• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Piątek, 10 lipca 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Olafa, Filipa

Dla Mieszkańców

Kontakt

Mapa Akustyczna

Mapa akustyczna dla Miasta Krosna dla wybranych odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 milionów pojazdów rocznie

 

Mapa akustyczna dla Miasta Krosna dla wybranych odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 milionów pojazdów rocznie.

Jednym z wielu zadań miast i gmin jest cykliczne sporządzanie tzw. map akustycznych, na których nanosi się informacje dot. hałasu na drogach o natężeniu ruchu pojazdów powyżej 3 mln rocznie. Mapy akustyczne tworzy się regularnie co 5 lat. 

Zadanie to samorządy realizują na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzenie map akustycznych, oraz sposobów określenia granic terenów objętych tymi mapami.

Mapa akustyczna Miasta Krosna sporządzona została na potrzeby określenia stanu akustycznego środowiska i objęła swoim zasięgiem cały obszar miasta. Stanowi ona narzędzie wspomagające działania w zakresie zarządzania środowiskiem i planowania przestrzennego. Jest niezbędnym elementem służącym do opracowania programu ochrony środowiska przed hałasem, który określa w drodze uchwały sejmik województwa.

Mapa jest zbiorem informacji opisowych i graficznych hałasu pochodzącego od dróg, w skład których wchodzi zestaw map obrazujących długookresowe średnie poziomy dźwięku A dla pory dzienno – wieczorowo - nocnej (wskaźnik LDWN), wskaźnik  ten jest wskaźnikiem obliczanym jako średnia ważona z poziomów hałasu dla pory dnia, wieczoru i nocy (fizycznie niemierzalny) oraz pory nocnej (wskaźnik LN), będącym średnim poziomem dźwięku wyznaczonym dla pory nocy (22:00-6:00).

Dopuszczalne wartości poziomów hałasu zostały określone w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

 Wartości dopuszczalne określa się dla różnych rodzajów wskaźników:

LDWN i LN, wskaźniki stosowane do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem;

LAeqD i LAeqN, wskaźniki stosowane do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby.

Mapy tworzone są dla średnich wartości danych wejściowych, więc nie odzwierciedlają one sytuacji akustycznej w konkretnej chwili czasu. Na ich podstawie nie można stwierdzić, że w wybranym punkcie miasta w określonej chwili czasu występuje poziom dźwięku o odczytanej z mapy wartości.

 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • BWA Krosno zaprasza na Wakacyjne warsztaty artystyczne

  Termin: 2020-07-09
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
 • DKF "16 mm" ŻEGNAJ MÓJ SYNU

  Termin: 2020-07-09
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • BAJKOWA SCENA przy RCKP

  Termin: 2020-07-09
  Miejsce: RCKP, parking od strony ul. Czuchry, Krosno więcej
 •  
 • Wykład: Mówimy o sztuce… Od Mitoraja do Caillarda. Inspiracje antykiem w sztuce współczesnej

  Termin: 2020-07-12
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
 • MANUFAKTURA WYOBRAŹNI - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - PROJEKT KOSZULKA

  Termin: 2020-07-15
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej