podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w sektorze usług finansowych na 1000 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Z analizy danych statystycznych widać również, że Krosno charakteryzuje się stosunkowo niskim wskaźnikiem udziału ogólnodostępnych terenów zielonych w ogólnej powierzchni miasta – parków, zieleńców, terenów zieleni osiedlowej – dodaje dr Hubert Kotarski.
 
Ważnym aspektem, którego dotyczy projekt jest także rozwój instytucjonalny Krosna.
 
- Zapewnienie odpowiedniego poziomu rozwoju lokalnego nie jest możliwe bez zapewnienia odpowiedniego poziomu rozwoju instytucjonalnego, czyli sprawnie i skutecznie działającej administracji samorządowej. Administracji potrafiącej myśleć i działać w sposób strategiczny, zapewniającej wysoką jakość świadczonych usług, otwartej na potrzeby mieszkańców i współpracującej z mieszkańcami, dbającej o rozwój zawodowy swoich pracowników oraz zarządzającej miastem z zastosowaniem nowoczesnych metod i narzędzi. Są to bardzo ważne elementy tworzonego Planu Rozwoju Instytucjonalnego dla Krosna – podkreśla dr Krzysztof Piróg.
 
 
dr Krzysztof Piróg, dr Hubert Kotarski
Od lewej: dr Krzysztof Piróg i dr Hubert Kotarski 
 
Zespół Miejski pracował w grupach warsztatowych nad analizą silnych i słabych stron miasta w wymiarach gospodarczym oraz instytucjonalnym, a także przeprowadził analizę czynników powodujących przyciąganie i odpływ mieszkańców. 
 
Na tematy związane z diagnozą miasta, sytuacją demograficzną i poprawą jakości życia dyskutowała także Rada Rozwoju Krosna. Szczególną uwagę poświęcono sprawom odpływu młodych mieszkańców, suburbanizacji oraz polityce mieszkaniowej. Wskazano na konieczność tworzenia nowych, atrakcyjnych i dostępnych dla mieszkańców terenów zielonych. Rada poruszyła również kwestie wdrażania w mieście inteligentnych rozwiązań z zakresu „smart city”. 
Zaakcentowano potrzebę tworzenia atrakcyjnej oferty miasta skierowanej do różnych grup mieszkańców, skrojonej odpowiednio do ich potrzeb (np. rodziny z dziećmi, młodzi, seniorzy).
Podkreślono także wpływ kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19 na sytuację miasta. Wiele branż przeżywa obecnie trudny okres, w tym istotne dla Podkarpacia sektory lotniczy, motoryzacyjny i meblarski. Wobec spodziewanych problemów podmiotów gospodarczych przeciwdziałanie skutkom kryzysu będzie istotnym wyzwaniem na najbliższe lata.
 Piotr Wietecha, prezes Wietpol Aerospace, członek Rady Rozwoju Krosna
 
- Projekt, który przygotowujemy w ścisłej współpracy z przedstawicielami mieszkańców, przedsiębiorców, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych będzie obejmował wiele aspektów związanych z poprawą jakości życia w Krośnie – informuje dr Tomasz Soliński, zastępca prezydenta. -  Przed nami kolejne spotkania Zespołu Miejskiego i Rady Rozwoju Krosna, poświęcone wypracowaniu rozwiązań będących odpowiedzią na zidentyfikowane problemy oraz wyzwania rozwojowe miasta. Wyniki obecnych prac, zwłaszcza dotyczące pogłębionej części diagnostycznej, zostaną wykorzystane także w procesie tworzenia nowej strategii rozwoju miasta, o którym już myślimy - dodaje zastępca prezydenta.
 

Pliki do pobrania

diagnoza.pdf

Diagnoza Krosna - prezentacja

wstecz

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • BWA Krosno zaprasza na Wakacyjne warsztaty artystyczne

  Termin: 2020-07-09
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
 • DKF "16 mm" ŻEGNAJ MÓJ SYNU

  Termin: 2020-07-09
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • BAJKOWA SCENA przy RCKP

  Termin: 2020-07-09
  Miejsce: RCKP, parking od strony ul. Czuchry, Krosno więcej
 •  
 • Wykład: Mówimy o sztuce… Od Mitoraja do Caillarda. Inspiracje antykiem w sztuce współczesnej

  Termin: 2020-07-12
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
 • MANUFAKTURA WYOBRAŹNI - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - PROJEKT KOSZULKA

  Termin: 2020-07-15
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej