• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Środa, 12 sierpnia 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Lecha, Innocentego

Dla Mieszkańców

Kontakt

Aktualności

Rynek - reaktywacja

21-07-2020

Przedsiębiorcy, działacze społeczni, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, a także uczelnia i samorząd łączą siły w celu ożywienia Starego Miasta. Jakimi działaniami sprawić, żeby krośnieński Rynek tętnił życiem jako ważne centrum funkcjonalne i miejsce spotkań? O tym dyskutowano 9 lipca br. na Rynku, w siedzibie Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

 

Spotkanie miało charakter warsztatu fokusowego – dyskusji grupowej, którą moderowali dr Hubert Kotarski oraz dr Krzysztof Piróg z Instytutu Badań Ewaluacyjnych Rynkowych i Społecznych IBERiS. Problemem wielu ośrodków średniej wielkości są niekorzystne przemiany dotyczące historycznych centrów miast – ich stagnacja, utrata roli jako miejsc istotnych dla mieszkańców, w których toczy się życie społeczne. Na warsztacie przedstawiono różne punkty widzenia i propozycje zapobiegania tego typu procesom.

 

 

Rynek – dla kogo?

Odpowiadając na pytanie „dla kogo jest Rynek” uczestnicy wskazali przede wszystkim mieszkańców Krosna i powiatu krośnieńskiego. Ważne, chociaż mniej liczne grono użytkowników Rynku stanowią turyści z województwa podkarpackiego oraz z dalszych regionów Polski, a także turyści zagraniczni. Podkreślono, że niezwykle istotną grupą odbiorców oferty Rynku są i powinni być ludzie młodzi. Wśród pożądanych interesariuszy Starego Miasta wskazano młodych przedsiębiorców - start-upowców oraz freelancerów, którzy w historycznej przestrzeni mogliby znaleźć miejsce dla swojej kreatywnej działalności. 

 

Silne strony i potencjały Rynku

Krośnieńskie Stare Miasto to przede wszystkim wyjątkowe miejsce z historią. O jego atrakcyjności stanowi m.in. bogaty potencjał historyczny, architektoniczny, kulturowy. Obok zabytków atutem są postaci związane z Krosnem i jego historycznym centrum, m.in. św. Jan z Dukli, Robert Wojciech Portius. Tradycje przemysłowe i rzemieślnicze miasta to także walory Rynku. Uczestnicy badania fokusowego byli zgodni co do faktu, że krośnieński Rynek w ostatnich latach wypiękniał. Potwierdzają to turyści, którzy chętnie dzielą się bardzo pozytywnymi wrażeniami, są oczarowani i niejednokrotnie zaskoczeni estetyką, urokiem oraz atmosferą miejsca. Rozwija się oferta gastronomiczna i noclegowa. Ogromny atut stanowi bogata oferta instytucji kultury działających w obrębie Starego Miasta, a także znane i cieszące się dużym zainteresowaniem wydarzenia cykliczne, tj. Karpackie Klimaty oraz Portius Festival, Young Arts Festival. Potencjał stanowią młodzi ludzie, którzy od pewnego czasu coraz chętniej i częściej przebywają na Rynku.

 

Czy Rynek jest w apatii? Jakie są przyczyny problemów?

W czwartkowe, słoneczne popołudnie, kiedy odbywało się spotkanie, Rynek był miejscem gwarnym, pełnym życia. W ogródkach gastronomicznych goście miło spędzali czas, Centrum Dziedzictwa Szkła przyjmowało turystów, a w klimatycznych zakamarkach spotykały się grupki młodzieży. To częsty widok w sezonie letnim, jednak problemem są miesiące jesienno- zimowe – wtedy Rynek często pustoszeje.

Grupa dyskusyjna starała się zdiagnozować przyczyny apatii Rynku. Wśród najważniejszych wymieniono:

 • sezonowość imprez (zdecydowana większość imprez odbywa się w sezonie letnim od maja do września), 
 • niewystarczającą ofertę cyklicznych, tematycznych imprez skierowanych do mieszkańców Krosna i okolic oraz turystów,
 • brak zorganizowanych miejsc spotkań dla młodych mieszkańców, ograniczoną liczbę imprez dedykowanych młodym, odpowiadających na ich potrzeby i zainteresowania,
 • niewystarczającą ofertę kulturalno – rozrywkową ze strony uczelni, dzięki której studenci w większym stopniu uczestniczyliby w życiu miasta i kształtowali je (studenci po zakończeniu zajęć wracają do swoich miejscowości zamieszkania, nie zaznaczają swojej obecności w mieście),
 • niewielkie wykorzystanie potencjału zabytkowych kościołów jako atrakcji turystycznych,
 • zwiększającą się liczbę pustych lokali,
 • brak spójnego programu / strategii ożywienia Rynku,
 • brak koordynacji oraz spójnej polityki informacyjnej dotyczącej imprez kulturalnych, eventów odbywających się w obrębie Starego Miasta (brak dostępnego kalendarza imprez, słaba rozpoznawalność strony visitkrosno.pl, zbyt wiele profili miasta na Facebooku, niewystarczająca promocja z wykorzystaniem Instagrama), niewystarczający marketing zewnętrzny miasta (reklama outdoorowa, współpraca z agencjami turystycznymi, itp.),
 • suburbanizację oraz odpływ mieszkańców z obrębu Starego Miasta, odpływ młodych osób z Krosna, głównie w wieku 20 – 30 lat,
 • brak trendu / mody na bywanie w Rynku – Rynek nie jest „salonem Krosna”,
 • słabą dostępność komunikacyjną Rynku, brak pełnienia przez Rynek funkcji ciągu komunikacyjnego dla pieszych,
 • niewystarczającą ilość zieleni, szczególnie doskwierającą w okresie letnim (wysoka temperatura, brak cienia, w małym stopniu wykorzystany potencjał podcieni jako zacienionego miejsca).

 

Jakie przeszkody utrudniają ożywienie Rynku?

Restauratorzy wyartykułowali problemy, które na co dzień utrudniają prowadzenie gastronomii, w tym niedostosowany do charakteru ich działalności harmonogram odbioru odpadów, ograniczenia i restrykcje dotyczące wjazdu na płytę Rynku w celu odbioru dostaw, rozładunku towarów. Zwrócono uwagę także na inne kwestie porządkowe – nieodpowiednie zachowanie niektórych młodych ludzi przebywających na podcieniach. Problemem są wysokie koszty najmu lokali. Z drugiej strony odbiorcy oferty wskazują na zbyt krótkie godziny otwarcia restauracji oraz konieczność poprawy jakości obsługi w niektórych lokalach.

Realizację inicjatyw i rozwijanie współpracy podmiotów tworzących ofertę Rynku utrudnia brak animatora, osoby odpowiedzialnej za koordynację działań różnych interesariuszy prowadzących działalność na Starym Mieście (instytucje kultury, branża gastronomiczna i hotelarska, organizacje pozarządowe, parafie, uczelnia). Niewystarczające zaangażowanie ludzi młodych, brak zbadania ich potrzeb jako ważnej grupy docelowej, utrudnia stworzenie atrakcyjnej oferty.

Sytuacja finansowa miasta, przedsiębiorców i mieszkańców, w ostatnim czasie niełatwa ze względu na pandemię COVID-19, także wpływa na funkcjonowanie Rynku.

 

Co należy zrobić?

Nie brakło pomysłów na działania służące pobudzeniu Starego Miasta. Co istotne – podkreślono, że we wszystkich podejmowanych inicjatywach należy uwzględniać perspektywę długoterminową (w odniesieniu do działań miękkich – co najmniej 5 – 10 letnią, gdyż wydarzenia kulturalne zyskują markę dopiero po kilku latach).

 

WIZERUNEK I ATRAKCYJNA OFERTA

 • stworzenie strategii promocyjnej miasta i jej wdrożenie,
 • spójna polityka informacyjna dotycząca wydarzeń kulturalnych, skoordynowanie kalendarza imprez i zapewnienie komplementarności organizowanych wydarzeń,
 • poprawa przekazu zewnętrznego (reklama zewnętrzna, outdoorowa, visitkrosno.pl, media społecznościowe),
 • usprawnienie komunikacji pomiędzy interesariuszami funkcjonującymi w obrębie Rynku,
 • wpisanie wizerunku Rynku w modę na slow life,
 • cykl małych, tematycznych imprez (np. kontynuacja cyklu dzień grilla, dzień deserów, targi książki, kiermasze rękodzieła, kameralne koncerty, kino letnie, gra na trąbce z Wieży Farnej, zlot samochodów zabytkowych, mikrobazary, festiwal szkła, festiwal piwa rzemieślniczego, itp.),
 • stworzenie „miejskiej legendy” w nawiązaniu do historycznych postaci lub tradycji przemysłowo – rzemieślniczych Krosna,
 • promowanie win lokalnych oraz win węgierskich w lokalach gastronomicznych,
 • interaktywna mapa Rynku (dostępna kiedyś na mapach Google),
 • odbudowanie dawnego ratusza (z gabinetem prezydenta, salą obrad rady miasta oraz pałacem ślubów),
 • zaangażowanie lokalnych pasjonatów i aktywistów do działań aktywizacyjnych Rynku, wykorzystanie ich pasji i energii,

 

RYNEK ATRAKCYJNY DLA MŁODYCH

 • powołanie koordynatora ds. młodych przy prezydencie miasta,
 • animowanie przez Karpacką Państwową Uczelnię aktywności kulturalno – rozrywkowej studentów, np. poprzez stworzenie klubu studenckiego,
 • stworzenie na Rynku miejsca spotkań młodych mieszkańców, powierzenie młodym kwestii organizacji tego miejsca i odpowiedzialności za nie,

 

RYNEK DLA KREATYWNYCH I PRZEDSIĘBIORCZYCH

 • stworzenie przyjaznego klimatu dla start-upów, fundusz start-upowy i kreowanie wizerunku Krosna jako miasta przyjaznego dla tzw. klasy kreatywnej,
 • wsparcie marketingowe dla przedsiębiorców działających w obrębie Starego Miasta (doradztwo w zakresie reklamy, e-handlu),
 • zachęcanie lokalnych przedsiębiorców, artystów do otwierania klimatycznych sklepów i lokali (dobre przykłady: salon wzorcowy architekta wnętrz Dominiki Jurczak, galeria artystyczna Julii Habrat, sklep Miluba Basi Bachoty z autorskimi ubraniami),
 • inwentaryzacja pustych lokali, program dopłat do najmu pustych lokali dla rękodzielników, artystów, wypełnienie pustych lokali przez instytucje publiczne, np. szkoły,
 • fundusz mikrodotacji na organizację wydarzeń kulturalnych dla podmiotów działających na Rynku (np. lokali gastronomicznych),
 • wsparcie szkoleniowe dla przedsiębiorców w zakresie poprawy jakości obsługi,
 • innowacyjne projekty społeczne.

 

Uczestnikami warsztatu byli przedstawiciele firm, organizacji i instytucji:

Miasto Krosno, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, Młodzieżowa Rada Miasta Krosna, Centrum Dziedzictwa Szkła, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, Muzeum Rzemiosła oraz Punkt Informacji Kulturalno - Turystycznej, Biuro Wystaw Artystycznych, Stowarzyszenie Portius, Stowarzyszenie Unia Przedsiębiorczych, Portal Krosno24.pl, Restauracja Posmakuj Krosno, Restauracja Wino i Talerzyki, OX Restauracja, Apartamenty Glass House, Restauracja Marhaba, Grupa Dealerska Glob Cars i Apartamenty Krosno4You.

 

Ożywienie historycznego centrum Krosna jest jednym z elementów projektu pn. „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO”, na który miasto we współpracy z partnerami społecznymi stara się pozyskać dofinansowanie z Funduszy Norweskich w ramach programu „Rozwój Lokalny”. 

 

Rynek wraz z przylegającymi uliczkami tworzą piękną przestrzeń, która w okresie ostatnich siedmiu lat nabrała uroku, również dzięki właścicielom kamienic, przedsiębiorcom – zauważa dr Tomasz Soliński, zastępca prezydenta Krosna, pełnomocnik ds. projektu. - Oferta Rynku powinna być atrakcyjna i stale dostosowywana w aspekcie  zmieniających się potrzeb społecznych, z zaangażowaniem oddolnych inicjatyw, które powinny być wspierane w różnej formie. Chcemy aby nasz projekt, który powstaje przy ogromnym zaangażowaniu społecznym, był odpowiedzią na problemy Starego Miasta. Naszym celem jest maksymalne wykorzystanie potencjałów, jakie tkwią w tym niezwykłym miejscu, zawiązanie skutecznej i trwałej współpracy podmiotów tworzących ofertę Rynku i stworzenie wieloletniego programu konkretnych działań, wraz z programem wsparcia inicjatyw społecznych służących ożywieniu Starego Miasta – dodaje wiceprezydent Tomasz Soliński. 

 

wstecz

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • MANUFAKTURA WYOBRAŹNI - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - GIPSOWE ODLEWY

  Termin: 2020-08-12
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • Wystawa: "Karpaty łączą" - malarstwo artystów ukraińskich

  Termin: 2020-08-12
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
 • BWA Krosno zaprasza do zakupu plakatów z wystawy "Zbiór w zawieszeniu"

  Termin: 2020-08-12
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
 • BAJKOWA SCENA przy RCKP

  Termin: 2020-08-13
  Miejsce: RCKP, parking od strony ul. Czuchry lub scena główna, Krosno więcej
 •  
 • WAKACJE Z BAJKAMI w artKinie

  Termin: 2020-08-13
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej